Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Laget av Arne Sklett Larsen Newtonrommet i Gildeskål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Laget av Arne Sklett Larsen Newtonrommet i Gildeskål."— Utskrift av presentasjonen:

1 Laget av Arne Sklett Larsen Newtonrommet i Gildeskål

2 Havet som økosystem

3 Inndeling av plankton Planteplankton Grønnalger Kiselalger Fureflagellater Svepeflagellater Dyreplankton Holoplankton Lever som plankton hele livet; Hoppekreps og Krill Meroplankton Lever som plankton i noen utviklingsstadier; ormer, bløtdyr, pigghuder, krepsdyr

4 Litt om planteplankton Planteplankton utgjør det meste av plantebiomassen i havet Encella Størrelse 1-2µm til 1-2mm Våroppblomstring Nok lys Rikelig med næringssalter Temperatur Høstoppblomstring Masseoppblomstring gir farget vann Turkis(mai/juni) kalkflagellat Morild(lyser i vatnet) dinoflagellat

5 Algeoppblomstring årssyklus fra januar til desember

6 Litt om dyreplankton Dyreplankton spiser(beiter) på planteplankton Kan bevege seg Horisontalt Vertikalt Dyreplankton er hovedføde for fiskelarver Næringsgrunnlag for lodde,sild,makrell,torsk, osv Dyreplankton utgjør alt fra små encella individ til store maneter

7 Holoplankton Hoppekreps Krill

8 Larveplankton Børstemark Krepsdyr Pigghuder Bløtdyr


Laste ned ppt "Laget av Arne Sklett Larsen Newtonrommet i Gildeskål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google