Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om å finne gull blant gråstein en 76 år gammel kvinne med asteni og svimmelhet Magnus Moksnes LiS, Medisinsk klinikk Sykehuset i Vestfold HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om å finne gull blant gråstein en 76 år gammel kvinne med asteni og svimmelhet Magnus Moksnes LiS, Medisinsk klinikk Sykehuset i Vestfold HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om å finne gull blant gråstein en 76 år gammel kvinne med asteni og svimmelhet Magnus Moksnes LiS, Medisinsk klinikk Sykehuset i Vestfold HF

2 Kasuistikk 76 år gammel kvinne. Kjent hypertensjon. Antihypertensiva seponert sommer 2011 Høst / vinter 2011-2012 økende svimmelhet, ortostatisme, asteni og anemi. Kvalme. BT 80- 110 systolisk. Vekttap ca 10kg. Rg thorax: normalt. CT abd: Diverticulose. Lett utvidet aorta abd. Forstørrede binyrer.

3 Kasuistikk Hemat.pol 16.02.12: Normocytær, normokrom anemi S-elfo: polyklonal komponent Beinmargsutstryk: plasmaceller 3%, normal modning i alle cellerekker. Anbefales kontroll hos gastroenterolog.

4 Kasuistikk Innlegges 21.02.12: Nedsatt AT, nærsyncoper, sengeliggende. Tp 37.3, BT 80/50 (kjent fra før), p 92. Normal generell og nevrologisk status. CRP 111, Hb 10.5, krea 137, ferritin 1790, Na 134, K 4.6, glukose 3.8. Syncoperer flere ganger i avdelingen. Telemetri: sinustachykardi

5 Kasuistikk forts Natt til 23.02.12: Akutt dyspnoe og thoraxsmerter, tachykardi, vedvarende hypotensjon på tross av væskebehandling. Kan ikke sitte på sengekant uten å besvime. – Tp 38.2. Startes penicillin / gentamicin CT thorax: Ingen lungeemboli, aortapatologi el. pneumoniske infiltrater. Forstørrede binyrer.

6 Kasuistikk Hypotensjon Hyponatremi Hypoglykemi Anemi Kvalme Svimmelhet Vekttap

7 Kasuistikk Hypotensjon Hyponatremi Hypoglykemi Anemi Kvalme Svimmelhet Vekttap Kortisol (morgen) 43 (80-540)

8 Kasuistikk Hypotensjon Hyponatremi Hypoglykemi Anemi Kvalme Svimmelhet Vekttap Kortisol (morgen) 43 (80-540) TSH 0.45 (0.50-3.6) / FT4 10 (9-19) / FT3 <1.5 (2.6-5.7) LH 3.2 (1.8-11.9) / FSH 7.2 (3.0-8.1) Prolactin 2665 (110-560)

9 Kasuistikk Hypotensjon Hyponatremi Hypoglykemi Anemi Kvalme Svimmelhet Vekttap Kortisol (morgen) 43 (80-540) / ACTH 7.8 (<10.2) TSH 0.45 (0.50-3.6) / FT4 10 (9-19) / FT3 <1.5 (2.6-5.7) LH 3.2 (1.8-11.9) / FSH 7.2 (3.0-8.1) Prolactin 2665 (110-560) IGF-1 5.8 (7-29)

10 Kasuistikk Hypotensjon Hyponatremi Hypoglykemi Anemi Kvalme Svimmelhet Vekttap Kortisol (morgen) 43 (80-540) / ACTH 7.8 (<10.2) TSH 0.45 (0.50-3.6) / FT4 10 (9-19) / FT3 <1.5 (2.6-5.7) LH 3.2 (1.8-11.9) / FSH 7.2 (3.0-8.1) Prolactin 2665 (110-560) IGF-1 5.8 (7-29) Sekundær binyrebarksvikt Sekundær hypothyreose Hypogonadisme (postmenopauseal) Hyperprolactinemi Veksthormonmangel

11 Kasuistikk Hypotensjon Hyponatremi Hypoglykemi Anemi Kvalme Svimmelhet Vekttap Kortisol (morgen) 43 (80-540) / ACTH 7.8 (<10.2) TSH 0.45 (0.50-3.6) / FT4 10 (9-19) / FT3 <1.5 (2.6-5.7) LH 3.2 (1.8-11.9) / FSH 7.2 (3.0-8.1) Prolactin 2665 (110-560) IGF-1 5.8 (7-29) Sekundær binyrebarksvikt Sekundær hypothyreose Hypogonadisme (postmenopauseal) Hyperprolactinemi Veksthormonmangel Hypofysesvikt! Prolactinom?

12 Kasuistikk Ingen hyperpigmentering, struma eller synsfeltufall. Dag 1: Solu-Cortef 100mg, Kortison 12.5mg x 2, og fortsatt infeksjonsbehandling Etter 2 døgn god allmenntilstand, afebril, normotensiv, mobilisert i avdelingen. Dag 4: Levaxin 25ug x 1

13 Kasuistikk Ingen hyperpigmentering, struma eller synsfeltufall. Dag 1: Solu-Cortef 100mg, Kortison 12.5mg x 2, og fortsatt infeksjonsbehandling Etter 2 døgn god allmenntilstand, afebril, normotensiv, mobilisert i avdelingen. Dag 4: Levaxin 25ug x 1 MR hypofyse: ikke påvist hypofysepatologi Følges opp av poliklinikk for hormonsykdommer.

14 Hypofysesvikt

15

16 Etiologi Medfødt Infeksiøs Vaskulær Neoplastisk Infiltrativ Traumatisk Iatrogen Autoimmun

17 Symptomatologi Avhenger av hvilke hormonakser som er affisert Etiologi – akutt vs. kronisk Gonadotropinaksen er oftest affisert Alle kombinasjoner kan forekomme Suppresjon av øvrige akser ved ”varmt” adenom (Mb Cushing, akromegali)

18 Utredning kortisol (morgen), ACTH – Evt insulin-hypoglykemitest TSH, FT4, FT3, anti-TPO LH, FSH, østradiol, testosteron GH, IGF-1 Prolaktin MR hypofyse

19 Behandling Om mulig, behandle utløsende årsak Hormonsubstitusjon – Kortison Kan demaskere sentral diabetes insipidus – Sjelden behov for mineralokortikoid – Levotyroksin Administreres etter at kortison er substituert – Testosteron, gonadotropiner, GnRH-analoger Avhengig av symptomatologi, alder og fertilitetsønske – GH mest aktuelt hos barn

20 Konklusjon Eldre med uavklarte, uspesifikke tilstander med klinisk påvirkning må tilbys bred indremedisinsk utredning. Hypofysesvikt er en sjelden, men potensielt livstruende tilstand med uspesifikk klinikk og betydelig ”doctor’s delay”. Behandlingen av hypofysesvikt er enkel, billig og effektiv.


Laste ned ppt "Om å finne gull blant gråstein en 76 år gammel kvinne med asteni og svimmelhet Magnus Moksnes LiS, Medisinsk klinikk Sykehuset i Vestfold HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google