Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Laget av Arne Sklett Larsen Newtonrommet i Gildeskål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Laget av Arne Sklett Larsen Newtonrommet i Gildeskål"— Utskrift av presentasjonen:

1 Laget av Arne Sklett Larsen Newtonrommet i Gildeskål
Plankton Laget av Arne Sklett Larsen Newtonrommet i Gildeskål

2 Havet som økosystem

3 Inndeling av plankton Planteplankton Dyreplankton Grønnalger
Kiselalger Fureflagellater Svepeflagellater Dyreplankton Holoplankton Lever som plankton hele livet; Hoppekreps og Krill Meroplankton Lever som plankton i noen utviklingsstadier; ormer, bløtdyr, pigghuder, krepsdyr

4 Litt om planteplankton
Planteplankton utgjør det meste av plantebiomassen i havet Encella Størrelse 1-2µm til 1-2mm Våroppblomstring Nok lys Rikelig med næringssalter Temperatur Høstoppblomstring Masseoppblomstring gir farget vann Turkis(mai/juni) kalkflagellat Morild(lyser i vatnet) dinoflagellat

5 Algeoppblomstring årssyklus fra januar til desember

6 Litt om dyreplankton Dyreplankton er hovedføde for fiskelarver
Næringsgrunnlag for lodde,sild,makrell,torsk,osv Dyreplankton utgjør alt fra små encella individ til store maneter Dyreplankton spiser(beiter) på planteplankton Kan bevege seg Horisontalt Vertikalt

7 Holoplankton Hoppekreps Krill

8 Larveplankton Børstemark Krepsdyr Pigghuder Bløtdyr


Laste ned ppt "Laget av Arne Sklett Larsen Newtonrommet i Gildeskål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google