Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2008 RAPPORT: AHS Antall studenter: 135.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2008 RAPPORT: AHS Antall studenter: 135."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2008 RAPPORT: AHS Antall studenter: 135

2 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering av inntakskvalitet høsten 2008, og viser svarfordelinger for evalueringens enkeltspørsmål for AHS.

3 LESEVEILEDNING (fortsetter) Frekvensfordelingene fremstilles på tre måter: Frequency: Antall studenter som har svart for hver svarkategori. Percent: Prosentvis fordeling på de enkelte svarkategorier. Valid percent: Prosentvis fordeling på de enkelte svarkategorier, når ubesvarte er fratrukket. Det er vanligvis denne fordelingen som legges til grunn for fortolkningen. Cumulative Percent: Kumulativ frekvensfordeling. Merk at prosentskalaen (Y-aksen) varierer for de enkelte fordelinger i henhold til de faktiske svarene. Det visuelle uttrykket vil dermed variere i forhold til sammenlikninger på tvers av enkeltspørsmål. Enkelte svarkategorier vil også kunne være utelatte i tabellene, dersom ingen studenter benytter seg av disse.

4 Først ber vi deg tenke tilbake til tiden før du ble søker ved HiST våren 2008. I hvor stor eller liten grad kjente du til studiene ved HiST før du skulle søke om opptak til høyere utdanning? ALLE STUDENTER

5 Først ber vi deg tenke tilbake til tiden før du ble søker ved HiST våren 2008. I hvor stor eller liten grad kjente du til studiene ved HiST før du skulle søke om opptak til høyere utdanning? ALLE STUDENTER

6 Først ber vi deg tenke tilbake til tiden før du ble søker ved HiST våren 2008. I hvor stor eller liten grad kjente du til studiene ved HiST før du skulle søke om opptak til høyere utdanning? ALLE STUDENTER

7 Hvor enig eller uenig er du i de følgende beskrivelsene av forholdet ditt til HiST før du ble student? ALLE STUDENTER

8 Hvor enig eller uenig er du i de følgende beskrivelsene av forholdet ditt til HiST før du ble student? ALLE STUDENTER

9 Hvor enig eller uenig er du i de følgende beskrivelsene av forholdet ditt til HiST før du ble student? ALLE STUDENTER

10 Som søker. Fra hvilke kilder fikk du informasjon om HiST? ALLE STUDENTER

11 Hvorfor valgte du å studere ved HiST? ALLE STUDENTER

12 Ut i fra den kjennskapen du har til HiST i dag, fikk du – som søker – for mye eller for lite av følgende informasjon? ALLE STUDENTER

13 Ut i fra den kjennskapen du har til HiST i dag, fikk du – som søker – for mye eller for lite av følgende informasjon? ALLE STUDENTER

14 Ut i fra den kjennskapen du har til HiST i dag, fikk du – som søker – for mye eller for lite av følgende informasjon? ALLE STUDENTER

15 Ut i fra den kjennskapen du har til HiST i dag, fikk du – som søker – for mye eller for lite av følgende informasjon? ALLE STUDENTER

16 Ut i fra den kjennskapen du har til HiST i dag, fikk du – som søker – for mye eller for lite av følgende informasjon? ALLE STUDENTER

17 Ut i fra den kjennskapen du har til HiST i dag, fikk du – som søker – for mye eller for lite av følgende informasjon? ALLE STUDENTER

18 Ut i fra den kjennskapen du har til HiST i dag, fikk du – som søker – for mye eller for lite av følgende informasjon? ALLE STUDENTER

19 Ut i fra den kjennskapen du har til HiST i dag, fikk du – som søker – for mye eller for lite av følgende informasjon? ALLE STUDENTER

20 Ut i fra den kjennskapen du har til HiST i dag, fikk du – som søker – for mye eller for lite av følgende informasjon? ALLE STUDENTER

21 Ut i fra den kjennskapen du har til HiST i dag, fikk du – som søker – for mye eller for lite av følgende informasjon? ALLE STUDENTER

