Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anbudskonferanse Rammeavtale på kjøp av Næringsmidler 06.01.2010 kl 12.00-14.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt 14 Møterom Kvarts, 5. etg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anbudskonferanse Rammeavtale på kjøp av Næringsmidler 06.01.2010 kl 12.00-14.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt 14 Møterom Kvarts, 5. etg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anbudskonferanse Rammeavtale på kjøp av Næringsmidler 06.01.2010 kl 12.00-14.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt 14 Møterom Kvarts, 5. etg

2 Agenda 1.Innledning 2.Gjennomgang av konkurransegrunnlaget 3.Spørsmål

3 Innledning Jus- og innkjøpstjenesten gjennomfører denne konkurransen på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune samt 20 tilsluttede kommuner, 3 folkehøgskoler, Rørosmuseet, Konsek., IKA- Trøndelag, NGU og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Det vil bli utarbeidet referat fra anbudskonferansen som sammen med denne presentasjonen legges ut på www.doffin.nowww.doffin.no

4 Konkurransegrunnlaget Avtalens varighet 01.05.2010 / 01.07.2010 – 30.04.2012 med mulighet for 1+1 års forlengelse Tidsfrister Spørsmålsfrist:26.01.2010 kl 12.00 Tilbudsfrist:09.02.2010 kl 12.00 Vedståelsesfrist:30.04.2010 kl 12.00 Tilbudet leveres i ett eksemplar Samt ett eksemplar på minnepenn eller CD

5 Avtalens omfang Årlig forbruk anslås til ca 48 mill kr 1.Kolonialvarerca17,5 mill kr 2.Frisk frukt, grønnsaker og poteterca4,0 mill kr 3.Ferske og frosne kjøttvarerca7,6 mill kr 4.Skalldyr, frossen og bearbeidet fiskca1,5 mill kr 5.Fersk fiskmatca0,4 mill kr 6.Juice og leskedrikkca 3,0 mill kr 7.Meierivarer, flytende produktca 10,0 mill kr 8.Meierivarer, faste produktca2,8 mill kr 9.Ferske brødvarerca1,2 mill kr Anslaget er veiledende og ikke bindende

6 Minstekrav Konkurransegrunnlagets punkt 2.2 inneholder bla minstekrav til produktene, dette er må krav. Disse kravene må bekreftes i tilbudet, og det kan medføre avvisning dersom minstekravene ikke tilfredsstilles. Viktig å bekrefte i tilbudet alle de punktene i konkurransegrunnlaget der det er bedt om det.

7 Miljø Oppdragsgiver stiller krav om at leverandører som er merverdiavgiftsregistrert i Norge er medlem av materialselskapenes ordninger eller er tilknyttet eller selv driver annen tilsvarende godkjent ordning for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall. Dokumentasjon på slik medlemskap eller annen fyllestgjørende dokumentasjon for tilknytning til annen ordning skal leveres senest ved avtalens inngåelse.

8 Offentlighet Ny offentlighetslov gjeldende fra 01.01.09 (pkt 3.2) Tilbyder skal anmerke i tilbudet hva de mener er forretningshemmeligheter (pkt 3.3)

9 Kvalifikasjonskrav (pkt 4.1) Grunnleggende krav Skatter og avgifter –Gyldig attest for betalt mva og skatt –Ikke eldre enn 6 mnd HMS –Skjema vedlegg 1

10 Kvalifikasjonskrav (pkt 4.1) Konkurransens kvalifikasjonskrav Organisatorisk og juridisk stilling –Firmaattest Økonomisk og finansiell kapsitet – god soliditet tilsv. A/AN –Siste årsberetning –Siste årsregnskap –Foretaksrapport fra D&B

11 Kvalifikasjonskrav (pkt 4.1) Tekniske og faglige kvalifikasjoner Erfaring fra tilsvarende oppdrag og god gjennomføringsevne –Bemanning for dette oppdraget –Foretakets viktigste leveranser i siste 3 årene Godt og velfungerende kvalitetssikringssystem –Redegjørelse eller kopi av sertifikat dersom tilbyder er sertifisert

12 Ehandel (pkt 4.2) Sør-Trøndelag fylkeskommune benytter Markedsplassen ehandel.no Vedlegg 5 – Utkast til Avtale om elektronisk samhandling ved bruk av Ehandel.no Forbehold mot bruk av Markedsplassen ehandel.no medfører avvisning Tilbyder skal bekrefte at kravene er sett og akseptert

13 Forbehold og avvik (pkt 5.4) Forbehold skal klart framgå i tilbudet Forbehold skal være presise og entydige Tilbyder skal beskrive hvilke konsekvenser forbeholdene får samt prissette konsekvensene Forbehold om ikke lar seg kostnadsberegne, kan føre til avvisning

14 Deltilbud (pkt 5.6) Anledning til å gi tilbud på hele eller deler av oppdraget 1. Kolonialvarer 2. Frisk frukt, grønnsaker og poteter 3. Ferske og frosne kjøttvarer 4. Skalldyr, frossen og bearbeidet fisk 5. Fersk fiskmat 6. Juice og leskedrikk 7. Meierivarer, flytende produkt 8. Meierivarer, faste produkt 9. Ferske brødvarer Tilbyder skal opplyse om tilbudet gjelder under forutsetning av hele leveransen eller om det også gjelder som deltilbud

15 Tildelingskriterier (pkt 7.2) Oppdragsgiver vil velge den leverandøren som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet Tildelingskriterier Kriteriene vil bli vurdert etter en skala fra 1-10, hvor 10 er best

16 Tildelingskriterier (pkt 7.2) Pris Laveste pris vil få 10 poeng, poenggivningen for øvrige vil bli vurdert i forhold til laveste pris Prisskjemaet inneholder et utvalg av de antatt meste brukte produktene Prisskjemaet skal være komplett utfylt og underskrevet Tilbud på fast rabattsats på øvrige produkter/produktgrupper Katalog / prisliste skal vedlegges tilbudet

17 Tildelingskriterier (pkt 7.2) Øvrige tildelingskriterier Kvalitet Service og levering Økologiske produkter Rettferdig handel

18 ILO-konvensjonene (vedlegg 2) Erklæring – skal underskrives og legges ved tilbudet Retten til å være organisert i en fagforening Retten til kollektive forhandlinger Forbud mot tvangsarbeid Forbud mot forskjellsbehandling i arbeid og belønning Fastsette en minimums aldersgrense for å forhindre barnearbeid Forbud mot de grusomste formene for barnearbeid

19 Standard avtalevilkår (vedlegg 4) Omfatter bl.a. bestemmelser om Sosial dumping Etisk handel Betaling og fakturering Ehandel Leveringsbetingelser og –tider Forsinkelser, feil og mangler Reklamasjoner Oppsigelse og mislighold


Laste ned ppt "Anbudskonferanse Rammeavtale på kjøp av Næringsmidler 06.01.2010 kl 12.00-14.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt 14 Møterom Kvarts, 5. etg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google