Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FULL BARNEHAGEDEKNING I FJELL KOMMUNE. INNHALD INNHALD TRE SUKSESSFAKTORAR POLITISK STYRING POLITISK STYRING ADMINISTRATIV KOMPETANSE ADMINISTRATIV KOMPETANSE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FULL BARNEHAGEDEKNING I FJELL KOMMUNE. INNHALD INNHALD TRE SUKSESSFAKTORAR POLITISK STYRING POLITISK STYRING ADMINISTRATIV KOMPETANSE ADMINISTRATIV KOMPETANSE."— Utskrift av presentasjonen:

1 FULL BARNEHAGEDEKNING I FJELL KOMMUNE

2 INNHALD INNHALD TRE SUKSESSFAKTORAR POLITISK STYRING POLITISK STYRING ADMINISTRATIV KOMPETANSE ADMINISTRATIV KOMPETANSE BRUKARFOKUS BRUKARFOKUS OPPSUMMERING / UTFORDRINGAR OPPSUMMERING / UTFORDRINGAR

3 30 000 INNBYGGJARAR - 411 KM2 - 1500 ØYAR, HOLMAR OG SKJER 30 000 INNBYGGJARAR - 411 KM2 - 1500 ØYAR, HOLMAR OG SKJER GRENSER TIL BERGEN GRENSER TIL BERGEN VEKSTOMRÅDE FOR UTDANNING, TEKNOLOGI OG INDUSTRI VEKSTOMRÅDE FOR UTDANNING, TEKNOLOGI OG INDUSTRI - ein region i vekst

4 POLITISK STYRING POLITISK STYRING BAKGRUNN LITE UTBYGGING AV BARNEHAGAR LITE UTBYGGING AV BARNEHAGAR ÅR 2001 – 1030 BARN ÅR 2001 – 1030 BARN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGAR PRIVATE FAMILIEBARNEHAGAR PRIVATE KORTTIDSBARNEHAGAR PRIVATE KORTTIDSBARNEHAGAR PARKTILBOD PARKTILBOD CA 2 / 3 PRIVATE PLASSAR CA 2 / 3 PRIVATE PLASSAR

5 POLITISK STYRING POLITISK STYRING FORANKRING OG FOKUS OPPRETTING AV POLITISKE STYRINGSUTVAL OPPRETTING AV POLITISKE STYRINGSUTVAL ”EKSPERT”POLITIKARAR – ALLE TRE KOMITEER REPRESENTERT ”EKSPERT”POLITIKARAR – ALLE TRE KOMITEER REPRESENTERT UTVAL FOR LIKE DRIFTSVILKÅR KOMMUNAL – PRIVAT UTVAL FOR LIKE DRIFTSVILKÅR KOMMUNAL – PRIVAT UTVAL FOR SAMORDNING AV BARNEHAGEUTBYGGINGA UTVAL FOR SAMORDNING AV BARNEHAGEUTBYGGINGA SAME LEIAR – ULIKE MEDLEMMER SAME LEIAR – ULIKE MEDLEMMER VEDTAK OM Å BYGGE BÅDE KOMMUNALT OG PRIVAT VEDTAK OM Å BYGGE BÅDE KOMMUNALT OG PRIVAT MÅLSETTING – 90 % DEKNING MÅLSETTING – 90 % DEKNING

6 POLITISK STYRING POLITISK STYRING PRAKTISKE GREP KUNNGJERING - INVITASJON TIL Å MELDE INTERESSE KUNNGJERING - INVITASJON TIL Å MELDE INTERESSE FJELL BUSTADSTIFTING – ANSVAR FOR KOMMUNAL UTBYGGING FJELL BUSTADSTIFTING – ANSVAR FOR KOMMUNAL UTBYGGING LIKT OFFENTLEG TILSKOT TIL KOMMUNALE OG PRIVATE LIKT OFFENTLEG TILSKOT TIL KOMMUNALE OG PRIVATE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGEUTBYGGINGA RETNINGSLINER FOR BARNEHAGEUTBYGGINGA –TAL BARNEHAGAR –TYPE BARNEHAGAR –GEOGRAFISK SPREIING –EIN DEL HOVUDPRINSIPP SOM TOMTESTORLEIK, NÆRLEIK TIL HOVUDVEGAR MEN OG TIL FRIOMRÅDE, SOLRIKT M.M.

