Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer for norsk ressursforvaltning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer for norsk ressursforvaltning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer for norsk ressursforvaltning
Representantskapsmøte, Fiskebåt, Bristol, Oslo 4. feb. 2009 Utfordringer for norsk ressursforvaltning Ole Arve Misund

2 Tema Bestandssituasjonen Kunnskaper
Trofiske interaksjoner Evolusjonære effekter Klimaeffekter Forsuring Olje/Fisk Seismikk Virkninger av utslipp Redskaper – miljøpåvirkning av fiskeriene Forvaltningsmessige utfordringer

3 Sannsynlighet for bærekraftig fiske (%)
Det globale bilde av fiskeriene: overfiske! Sannsynlighet for bærekraftig fiske (%)

4 Forhold mellom gytebestand og føre-var-nivå
Bestandssituasjonen er generelt god i våre havområder, spesielt i Barentshavet Torsk Hyse Sei Føre-var-nivå

5

6 Ny kunnskap om trofiske interaksjoner
Konkurranse og predasjon – noen resultater - Økt mengde pelagisk fisk (makrell, kolmule og sild) i Norskehavet => redusert zooplankton biomasse - nordlig forflytning, lite overlapp => konkurranse ingen områder uten beiting; alle områder beites i flere ganger Konkurranse med pelagisk fisk => fordeling bardehval i nordlige Barentshavet Finnhval Knølhval Vågehval

7 ? Temperatur i atlantisk vann i Barentshavet gjennom
20. århundre (PINRO og Havforskningsinstituttet) og temperaturprognose for Barentshavet mot 2080 (Furevik et al. 2003) ? Temperatur År Sundby (2008)

8 Langtidsendringer i gyteområder og gytesuksess for torsk
I varme perioder: - forflytning nordover - økning i gytebestand 1980 I kalde perioder: - forflytning sørover - avtagende gytebestand Temperatur År Sundby og Nakken (2008)

9 Nordøstlig fordeling i varme år Sørvestlig fordeling i kalde år
From Ozhigin & Luka 1985, Vilhjalmsson 1997

10 Sim1: Dagens klima

11 Sim2: Framtidig varmere klima

12 Forsuring av havet

13 Seismikk - kunnskapshull
For å forbedre rådgivingen i seismikksaker trenger vi økt kunnskap om følgende tema: Subletale effekter på fiskelarver Effekter på zooplankton Stressreaksjoner hos hval Adferdsreaksjoner hos hval Endring i fordelingsmønster av hval i større områder

14 Fiskelarver og zooplankton
Eksponeringsforsøk på varierte avstander ved bruk av oppankret luftkanonklynge (kommersiell størrelse) Forsøksorganismer (ulike stadier): Torskeyngel Raudåte (zooplankton) Analyserer for responser i: Uttrykte gener (mikromatrise) Anatomi og patologi Adferd Spesielt interessert i responser som ikke medfører akutt dødelighet

15 Genetiske respons: Mikromatrise
Organismer reagerer øyeblikkelige på stress eks. ved å produsere hormoner eller sette immunsystemet i beredskap Stressreaksjoner skapes av gener som ”slåes på” eller ”slås av” (opp- eller nedreguleres) Opp- eller nedregulering av gener kan måles ved hjelp av Micromatriser

16 Regulering av fangstmengde
- tåler makrell trenging?

17 Dødelighet av makrell resultater fra 2006 og 2007
Dødeligheten hos makrell oppsto ganske raskt (i løpet av ett døgn eller to) etter trenging

18 Deling og slipping av fangst før eller etter pumping

19 Forvaltningsplan Norskehavet
Særlig verdifulle områder viktige for biologisk produksjon viktige for biodiversitet Basert bl.a. på: sameksistens olje-fisk Norskehavet og Nordsjøen marine verneområder identifisering av særlig verdifulle områder Lofoten – Barentshavet

20 Oppsummering Mange store, bærekraftige bestander,
noen bestander må gjenoppbygges Betydelige kunnskapshull (klima, forsuring, olje-fisk) Fiskeriteknologisk satsning Enhetlig havforvaltning


Laste ned ppt "Utfordringer for norsk ressursforvaltning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google