Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inflasjonsmål I 2001 ble det innført et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge. Norges Bank fikk i oppdrag å holde inflasjonen nær 2,5 % på årlig basis.Norges.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inflasjonsmål I 2001 ble det innført et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge. Norges Bank fikk i oppdrag å holde inflasjonen nær 2,5 % på årlig basis.Norges."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Inflasjonsmål I 2001 ble det innført et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge. Norges Bank fikk i oppdrag å holde inflasjonen nær 2,5 % på årlig basis.Norges Bank Norges Banks viktigste virkemiddel for å oppfylle inflasjonsmålet, er styringsrenten (foliorenten).styringsrenten

3 Styringsrenten påvirker inflasjonen… Styringsrenten påvirker inflasjonen gjennom tre kanaler: etterspørselskanalen, valutakurskanalen og forventningskanalen

4 Styringsrenten påvirker inflasjonen… Se animasjon på nettsidene til Norges BankNorges Bank

5 Hvorfor har vi et inflasjonsmål? Vi sier at inflasjonsmålet har en dobbel målsetting: Lav og stabil inflasjon og stabilitet i produksjon og sysselsetting. Inflasjonsmålet skal altså bidra til å stabilisere økonomien ved å minske konjunktursvingningene. I en lavkonjunktur med lav inflasjon senker sentralbanken renten. Da øker inflasjonen samtidig som økonomien stimuleres. I en høy konjunktur med høy sysselsetting og høy inflasjon vil sentralbanken sette opp renten.

6 Hvorfor kan ikke sentralbanken alltid holde renten lav? Og hvorfor er ikke inflasjonsmålet null inflasjon? Holdes renten alltid lav vil sysselsettingen bli høy. Som vi husker fra kapittel 8 kan ikke ledigheten holdes lavere enn likevektsledigheten på lang sikt. Hvis renten og arbeidsledigheten ble for lav ville inflasjonspresset stadig øke. Null inflasjon ville gjort det vanskelig for sentralbanken å stimulere økonomien under en lavkonjunktur. Noe inflasjon gjør det også lettere for bedriftene å kontrollere lønnskostnadene (det er vanskeligere å redusere nominelle lønninger i forhold til reallønninger.)

7 Hvem styrer inflasjonen? Sentralbanken påvirker inflasjonen gjennom renten. Men inflasjonen blir også påvirket av en rekke andre forhold. Tilbuds- og etterspørselsforhold i ulike markeder påvirker også prisene. Prisen på importerte varer påvirker også inflasjonen. Hvis vi for eksempel importerer mye billige varer fra Kina trekker det inflasjonen i Norge ned. Økt produktivitet i Norge fører til lavere prisvekst.


Laste ned ppt "Inflasjonsmål I 2001 ble det innført et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge. Norges Bank fikk i oppdrag å holde inflasjonen nær 2,5 % på årlig basis.Norges."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google