Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgruppe KOSTRA IPLOS/KOSTRA Indikatorbehov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgruppe KOSTRA IPLOS/KOSTRA Indikatorbehov."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgruppe KOSTRA IPLOS/KOSTRA Indikatorbehov

2 Behov for rapporter til kommunene i KOSTRA for; Samsvar mellom tildelte timer og kartlagt behov? Samsvar mellom kartlagt behov og tildelt tjenestetype? Resursstyring hele tjenesten; Samsvar mellom tildelte tjenester og budsjett – årsverk tilgjengelig? Nok ressurser til ordinær eldreomsorg, nettoutgift 67 år + ekskl yngre brukere? Kostnad pr. planlagt verdtakstime Samsvar mellom vedtatte timer og utførte timer? Planlagt nettotid (ATA) – kan beregnes Til prognose tjenestebehov fra befolkningsprognose

3 Hva kan de brukes/ikke brukes til ?

4 Endimensjonal, må kobles til behov og utgifter

5 Endimensjonal; behov ikke med

6 Hvem har registrert alle timevedtak?

7 Både institusjon og hjemmetjeneste, splitte!

8 Utvidet bruk; kontrollrapporter tilsendt kommunene

9 Til egen refleksjon

10  Hele ressursgrunnlaget eldreomsorg (67 år +), nok penger?

11  Ny profil hjemmetjeneste, høy andel, middels/høy utgift pr. bruker

12  Brukere under 67 år. Nytt diagram,  utgift er= timer +/- nettotid Svært tunge brukere eller egen tildelingspraksis?

13 Utlegg Statistikkbanken, større kommuner

14 Hvorfor er det ikke samsvar?

15 Unge brukere, Ikke samsvar?

16 Lave dekningsgrader el. ressurs pr. mottaker

17 Behov for å velte over fra IPLOS til KOSTRA; Sum timevedtak pr. aldersgruppe under/over 67 år = kan dermed beregne nettoutgift 67 år + KOSTRA ekskl unge brukere og nettoutgift pr. bruker under/over 67 år Andel/antall brukere hjemmetjeneste pr. bistandsbehov under/over 67 år= kan da beregne snitt bistand begge aldersgrupper hver for seg Får da frem forholdet mellom tildelte timer og kartlagt behov Samlet 2 + 6 råtall


Laste ned ppt "Arbeidsgruppe KOSTRA IPLOS/KOSTRA Indikatorbehov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google