7 POLITISK STYRING POLITISK STYRING DIALOG SAMTALAR MED ALLE INTERESSERTE UTBYGGARAR SAMTALAR MED ALLE INTERESSERTE UTBYGGARAR SAMTALAR MED BARNEHAGEEIGARAR SAMTALAR MED BARNEHAGEEIGARAR TYDELEG PÅ KVA EIN POLITISK ØNSKJA TYDELEG PÅ KVA EIN POLITISK ØNSKJA TETT DIALOG MED FYLKESMANNEN TETT DIALOG MED FYLKESMANNEN

8 ADMINISTRATIV KOMPETANSE ADMINISTRATIV KOMPETANSE FORANKRING RÅDMANNEN DIREKTE INVOLVERT RÅDMANNEN DIREKTE INVOLVERT REFORMARBEIDET VERT ORGANISERT FRÅ STABEN TIL RÅDMANNEN REFORMARBEIDET VERT ORGANISERT FRÅ STABEN TIL RÅDMANNEN - LANG ERFARING MED KOMMUNALT REFORMARBEID - BARNEHAGEMYNDE EIGEN BARNEHAGESJEF ANSVAR FOR DRIFT AV DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE EIGEN BARNEHAGESJEF ANSVAR FOR DRIFT AV DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE

9 ADMINISTRATIV KOMPETANSE ADMINISTRATIV KOMPETANSE SAMARBEID SAMARBEIDSUTVAL MED KOMMUNALE OG PRIVATE REPRESENTANTAR SAMARBEIDSUTVAL MED KOMMUNALE OG PRIVATE REPRESENTANTAR - LEIA AV RÅDMANNSTABEN - SAMORDNA OPPTAK - PRAKTISKE RUTINAR M.M. - FAGLEG FELLES PLATTFORM - FELLES KURSUTVAL OG FELLES MIDLAR

10 BRUKARFOKUS BRUKARFOKUS BEREDSKAP TRYGGLEIK TRYGGLEIK

11

12 BRUKARFOKUS BRUKARFOKUS KOMMUNEGRENSER – INGEN HINDRING KOMMUNEGRENSER – INGEN HINDRING UTVIDA OPNINGSTID – KVELD / NATT UTVIDA OPNINGSTID – KVELD / NATT MANGFOLD I BARNEHAGETILBODET MANGFOLD I BARNEHAGETILBODET BÅDE KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGAR BÅDE KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGAR FELLES PLATTFORM BARNEHAGE – BARNESKULE FELLES PLATTFORM BARNEHAGE – BARNESKULE

13 BRUKARFOKUS BRUKARFOKUS REALFAGSATSING FRÅ BARNEHAGE TIL HØGSKULE I TRÅD MED RAMMEPLAN OG ETTERSPURNAD FRÅ NÆRINGSLIVET FRÅ BARNEHAGE TIL HØGSKULE I TRÅD MED RAMMEPLAN OG ETTERSPURNAD FRÅ NÆRINGSLIVET INTERKOMMUNALT SAMARBEID INTERKOMMUNALT SAMARBEID

14

15

16

17 OPPSUMMERING OG UTFORDRINGAR OPPSUMMERING OG UTFORDRINGAR FOKUS I ALLE LEDD – SAMARBEID FOKUS I ALLE LEDD – SAMARBEID MED FLEIRE BARN I BARNEHAGANE OPPDAGAR VI AVVIK TIDLEGARE ENN FØR – OPPRETTING AV PSYKISK HELSETEAM – RETTLEIINGSSTILLINGAR – VERE PÅ OFFENSIVEN MED FLEIRE BARN I BARNEHAGANE OPPDAGAR VI AVVIK TIDLEGARE ENN FØR – OPPRETTING AV PSYKISK HELSETEAM – RETTLEIINGSSTILLINGAR – VERE PÅ OFFENSIVEN MANGEL PÅ FØRSKULELÆRARAR I FAMILIEBARNEHAGAR OG KORTTIDSBARNEHAGAR MANGEL PÅ FØRSKULELÆRARAR I FAMILIEBARNEHAGAR OG KORTTIDSBARNEHAGAR


Laste ned ppt "FULL BARNEHAGEDEKNING I FJELL KOMMUNE. INNHALD INNHALD TRE SUKSESSFAKTORAR POLITISK STYRING POLITISK STYRING ADMINISTRATIV KOMPETANSE ADMINISTRATIV KOMPETANSE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google