Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Samling for kommunene 2. juni 2015 Nytt fra Fylkesmannen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Samling for kommunene 2. juni 2015 Nytt fra Fylkesmannen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Samling for kommunene 2. juni 2015 Nytt fra Fylkesmannen

2 Strategi for kompetanse og rekruttering – Kvalitet i barnehagen KIB prosjekt – verktøy for barnehagesektoren - som bidrar til refleksjon, vurdering og utvikling av barnehagens praksis - ikke kartlegge enkeltbarns ferdigheter Ledige plassar på studietilbod for assistentar og barne- og ungdomsarbeidarar – søknadsfrist 5.juni «Nytt til barnehagestart 2015» – Utdanningsdirektoratet sine nettsider 2

3 Forts. Om GLØD nettverket Fagleg nettverk for kompetanse og rekruttering i Hordaland - barnehagekonferanse 21.januar 2016 - statlege kompetansesenter – styrke informasjon og samarbeid Mot ei ny finansieringsordning - Utdanning barnehagelærar – innføring av vikar- og stipendordningar 3

4 Hva skjer i 2015 - 2016? Gratis kjernetid blir innført fra 1. august 4-5 åringer - kan gi noe økt etterspørsel Ny forskrift om likeverdig behandling – høringsfrist 20. august Høring om spesialpedagogisk hjelp kommer høsten 2015 4

5 Forts. Stortingsmelding våren 2016 Sammenheng bhg - skole Læring og utvikling Barns trivsel Barn med særlige behov Revidert rammeplan – skal tre i kraft august 2017 5

6 Ny nasjonal ordning for reduksjon for familier med lav inntekt Innført 1. mai 2015 og har medført mye arbeid og mange uavklarte spørsmål Viktig å fokusere på HENSIKTEN med ordningen 6

7 Fylkesmannen har i oppdrag å arbeide helhetlig for barn og unge, og særlig mot utsatte grupper Askøy, Bergen, Fjell, Kvinnherad og Ullensvang med i en 5-årig satsing der de utvikler strategier og kompenserende tiltak mot barnefattigdom 7

8 Fakta om barnefattigdom i Norge 84 300 barn bor i familier med vedvarande lavinntekt (økt fra 5 til 8,9 % frå 2002.) Stadig flere barn med einslig forsørger vokser opp ein lavinntektsfamilie Delen av barn i lavinntektsfamiliar med innvandrarbakgrunn har økt fra 35 til over 50 % i samme tidsrom Barn i fattige familier har ofte sammensatte problemer 8

9 Hvordan er det å vere fattig i et land der 70 prosent av kvinnene har bunad? 9

10 Konsekvenser av å vokse opp i fattigdom I barndommen Færre sportsaktiviteter Færre venner Oftere mobbet Meir utrygge Fleire røker Dårligere skoleresultat Dårligere helse Som voksen Dårligere fysisk helse Lavere utdanning Lavere sysselsettingsgrad Dårligere psykisk helse 10

11 Hjernen blir formet av erfaringer «Det som aktiveres, styrkes. Det som neglisjeres, forblir ubrukt. Det visner og forsvinner.» http://www.hordaland.no/Global/opplering/dokument/2012/Ny%20GIV/konferanse%2023.11.12/magne%20raun dalen.pdf 11

12 Barn som vokser opp i fattigdom – hva virker? Arbeid og utdanning Barnehage - viktig tiltak for å redusere virkningene av fattigdom for barn og for å motvirke reproduksjon av fattigdom Derfor - spesielt viktig at disse barna har anledning til å gå i barnehagen 12


Laste ned ppt "1 Samling for kommunene 2. juni 2015 Nytt fra Fylkesmannen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google