Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konjunkturutsiktene for Norge − sett fra ulike prognosegivere Oppdatert pr 5/10-10 Dette materialet kan brukes fritt. Seriene i figurer og tabell er sammenstilt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konjunkturutsiktene for Norge − sett fra ulike prognosegivere Oppdatert pr 5/10-10 Dette materialet kan brukes fritt. Seriene i figurer og tabell er sammenstilt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konjunkturutsiktene for Norge − sett fra ulike prognosegivere Oppdatert pr 5/10-10 Dette materialet kan brukes fritt. Seriene i figurer og tabell er sammenstilt av KS, men KS garanterer verken riktigheten av dataene eller tar ansvar for bruk av materialet. Figurene er utstyrt med en lineær trend basert på føyning til historiske data. Trenden er ment som støtte for øyet, og sier ikke noe om videre utvikling i serien.

2 2 Nasjonalbudsjettet 2011: God vekst i norsk økonomi Legger til grunn at veksten internasjonalt fortsetter, trass i finanspolitiske innstramminger i mange land Mer optimistiske anslag for veksten i oljeinvesteringene for neste år Rentene vil ligge 0,7 prosentpoeng høyere i 2011 enn i dag Nedjustert, men fortsatt klart positiv vekst i privat konsum og boliginvesteringer i 2011 Strammere finanspolitikk bremser konsumveksten i kommunene neste år; nullvekst i kommunenes realinvesteringer Fastlandsbedriftenes investeringer tar seg opp neste år God vekst i fastlandsøkonomien, sterkere enn trend Arbeidsmarkedet er i ferd med å snu, tallet på sysselsatte øker neste år Arbeidsledigheten stabiliserer seg om lag på dagens nivå Fortsatt ”lav” lønnsvekst i 2011, men høy i forhold til handelspartnere Lav prisvekst, også for kommunesektoren

3 3 NB2011 oppjusterer veksten for Norges handelspartnere

4 4 Høyere oljeinvesteringer neste år – men også noe høyere renter

5 5 Nedjustert, men fortsatt klart positiv vekst i privat konsum og boliginvesteringer i 2011

6 6 Strammere finanspolitikk bremser konsumveksten i kommunene

7 7 Investeringene i kommunesektoren flater ut etter sterk vekst de siste årene

8 8 Positiv vekst i fastlandsbedriftenes investeringer neste år

9 9 Brukbar BNP-vekst, selv om oljesektoren trekker veksten ned

10 10 Vekst sterkere enn trend for fastlandsøkonomien

11 11 Arbeidsmarkedet er i ferd med å snu, sysselsettingsvekst fra 2011

12 12 Ingen vesentlig økning i arbeidsledigheten framover

13 13 Trass oppsving i norsk økonomi kan lønnsveksten holde seg ”lav” neste år også

14 14 Lav importert inflasjon holder prisveksten nede her hjemme også

15 15 Fortsatt lav kostnadsvekst for kommune- sektoren, regnet ekskl. pensjonskostnader ”Deflatoren” er prisveksten på aktiviteten i kommunesektoren –lønnsveksten veies sammen med prisveksten på produktinnsats og investeringer, som vekter nyttes andelene disse postene utgjorde av samlede utgifter året før –nyttes i budsjettsammen- heng til å omregne fra faste til løpende priser –når pengene er bevilget, brukes den for å finne realverdien av det som ble bevilget –kommunesektoren taper på at deflatoren anslås for lavt

16 16

17 17


Laste ned ppt "Konjunkturutsiktene for Norge − sett fra ulike prognosegivere Oppdatert pr 5/10-10 Dette materialet kan brukes fritt. Seriene i figurer og tabell er sammenstilt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google