Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagane i Vestnes kommune Antal plassar. KOMMUNALE Fiksdal oppvekstsenter30(24) Midlertidig disp. Tomrefjord barnehage36 Gardstunet barnehage42 Helland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagane i Vestnes kommune Antal plassar. KOMMUNALE Fiksdal oppvekstsenter30(24) Midlertidig disp. Tomrefjord barnehage36 Gardstunet barnehage42 Helland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagane i Vestnes kommune Antal plassar. KOMMUNALE Fiksdal oppvekstsenter30(24) Midlertidig disp. Tomrefjord barnehage36 Gardstunet barnehage42 Helland barnehage132 Tresfjord barnehage18(24) Redusert drift. PRIVATE Tryggheim barnehage48 Skorgen barnehage34 Vike Montessoribarnehage42 (36) Redusert drift.

2 Samla går det 327 barn i barnehage i Vestnes. Av desse går det 227 i kommunale barnehagar, og 100 i private. 222 barn er over 3 år, 105 er under 3 år. I tidsrommet 2006-2010 vart det fødd 333 barn i kommunen.

3 Søkjarmengde siste 3 år (til hovudopptaket) 2009 98 søkjarar 201080 søkjarar 201185 søkjarar Vi har samordna opptak til kommunale og private barnehagar, med frist 1/3. Rett til barnehageplass. (Nytt frå 01.01.2009) 28 barn står på ventelista pr. i dag. (16 av desse har barnehageplass, 12 står utan plass) 76 barn går ut av barnehagane til sommaren, 74 gjekk ut i fjor.

4 Tilsette/dispensasjonar Pr 15.12 2010 var det 100 tilsette i barnehagesektoren. Dispensasjonar frå utdanningskravet som førskulelærar: 2010/2011: 7 personar i tilsaman 450% stillingar. 2011/12: 10 personar i tilsaman 710% stillingar. Rekrutteringstiltak i 2008 gir resultat.

5 Lovverk/planverk Barnehagane arbeider etter Barnehagelova –ny formålsparagraf 01.08.2010 som utleda nytt samfunnsmandat. Rammeplana som er ei forskrift til lova gir retningslinjer til verdigrunnlag,innhald og oppgåver. Vedtekter for korleis Vestnes kommune driv sine barnehagar. Reviderte vedtekter klare til politisk behandling i februar. Utviklingsplan. Ny plan for 2012-2015, følgjer kommunestyreperioden og skal politisk behandlast i februar. Del 1 er felles for alle barnehagane i kommuna. Årsplan 2011/2012. Periodeplanar. Vekeplanar.

6 Driftsavtalar med dei private barnehagane. Vestnes kommune har driftsavtale med Skorgen barnehage, Vike Montessoribarnehage og Tryggheim barnehage. (Godkjent i kommunestyret) Barnehagesektoren blei rammefinansiert frå januar 2011. Lokale retningslinjer for tildeling av offentleg tilskot til ikkje-kommunale barnehagar i Vestnes. (Godkjent i kommunestyret)

7 Utviklingsarbeid/prosjekt/satsingområder i planperioden Utviklingsarbeid som blei satt i gang av Triangel i Molde i 2009, som vi vidarefører sjølv :”Fokus på leiing og systematisk arbeid med kvalitet i innhaldet” Utviklingsarbeid i regi av RPPT:”Tidlig innsats gjennom språk og språkstimulering med fokus på overgangen barnehage-skole” Starta hausten 2010, avsluttast våren 2012. Rusførebyggande prosjekt i samarbeid med Vestnes barnevern og Kompetansesenter rus – Midt Norge, prosjektstart i januar 2012. ”tidlig innsats for barn som lever sammen med omsorgspersoner som misbruker rusmidler” Implementering av ny formålsparagraf. Prosjekt som skal starte vår/haust 2012 i samarbeid med 8 andre kommunar og Høgskulen i Volda. Samarbeidsprosjekt mellom PPT Vestnes, Statsped Vest og aktuelle barnehagar i høve førskulebarn med store språkvanskar.

8 Utfordringar i sektoren Sparetiltak 2012, -500 000.- Dispensasjonar, ny pedagognorm, større behov for pedagogar. Oppfylling av vedtak i høve spesialpedagogisk hjelp. Mangel på fagfolk. Søknadsmengda ved neste hovedopptak jmf kontantstøtte. Høgt sjukefråver.


Laste ned ppt "Barnehagane i Vestnes kommune Antal plassar. KOMMUNALE Fiksdal oppvekstsenter30(24) Midlertidig disp. Tomrefjord barnehage36 Gardstunet barnehage42 Helland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google