Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Figur 1. Langsiktige renter Prosent Kilde: EcoWin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Figur 1. Langsiktige renter Prosent Kilde: EcoWin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Figur 1. Langsiktige renter Prosent Kilde: EcoWin

2 Figur 2. Global daglig valutahandel Milliarder dollar Kilde: BIS, IMF og sentralbanker

3 Figur 3. Andel av verdens eksport Prosent Kina Japan Tyskland USA Kilde: IMF, EcoWin og Norges Bank

4 Figur 4. Lønnsnivå Prosent av lønn i USA Taiwan Singapore Sør-Korea Hong Kong Kilde: US Department of Labor og Norges Bank

5 Figur 5. Eksport og eiendeler i utlandet Prosent av verdens BNP. 1870 - 2001 Eksport, høyre akse Eiendeler, venstre akse Kilde: IMF og Norges Bank

6 Figur 6. Import til Norge Andel i prosent Kina Sentral-Europa Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

7 Figur 7. Konsumpriser og BNP Fastlands-Norge Prosentvis årlig vekst. Gjennomsnitt 1970-tallet 1980-tallet1990-tallet KPIBNP Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

8 Figur 8. BNP Fastlands-Norge Mrd. Kroner. Faste 2000-priser Trend Faktisk 2003 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

9 Figur 9. Handelsveid valutakurs Indeks. 1992 uke 1 = 100 a. Råvareøkonomierb. Andre økonomier Canada Sveits Norge Sverige Norge New Zealand Australia Storbritannia Kilde: Bank of England og EcoWin

10 Figur 10. Valutakurs NOK/EUR Kilde: EcoWin

11 Figur 11. Reell kronekurs Avvik fra gjennomsnittet. Prosent 2004 Kilde: Norges Bank

12 Figur 12. a. Produksjonsgapb. Inflasjon Avvik fra trend-BNP. ProsentProsent Euroområdet USA Euroområdet USA Kilde: OECD og EcoWin

13 Figur 13. Kortsiktige renter Prosent Euroområdet USA Kilde: Norges Bank

14 Figur 14. USD/EUR og USAs driftsbalanse i prosent av BNP Driftsbalanse, høyre akse USD/EUR, venstre akse Kilde: OECD og Norges Bank

15 Figur 15. BNP og sysselsetting i Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank BNP Sysselsetting

16 Figur 16. Inflasjon Prosent Norskproduserte varer og tjenester Underliggende inflasjon Importerte konsumvarer Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

17 Figur 17. Prisindikator for importerte konsumvarer Utenlandsk valuta. Prosentvis vekst 2003 Kilde: Norges Bank

18 Figur 18. Prisindikator for importerte konsumvarer Utenlandsk valuta. Indeks. 1991 1. kvartal =100 2003 Sko Klær Lyd- og bildeutstyr Andre varer Kilde: Norges Bank

19 Figur 19. Importveid kronekurs og renteforskjell mot handelspartnerne Kronekurs, venstre akse Renteforskjell, høyre akse IndeksProsent Kilde: Norges Bank

20 Figur 20. Realrente etter skatt Kvartalstall. Prosent 10-årsrente 3-månedersrente Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

21 Figur 21. Lønnskostnader i Norge i forhold til handelspartnerne Indeks. 1990=100 Felles valuta Egen valuta Kilde: TBU, Finansdepartementet og Norges Bank

22 Figur 22. Kredittvekst Prosent Samlet kreditt Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kilde: Norges Bank

23 Figur 23. Foretakenes kreditt og investeringer Nominell vekst. Prosent Kreditt Realinvesteringer Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

24 Figur 24. Husholdningenes gjeld Årlig vekst. Prosent Desember 2003 Kilde: Norges Bank

25 Figur 25. Boligpriser og husholdningenes gjeld Årlig vekst. Prosent Desember 2003 Husholdningenes gjeld Boligpriser Januar 2004 Kilde: NEF, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

26 Figur 26. Kortsiktige renter i Norge Faktiske og markedets forventninger. Prosent Markedets forventning Faktisk rente Kilde: Norges Bank

27 Figur 27. Gjeld og rentebetaling Prosent av husholdningenes inntekt Gjeld, høyre akse Rentebetaling, venstre akse Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank


Laste ned ppt "Figur 1. Langsiktige renter Prosent Kilde: EcoWin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google