Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte i Ytrebygda barnehage 26.01.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte i Ytrebygda barnehage 26.01.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte i Ytrebygda barnehage 26.01.2011

2 Utbygging fra 2004-2009

3 Bakgrunn for opprettelse av midlertidige barnehager Bystyrevedtak fra 20.11.2006. –Barnehageplass til alle var overordnet mål –Nasjonal målsetting var å realisere full behovsdekning innen utgangen av 2007. –Tiltaksplan for full barnehagedekning – 1, 2, 3 – alle får bli med! En av strategiene i planen var midlertidige barnehager for å få tilstrekkelig antall plasser innen utgangen av 2007. Skulle avvikles innen 3 år.

4 Politiske vedtak om midlertidige barnehager Rullering av tiltaksplan for full barnehagedekning – vedtatt 08.12.2008 –Regulering av tomtene Storetveit, Kristianborg og Olsvik til barnehage, med tanke på permanent barnehagedrift. Privat utbygging av tomtene. –Årstad brannstasjon bhg: vedtatt regulert til permanent barnehage –Nygårdsparken bhg: vedtatt å starte opp reguleringsplan for omgjøring av tomten til lekeareal –Midlertidig barnehage i Rådalslien ungdomsskole høst 2008

5 Politiske vedtak om midlertidige barnehager Statusmelding med oversikt over antall barnehageplasser, barnehagebehov, realiserte tiltak og planlagte tiltak 2010 – vedtatt 07.12.2009 –Det startes opp regulering av tomten i Nygårdsparken med tanke på permanent barnehagedrift. –Regulering av tomt på Montana til barnehage tas opp i forbindelse med sak om barnehagestruktur. –De midlertidige byggene var planlagt avviklet i 2010 og 2011. ”Reguleringsarbeid er startet opp på tre av tomtene og det forventes at godkjent planprosess vil være klar først i 3. kvartal 2010. Det vil derfor være usikkert og skape uro i barnehagedriften å planlegge avvikling av tiltakene før reguleringsplanene er godkjent. Ut i fra dette tar en sikte på at de midlertidige barnehagene opprettholdes ut 2011” –Det startes ikke opp regulering av tomten i Ytrebygda ut fra høy dekningsgrad i bydelen.

6 Barnetallsprognoser Ytrebygda bydel Antall barn 1-5 år i bydelen pr. 15.12.2010: 1973 Barn med barnehageplass pr. 15.12.2010: 2191 Behovet for plass blant barn i Ytrebygda var i 2010: 89% Dekningsgrad Ytrebygda bydel 2010: 111% Barnetallsprognosen viser: Nedgang i barnetallet fortsetter til 2014. Fra 2015 årlig økning på 20 barn. I 2023 forventes det å være 1300 barn (tilsvarende 2008 nivå) Dekningsgrad Bergen kommune pr. 15.12.10: 87,86 Bystyret vedtok 24. januar 2011 bydelsvis prioritering i kommunale barnehager

7 Hvorfor avvikling av Ytrebygda barnehage Barnehagen er midlertidig Ytrebygda bydel har flere barnehageplasser enn behov Bergen kommune er barnehagemyndighet med overordnet ansvar for kommunal og privat etablering En paviljong avvikles fra 1. juli 2011 Vi legger til rette for drift i den andre paviljongen barnehageåret 2011/2012

8 Barna Vedtak B-sak 297/05 Ny opptaksordning for barnehager i Bergen kommune: ”ved nedleggelse av barnehageplasser gis barn som allerede er tildelt plass gjennom samordnet opptak fortrinn til ny barnehageplass. Private og kommunale barnehager fordeler barna i samordnet opptak.” Blir ivaretatt i overflyttingsopptak og hovedopptak

9 Barna forts. Overflyttingsopptaket pågår fra 6.1-15.2, og de som har aktiv søknad kan få tilbud nå. Gjelder plasser fra 1. august. Barn med aktiv søknad som bor i annen bydel vil få prioritet i første omgang 50 barn bor i annen bydel Ca 30 barn har behov for nytt barnehagetilbud fra høsten 2011


Laste ned ppt "Informasjonsmøte i Ytrebygda barnehage 26.01.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google