Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer for norsk ressursforvaltning Ole Arve Misund Representantskapsmøte, Fiskebåt, Bristol, Oslo 4. feb. 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer for norsk ressursforvaltning Ole Arve Misund Representantskapsmøte, Fiskebåt, Bristol, Oslo 4. feb. 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer for norsk ressursforvaltning Ole Arve Misund Representantskapsmøte, Fiskebåt, Bristol, Oslo 4. feb. 2009

2 Tema Bestandssituasjonen Kunnskaper –Trofiske interaksjoner –Evolusjonære effekter –Klimaeffekter –Forsuring –Olje/Fisk Seismikk Virkninger av utslipp Redskaper – miljøpåvirkning av fiskeriene Forvaltningsmessige utfordringer

3 Det globale bilde av fiskeriene: overfiske! Sannsynlighet for bærekraftig fiske (%)

4 Bestandssituasjonen er generelt god i våre havområder, spesielt i Barentshavet Forhold mellom gytebestand og føre-var-nivå Føre- var-nivå Torsk Hyse Sei

5

6 Konkurranse og predasjon – noen resultater - Økt mengde pelagisk fisk (makrell, kolmule og sild) i Norskehavet => redusert zooplankton biomasse - nordlig forflytning, lite overlapp => konkurranse -ingen områder uten beiting; alle områder beites i flere ganger -Konkurranse med pelagisk fisk => fordeling bardehval i nordlige Barentshavet FinnhvalKnølhvalVågehval Ny kunnskap om trofiske interaksjoner

7 Temperatur i atlantisk vann i Barentshavet gjennom 20. århundre (PINRO og Havforskningsinstituttet) og temperaturprognose for Barentshavet mot 2080 (Furevik et al. 2003) Sundby (2008) ? Temperatur År

8 Langtidsendringer i gyteområder og gytesuksess for torsk Sundby og Nakken (2008) I kalde perioder: - forflytning sørover - avtagende gytebestand 1950-1970 I varme perioder: - forflytning nordover - økning i gytebestand 1910-1940 1980 Temperatur År

9 Nordøstlig fordeling i varme år Sørvestlig fordeling i kalde år From Ozhigin & Luka 1985, Vilhjalmsson 1997

10 Sim1: Dagens klima

11 Sim2: Framtidig varmere klima

12 Forsuring av havet

13 Seismikk - kunnskapshull For å forbedre rådgivingen i seismikksaker trenger vi økt kunnskap om følgende tema: Subletale effekter på fiskelarver Effekter på zooplankton Stressreaksjoner hos hval Adferdsreaksjoner hos hval Endring i fordelingsmønster av hval i større områder

14 Fiskelarver og zooplankton Eksponeringsforsøk på varierte avstander ved bruk av oppankret luftkanonklynge (kommersiell størrelse) Forsøksorganismer (ulike stadier): Torskeyngel Raudåte (zooplankton) Analyserer for responser i: Uttrykte gener (mikromatrise) Anatomi og patologi Adferd Spesielt interessert i responser som ikke medfører akutt dødelighet

15 Genetiske respons: Mikromatrise Organismer reagerer øyeblikkelige på stress eks. ved å produsere hormoner eller sette immunsystemet i beredskap Stressreaksjoner skapes av gener som ”slåes på” eller ”slås av” (opp- eller nedreguleres) Opp- eller nedregulering av gener kan måles ved hjelp av Micromatriser

16 Regulering av fangstmengde - tåler makrell trenging?

17 Dødelighet av makrell resultater fra 2006 og 2007 Dødeligheten hos makrell oppsto ganske raskt (i løpet av ett døgn eller to) etter trenging

18 Deling og slipping av fangst før eller etter pumping

19 Særlig verdifulle områder viktige for biologisk produksjon viktige for biodiversitet Basert bl.a. på: -sameksistens olje-fisk Norskehavet og Nordsjøen - marine verneområder -identifisering av særlig verdifulle områder Lofoten – Barentshavet Forvaltningsplan Norskehavet

20 Oppsummering Mange store, bærekraftige bestander, noen bestander må gjenoppbygges Betydelige kunnskapshull (klima, forsuring, olje-fisk) Fiskeriteknologisk satsning Enhetlig havforvaltning


Laste ned ppt "Utfordringer for norsk ressursforvaltning Ole Arve Misund Representantskapsmøte, Fiskebåt, Bristol, Oslo 4. feb. 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google