Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Elevdata fra private videregående skoler v/ Sadiq Kwesi Boateng Seksjon for utdanningsstatistikk SSB Seminar om elevdata fra private videregående skoler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Elevdata fra private videregående skoler v/ Sadiq Kwesi Boateng Seksjon for utdanningsstatistikk SSB Seminar om elevdata fra private videregående skoler."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Elevdata fra private videregående skoler v/ Sadiq Kwesi Boateng Seksjon for utdanningsstatistikk SSB Seminar om elevdata fra private videregående skoler 17-19 september 2007 - Oslo

2 2 Innsamling av data  SSB henter elevdata om igangværende elever per 1.10 og data om avsluttet utdanning per 1.10 forrige år.  Tidligere ble elevdataene rapportert fra skolene via fylkeskommunene til SSB sammen med VIGO data  Siste rapportering (2006 data) var det Utdanningsdirektoratet som hadde ansvar for innsamling av data fra private skoler  Dataene kan eksporteres til sentralbassen og videre til SSB

3 3 Identifiserende variable  Fylkesnummer  Fødselsnummer  Skoleår  Skolenummer  Organisasjonsnummer  Kurskode Andre variable  Årstimer  Kursprosent  Rett  Elevstatus  Utfall (data om avsluttet utdanning)

4 4 2006 DATA 2006 DATA Mangler i 2006 private skoler data  Ugyldige eller utgått kode  Ugyldige organisasjonsnummer  Antall timer varierer mellom 75 og 2250  Kursprosent var ikke i samsvar med antall timer  Rettstype- Over 80 % var blanke eller ugyldige  Lavere andel bestått  Blanke eller ugyldige fullførtkode ’utfall’ – M,U,X,O Godkjent verdier er B,I,A,S

5 5 Revisjon av elevdata i SSB  Elevdata fra private skolene revideres sammen med data fra offentlige skolene  Dataene slås sammen i en stor landsfil som kjøres gjennom flere kontroller  De to hovedfilene igangværende og avslutta revideres hver for seg  Mottakskontrollen fjerne helt identiske records, sjekker gyldighet av verdier og sammenligner fjorårets og årets data  Fødselsnummerkontroll, omkoding og tilføring av nye verdier

6 6 Revisjon av elevdata – del 2  Dublettkontroll som fjerner dubletter  Dublettkontrollen gir til slutt en record per person på igangværende filen  Filen med avsluttet utdanning kan innholde flere records per fødselsnummer (elever som har avsluttet 2 eller flere utdanninger i skoleåret)  Tilføring av nye variabler eks landbakgrunn, bostedskommune, innvandringskategori, sosial bakgrunn (mor og fars utdanningsnivå)

7 7 BRUK AV ELEVDATA FRA PRIVATE SKOLERBRUK AV ELEVDATA FRA PRIVATE SKOLER  En del av elevdata i statistikken og i NUDB (Nasjonal Utdanningsdatabase)  BU – Befolknings utdanningsnivå  KOSTRA  Statistisk Årbok  Statistikkbanken  Forskning  Oppdrag til både offentlig planlegging og til private institusjoner  Andre oppdrag og/eller publisering

8 8 Publisering Fila med foreløpige tall Kostra per 15.06 Fila med endelige tall DS Foreløpige tall Kostra per 15.03 Statistikk- banken Samling av all skoleslag Revisjon av data Skoleporten Statistikk- banken NUDB/ BU Grunnlags- data til Udir


Laste ned ppt "1 Elevdata fra private videregående skoler v/ Sadiq Kwesi Boateng Seksjon for utdanningsstatistikk SSB Seminar om elevdata fra private videregående skoler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google