Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektiv og automatisert yngelproduksjon av torsk, er det mulig?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektiv og automatisert yngelproduksjon av torsk, er det mulig?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektiv og automatisert yngelproduksjon av torsk, er det mulig?
Kjell Inge Reitan og Gunvor Øie SINTEF Fiskeri og havbruk Fiskelarvene som ble foret med rotatorier er dager dyrket ved 12C, og larvene som er foret med copepoder er dyrket ved 9C Dette viser at det fortsatt er mye som kan optimaliseres i tidlig larvefase i intensive anlegg. Både levendeforets næringsverdi, utforinggsregime, vannstøm, temperatur osv. SINTEFs Torskeseminar under AquaNor 2005

2 Effektiv og automatisert yngelproduksjon av torsk, er det mulig?
For å oppnå suksess i torskeyngelproduksjonen er det viktig at fiskelarvene oppnår en god vekst de første ukene etter at plommesekken er brukt opp! Torskelarver fôret med naturlig dyreplankton Fiskelarvene som ble foret med rotatorier er dager dyrket ved 12C, og larvene som er foret med copepoder er dyrket ved 9C Dette viser at det fortsatt er mye som kan optimaliseres i tidlig larvefase i intensive anlegg. Både levendeforets næringsverdi, utforinggsregime, vannstøm, temperatur osv. Torskelarver fôret med rotatorier

3 Torskelarver fra samme eggbatch 54 dager etter klekking
6,5-7°C, vanngjennomstrømsanlegg som er avhengig av sjøtemperaturen 12°C, Vann fra ett resirkuleringssystem Dette bildet viser at det er viktig å optimalisere alle parameterene De minste fiskene spiser fortsatt levendefôr, mens de største fiskene spiser tørrfôr.

4 Fôringsregime for torskelarver
Klekking Dag 0 Dag 5 Dag 30 Dag 15 Dag 45 Mikro-alger Rotatorier (Brachionus) Artemia Formulert fôr Normal feeding regime for cod when the water temperature is 12°C 1-2 days after hatching: Microalgae will be added to the water 3-4 days after hatching: Larvae will open the mounth, and rotifers will be added to the tanks 20-22 days after hatching: Artemia will be introdused to the fishtanks. Production of Artemia replacement feed are in focus in all dryfeed companies, and many framers have a very short Artemia period. For å lykkes med effektiv og god yngelproduksjon er det viktig at yngelen får en god start på livet Dette grunnlaget legges i de første ukene av torskeyngelens liv.

5 Effektiv produksjon av torskelarver
Stamfiskbehandling Eggbehandling Eggkvalitet Lysregime Vanngjennomstrøm ”Grøntvann” Renhold/hygiene Larvetetthet Tørrfôrregime Temperatur Larvekvalitet For å oppnå en effektiv produksjon av torskelarver er det mange hensyn som må tas. Det er en forutsetning at larvekvaliteten er bra, også vannkvaliteten og levendeforet må være optimalt for å lykkes. I tillegg må det tas hensyn til lysregime….. Det er umulig å snakke om alt dette på 10 minutter, så jeg kommer til å konsentrere meg om automatisering og effektivisering av levendeforproduksjonen. Levendefôrkvalitet Vannkvalitet Levendefôrbehandling Vannbehandling Sjøvann Levendefôrproduksjon

6 Strategi for dyrking av rotatorier
Dyrking 4-5 dager Høsting og vasking Anriking Vasking og utfôring (4-5 dagers batch produksjon, uten vanngjennomstrøm) Fôring med gjær, algekonsentrat og Malol E Produksjonsmetoden som er mest vanlig i Europeiske anlegg er batch kulturer

7 Nødvendig utstyr for kostnadseffektiv produksjon av rotatorier
Fôringssystemer Transportsystem Automatisert vasking/konsentrering av kulturer Tilpassing av næringsverdi-anriking Kjølesystem Styringssystem/overvåking Utfôring til fisken Vasking Dyrking Vasking Anriking Nedkjøling

8 Resirkuleringssystem for rotatorieproduksjon
Temp., salinitet, pH, O2, Rotatorietetthet Fôr Kulturtanken er 3000 liter Kulturvann fra bunnen av produksjonstanken føres ved hjelp av gravitasjon til filteret. Filteret består av to roterende filterhjul. Det første med maskestørrelse 250µm som slipper rotantoriene igjennom, mens større partikler blir fjernet fra vannet med kontinuerlig tilbakevasking. Det andre hjulfilteret med 60µm unngår at rotatorier føres med vannet ut til vannbehandlingen. I kammeret mellom de to filterhjulene blir rotatoriene oppkonsenteret og vasket før de blir ført tilbake til produksjonstanken ved hjelp av en mammut pumpe (air-lift). I filterenheten er rotatoriene rene og ved høy tetthet. Vannet blir kjørt i flere sløyfer. Den ene sløyfen går fra produksjonstanken og tilbake igjen. 7 liter/min, sløyfen igjennom proteinskimmeren og igjennom biofilteret går 200 liter/min. Fôret blir tilsatt automatisk, og etter hvert vil det bli mulig med Automatisk overvåking av rotatorietettheten Denne produksjonen gir en stabil produksjon

9 Rotatorieproduksjon i resirkuleringsanlegg
Rotatorieproduksjonen i ressirkuleringsanlegg gir en mye renere og mer stabil produksjon. En del forbedinger og optimalisering gjennstår før den kan kommerialiseres, men gode resultater ved Fosen Aquasenter 100 µm

10 Overvåking av rotatorietetthet i fiskekar
”Imaging box” Camera Membrane pump Interface Liquid samples Valves Den automatiske rotatorietelleren kan benyttes til å overvåke rotatorietettheten i fiskekarene, og da kan foringsregimet automatiseres ut fra tettheten i fiskekarene. Figuren viser Forskjellene ved kontinierlig foring og batchforing. Og strekene viser tettheten modelert. Dette kan igjen benyttes til å modellere yngeltettheten i fiskekaret. (Upubliserte data: Alver, Alfredsen og Øie)

11 Effektiv og automatisert yngelproduksjon av torsk, er det mulig?
Automatisk levendefor-produksjon Mer kostnadseffektiv produksjon (halverer arbeidskostnadene) Mer stabil produksjon (Personell gjør arbeidet på forskjellige måter, og dette påviker kulturene) Mindre håndtering av levendefôret, som fører til bedre levedyktighet hos rotatoriene. Bedre kontroll med kulturkvalitet og kulturutvikling Automatisk utfôring av levendefôret Unngår overfôring som kan føre til forurensing Unngår underforing som fører til sult og kannibalisme Automatisk overvåking av larvetetthet Mer forutsigbar produksjon slik at oppdretteren kan planlegge produksjonen bedre. Når alle disse prosessene blir automatisert, vil det bli mindre forstyrrelser og stress til fiskelarvene. For både støy og bevegelser påvirker fiskelarvene Ja, en effektiv og automatisert yngelproduksjon blir mulig snart, men produksjonen blir mer sårbar slik at overvåking og alarmer er helt nødvendig. Ja, effektiv og automatisert yngelproduksjon er mulig !


Laste ned ppt "Effektiv og automatisert yngelproduksjon av torsk, er det mulig?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google