22 Ut i fra den kjennskapen du har til HiST i dag, fikk du – som søker – for mye eller for lite av følgende informasjon? ALLE STUDENTER

23 Fikk du tilsendt magasinet Quak!snakk 08 før semesterstart? ALLE STUDENTER

24 Dersom du fikk magasinet Quak!snakk 08, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold? ALLE STUDENTER

25 Dersom du fikk magasinet Quak!snakk 08, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold? ALLE STUDENTER

26 Dersom du fikk magasinet Quak!snakk 08, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold? ALLE STUDENTER

27 Dersom du fikk magasinet Quak!snakk 08, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold? ALLE STUDENTER

28 Ble du oppringt av Quak! i en Jumpingsamtale, og hvor nyttig synes du i så falle denne var? ALLE STUDENTER

29 Alt i alt, hvordan vil du vurdere informasjonen du fikk fra HiST som søker? ALLE STUDENTER

30 Alt i alt, hvordan vil du vurdere oppfølgingen du fikk fra HiST etter at du takket ja til studieplassen? ALLE STUDENTER

31 Dersom du deltok på åpningsprogrammet i Erkebispegården, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold under åpningsarrangement et? ALLE STUDENTER

32 Dersom du deltok på åpningsprogrammet i Erkebispegården, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold under åpningsarrangement et? ALLE STUDENTER

33 Dersom du deltok på åpningsprogrammet i Erkebispegården, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold under åpningsarrangement et? ALLE STUDENTER

34 Dersom du deltok på åpningsprogrammet i Erkebispegården, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold under åpningsarrangement et? ALLE STUDENTER

35 Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad er du fornøyd eller misfornøyd med følgende forhold? ALLE STUDENTER

36 Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad er du fornøyd eller misfornøyd med følgende forhold? ALLE STUDENTER

37 Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad er du fornøyd eller misfornøyd med følgende forhold? ALLE STUDENTER

38 Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad er du fornøyd eller misfornøyd med følgende forhold? ALLE STUDENTER

39 Dersom du deltok på fadderordningen Quak!, i hvilken grad er du fornøyd eller misfornøyd med følgende forhold? ALLE STUDENTER

40 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? ALLE STUDENTER

41 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? ALLE STUDENTER

42 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? ALLE STUDENTER

43 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? ALLE STUDENTER

44 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? ALLE STUDENTER

45 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? ALLE STUDENTER

46 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? ALLE STUDENTER

47 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? ALLE STUDENTER

48 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? ALLE STUDENTER

49 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? ALLE STUDENTER

50 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? ALLE STUDENTER

51 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? ALLE STUDENTER

52 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? ALLE STUDENTER

53 Nå ber vi deg gi en vurdering av de ulike Quak!arrangementene. Hva er din helhetsvurdering av følgende arrangement? ALLE STUDENTER

54 Fikk du informasjon om SiT ved semesterstart? ALLE STUDENTER

55 Dersom du fikk informasjon om SiT ved semesterstart, hvordan vurderer du denne informasjonen? ALLE STUDENTER

56 Dersom du fikk informasjon om SiT ved semesterstart, hvordan vurderer du denne informasjonen? ALLE STUDENTER

57 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? ALLE STUDENTER

58 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? ALLE STUDENTER

59 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? ALLE STUDENTER

60 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? ALLE STUDENTER

61 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? ALLE STUDENTER

62 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? ALLE STUDENTER

63 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? ALLE STUDENTER

64 Nå ber vi deg gi din vurdering av mottaket på studieprogrammet ditt. Hva er din vurdering av følge forhold ved mottaket? ALLE STUDENTER

65 Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oppstarten på HiST? ALLE STUDENTER

66 Hvilket studieprogram har du begynt ved? ALLE STUDENTER

67 Hvor gammel er du? ALLE STUDENTER

68 Er du kvinne eller mann? ALLE STUDENTER

69 Hvor er du fra? ALLE STUDENTER

70 Har du studert ved annet universitet eller høgskole tidligere? ALLE STUDENTER


Laste ned ppt "Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2008 RAPPORT: AHS Antall studenter: 135."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google