Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse Tilbud Malervarer, golv- og veggbelegg 4.3.2009 kl 1200-1330 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14 Møterom Kobberkis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse Tilbud Malervarer, golv- og veggbelegg 4.3.2009 kl 1200-1330 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14 Møterom Kobberkis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse Tilbud Malervarer, golv- og veggbelegg 4.3.2009 kl 1200-1330 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14 Møterom Kobberkis

2 Agenda 1.Innledning 2.Gjennomgang av konkurransegrunnlaget 3.Spørsmål

3 Oppdragsgiver 1.Sør-Trøndelag fylkeskommune med tilsluttede kommuner og virksomheter. (K.grunnlagets vedlegg 9). 2.Trondheim kommune: ca. 230 enheter, Trondheim eiendom vil være den enheten som i hovedsak vil benytte avtalen men også andre enheter skal benytte avtalen ved behov for produkter som inngår i denne avtalen. 3.Konkurransegrunnlag malervarer, golv- og veggbelegg datert 12.2.2009 med eventuelle senere korrigeringer legges til grunn for anbudskonkurransen.

4 Formål og kravspesifikasjon 1.Oppdragsgiver ønsker tilbud på suksessive leveringer av malervarer, golv- og veggbelegg til løpende inn- og utvendig vedlikehold av oppdragsgivers bygningsmasse. 2.Leveransene omfatter ikke levering av samme varer der håndverksbedrifter engasjeres og hvor levering av materiell inngår som en del av oppdraget. 3.Volum totalt: ca kr 2 mill. pr. år. Bygningsmasse: 1,7 mill.m2.

5 Kvalitet/sortiment 1.Minstekrav til de produkter som tilbys er at de skal tilfredsstille gjeldende standarder og godkjenningsordninger for denne type produkt. 2.Tilbyder må kunne dokumentere produktenes kvalitet ved å legge fram tekniske produktdatablad, HMS-datablad og FDV dokumentasjon. 3.Tilbyder skal være i stand til å utarbeide fargeanalyser av eksisterende farger og blande inn- og utvendig maling/beis i ønsket farge. Golvbelegg og våtroms veggbelegg skal kunne leveres både i hele ruller og som kapp etter oppgitte mål fra bestiller.

6 Miljø 1.Ref. k.grunnlagets vedlegg 1 og til www.miljoinnkjop.no. Alle produkter som tilbys må minimum tilfredsstille kravene i nivå 1 og nivå 2, skal- og bør-kravene i miljøerklæring male- og tapetseringsprodukter (k.grunnlagets vedlegg 1b). Alle skjema i vedlegg 1(A og B) skal fylles ut av tilbyder og vedlegges tilbudet. Det samme gjelder vedlegg 2. www.miljoinnkjop.no

7 Miljø forts. 2.STFK/TK har som målsetting å redusere totalforbruket av malingsprodukter. Ut fra dette kreves at leverandøren er behjelpelig med å bidra til valg av malingsprodukter med lengst mulig holdbarhet ut fra underlag og bruksområde; dvs. gi råd om valg av rett produkt på rett sted. Likeledes bidra til størst mulig bruk av vanntynnbare maling/lakkprodukter der dette er hensiktsmessig.

8 Nøkkelopplysninger 1.Prosedyre: åpen anbudskonkurranse 2.STFK og TK inngår separate kontrakter. Separate vilkår TK/STFK 3.Tilbudsfrist: 30.3.2009 kl 1200 4.Spørsmålsfrist: 18.3.2009 5.Kontaktperson: Tove Jebens 6.Vedståelsesfrist: NB!! 30.6.2009 (feil i k.grunnlaget!) 7.Kontraktsperiode: STFK: 1.5.2009 TK: 1.7.2009

9 Offentlighet 1.I henhold til ny offentlighetslov som gjelder fra 1.1.2009 vil anbudsprotokollen og innkommende tilbud være skjermet for offentlig innsyn fram til leverandøren er valgt. 2.Taushetsbelagte opplysninger skal tilkjennegis på egnet måte i tilbudet. I slike tilfeller oppfordres tilbyderne å levere to sett tilbud. Ett av tilbudssettene kan sladdes for taushetsbelagt informasjon. 3.Dersom tilbyder ikke anser noen opplysninger i tilbudet som taushetsbelagt, bes dette bekreftet i vedlegg 10 til k.grunnlaget

10 4. Krav til leverandøren Tilbyder bes nøye merke seg hvilken dokumentasjon som er etterspurt og legge denne ved tilbudet. Gjelder skatter og avgifter miljø tilbyders organisatoriske og juridiske stilling tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet tekniske og faglige kvalifikasjoner lønns- og arbeidsvilkår Krav til E-handel, NB! gjelder både STFK og TK. Manglende dokumentasjon kan medføre avvisning av tilbudet.

11 5.5 Tilbud på deler av oppdraget Det er anledning til å gi tilbud på hele eller deler av oppdraget i samsvar med følgende distriktsvise inndeling: Distrikt 1Trondheim Distrikt 2 Skaun, Malvik,Klæbu,Melhus,Selbu,Orkdal Distrikt 3Meldal, Rennebu,Oppdal,Midtre Gauldal,Holtålen Distrikt 4Frøya,Hitra,Agdenes,Snillfjord,Hemne Distrikt 5Roan,Åfjord,Bjugn,Rissa,Ørland

12 5.5 Tilbud på deler av oppdraget, forts. Det må klart framgå av tilbudet om det gis tilbud på hele eller distriktsvise deler av leveransen. Oppgi hvilke(t) distrikt som omfattes av tilbudet. Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av et distrikt. Det er heller ikke anledning til annen oppdeling av tilbudet. Tilbyder må opplyse om tilbudet gjelder under forutsetning av hele leveransen eller om det også gjelder som deltilbud.

13 7.2 Tildelingskriterier Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på de kriteriene som er beskrevet under. Kriterie Vekting Pris50 % Leveringstid og service15 % Sortiment/kvalitet15 % Miljø20 % Ved evalueringen vil de forskjellige kriteriene bli vurdert etter en skala fra 1 -10, med 10 som beste resultat.

14 7.2 Tildelingskriterier forts. Pris Pris vil bli vurdert ut fra følgende metode: Laveste pris vil få 10 poeng, og poenggivningen for de øvrige prisene vil bli vurdert i forhold til laveste pris. Produktene som er oppgitt i prisskjema er et utvalg over de antatt mest brukte. I tillegg ønsker oppdragsgiver tilbud på en fast rabattsats på øvrige produkter/produktgrupper. Leverandørens offisielle katalog/prisliste skal vedlegges tilbudet. Vedlegg 12 – Prisutfyllingsskjema skal fylles ut.

15 7.2 Tildelingskriterier forts. Leveringstid og service Tilbyder skal i sitt tilbud: beskrive sin kapasitet til å utføre fargeanalyser (Pris pr. distrikt skal oppgis på prisskjema) redegjøre for i hvilken grad fagpersoner er tilgjengelig for rådgivning/valg av materialer. Oppgi leveringstid og bestillingsfrist pr. distrikt for ordinære bestillinger Oppgi åpningstider for varelager/butikk(er).Tilgjengelighet for proffbrukere vektlegges Oppgi leveringstid spesialleveranser

16 7.2 Tildelingskriterier forts. Sortiment/Kvalitet Tilbyders sortiment utover forespurte produkter bes beskrevet, tilbyders totale sortiment vektlegges. Levetid, slitasjesjikt, slitestyrke og brukervennlighet på forespurte, relevante produkter bes beskrevet og vil bli lagt til grunn ved vurdering av kvalitet.

17 7.2 Tildelingskriterier forts. Miljø Vurdering vil bli foretatt i forhold til opplysninger gitt av tilbyder i miljøerklæring ”male- og tapetseringsprodukter.” (vedlegg 1b). Minstekravet er at alle produktene som tilbys tilfredsstiller kravene i nivå 1 og 2. Innfridde krav utover dette vil gi høyere score ved evalueringen.

18 7.2 Tildelingskriterier forts. Miljø forts. Ved valg av maling, lakk og olje vil det videre bli lagt vekt på at produktene i størst mulig grad tilfredsstiller Miljøkravene Nordisk miljømerkings kriteriedokument ”Svanemerkning av indendørs maling og lakk”. Kravene er tilgjengelige på http.//www.svanen.nu/DocNord/096.pdf. Som dokumentasjon aksepteres gyldig lisensbevis for Svanen eller Blomsten. Annen dokumentasjon på at produktene oppfyller kravene skal utformes iht. kriteridokumentenes krav.

19 7.2 Tildelingskriterier forts. Miljø forts. Det ønskes opplyst om leverandør/produsent er medlem av Materialretur AS eller tilsvarende, alternativt hvilken annen returordning som er etablert vedr. emballasjeinnsamling, retur av slanter og resirkulering. Dette vil bli vektlagt.

20 Vedlegg Følgende vedlegg skal fylles ut å legges ved tilbudet: 1.Miljøerklæring a)Generell miljø- og HMS-erklæring b)Male- og tapetseringsprodukter 2.Skjema miljøkrav 3.Erklæring – de grunnleggende krav ILO-konvensjonene 7-8.Samhandlingsavtaler E-handel 10.Taushetsbelagte opplysninger 11.Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 12.Prisskjema

21 Spørsmål Spørsmål vedr. konkurransegrunnlaget ? Følgende spørsmål fra deltaker framkom: ”E-handel, hva legger oppdragsgiver i dette?” Oppdragsgivers svar: ”Oppdragsgivers krav vedr. e-handel framkommer i k.grunnlagets pkt. 4.3 og samme dokuments vedlegg 7 og 8.”


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse Tilbud Malervarer, golv- og veggbelegg 4.3.2009 kl 1200-1330 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14 Møterom Kobberkis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google