Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Eksperter i team våren 2012 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Bjørn Sortland og Helle Rånes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Eksperter i team våren 2012 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Bjørn Sortland og Helle Rånes."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 www.ntnu.no/eit Eksperter i team våren 2012 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Bjørn Sortland og Helle Rånes

2 2 www.ntnu.no/eit Studenter fra: Marin, kjemi, biologi, geologi, energi og miljø Landsby: Water world Student prosjekt: Utvinne ferskvann ved hjelp av bølgeenergi

3 3 www.ntnu.no/eit Hva ønsker du å vite om EiT? Om intensjonen og organiseringen av emnet Hvordan arbeider du i EiT? Om påmelding og oppmøte Om tidligere studenters tilbakemeldinger

4 4 www.ntnu.no/eit Eksperter i team Et yrkesforberedende emne som lærer studentene å samarbeide gjennom å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektsamarbeid. Obligatorisk i alle program på høyere grad ved NTNU Våren 2012: 2050 studenter fordelt på 73 landsbyer

5 5 www.ntnu.no/eit Bakgrunn Sivilingeniørstudiet EiT ble opprettet i 2001 ut fra et ønske fra næringslivet om at studenter burde ha erfaring med å samarbeide med mennesker med en annen fagbakgrunn enn dem selv. NTNU ble tildelt Utdanningskvalitetsprisen i 2002 for EiT. (0,5 mill fra Departementet) Alle fakultet Styret ved NTNU bestemte høsten 2002 at EiT skulle inngå i alle mastergradene

6 6 www.ntnu.no/eit Yrkesforberedende Alle virksomheter etterspør samarbeidskompetanse hos sine ansatte. Vi får tilbakemelding fra arbeidslivet at NTNU-mastere har en trening som gjør at de fungerer i team. EiT vil med stor sannsynlighet være tema når dere søker jobb.

7 7 www.ntnu.no/eit Dere velger ut konkrete samarbeidssituasjoner i prosjektarbeidet Dere reflekterer i gruppa over hvordan handlinger og væremåter påvirker samarbeidet i gruppa. Dere iverksetter tiltak for å forbedre samarbeidet (forsterker eller endrer) Lære studentene å samarbeide Vanlige motforestillinger: Vi har jobbet i grupper helt fra barneskolen På vårt studium jobber vi teambasert hele tiden Jeg kan komme i en gruppe med en som ikke bidrar

8 8 www.ntnu.no/eit To perspektiver i samme undervisning Refleksjon over samarbeids- prosessen Prosjektarbeidet

9 9 www.ntnu.no/eit Fasilitering Hensikten er å stimulere til refleksjon om hvordan dere samarbeider. Læringsassistentene observerer samarbeidet i gruppen mens dere arbeider med prosjektet, og underveis deler de sine observasjoner med dere. Dere blir bevisste på hvordan dere kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter etc. Med utgangspunkt i dette kan dere forsterke sider ved samarbeidet som fungerer bra, og forbedre sider ved samarbeidet som fungerer dårlig. Dette kaller vi samarbeidskompetanse.

10 10 www.ntnu.no/eit Hvor fornøyd er studentene med EiT? 90 prosent er fornøyd

11 11 www.ntnu.no/eit Studentene skal anvende sin fagkunnskap Du velger en landsby med et landsbytema som interesserer deg. Du kommer i en tverrfaglig gruppe med andre studenter som også er interessert i temaet. Dere blir sammen enige om et prosjekt dere vil arbeide med innenfor landsbyens tema.

12 12 www.ntnu.no/eit I hvilken grad har du fått bidratt med din kompetanse? 90 prosent har bidratt med sin kompetanse

13 13 www.ntnu.no/eit Tverrfaglig prosjektarbeid Aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv danner utgangspunkt for prosjektarbeidet. Mange studentgrupper samarbeider med eksterne partnere. Vinnerteam Grønne Trøndelag 2011 Utforsk landsbytema fra andre fakultet enn ditt eget.

14 14 www.ntnu.no/eit Prosjektrapport Prosessrapport (refleksjoner rundt samarbeidet ) Gruppa får én felles karakter Sluttarbeider

15 15 www.ntnu.no/eit NTNU tilbyr 73 landsbyer våren 2012

16 16 www.ntnu.no/eit Landsby i EiT Studentene organiseres i landsbyer (25 – 30 studenter). Hver landsby har et eget tverrfaglig tema, og samarbeider gjerne med aktører fra samfunns- og arbeidsliv Læringsformen og læringsutbyttet er det samme i alle landsbyer I hver landsby deles studentene inn i grupper: - normalt 5 studenter - maksimalt 2 studenter fra samme studieprogram

17 17 www.ntnu.no/eit INTENSIVLANDSBYER – hver dag i tre uker Mandag 9. januar - fredag 27. januar 2012 LANGSGÅENDE LANDSBYER – hver onsdag gjennom hele semesteret Onsdag 11. januar - onsdag 25. april 2012 To typer landsbyer Studieprogrammet ditt bestemmer hvilken landsbytype du kan velge. Se oversikt på www.ntnu.no/eit eller i brosjyren.www.ntnu.no/eit

18 18 www.ntnu.no/eit Landsbyspråk 54 landsbyer har norsk som landsbyspråk 19 landsbyer har engelsk som landsbyspråk Du velger fritt mellom norske og engelske landsbyer så lenge du behersker språket flytende. ( med unntak av studenter fra noen masterprogram på SVT-fakultetet)

19 19 www.ntnu.no/eit Landsbyoversikt Oversikt over landsbyene finnes på: www.ntnu.no/eit/landsbyer (norsk) www.ntnu.no/eit/landsbyer www.ntnu.edu/eit/villages (engelsk) www.ntnu.edu/eit/villages Utforsk landsbyer fra andre fakultet enn ditt eget!

20 20 www.ntnu.no/eit Du må: Sende inn en prioritert liste over de 5 landsbyene du helst ønsker å gjennomføre via Studentweb innen 1. november. Studenter som ikke melder inn landsbyønsker innen fristen får ikke gjennomføre EiT dette studieåret Lista med 5 landsbyønsker må inneholde: landsbyer av korrekt type minst to landsbyer fra andre fakultet enn ditt eget Overholder du retningslinjene får du tildelt en av de 5 landsbyene på lista di 90 prosent av studentene har fått enten første- eller andreprioritet de to siste år

21 21 www.ntnu.no/eit Tildeling av plass i landsby Medio desember kan du sjekke i StudentWeb hvilken landsby du har blitt tildelt plass i. Innen 13. desember får du invitasjon fra landsbyleder, med blant annet informasjon om oppmøtetid og –sted første landsbydag.

22 22 www.ntnu.no/eit Eksempel: Landsbytema: Alternativ oppvarming i Norge Tips 1: Ikke vurder landsbytemaene ved å kun se på overskriftene Landsbyen samarbeider med Alternativ Varme AS (ekstern samarbeidspartner), og de ønsker forslag fra studentgruppene på utforming av en ny pelletskamin eller varme pumpe som er spesielt tilpasset mindre private boliger i Norge. Oppdragsgiveren ønsker også forslag til hvordan det nye produktet kan markedsføres, og en redegjørelse for de økonomiske og juridiske aspektene knyttet til produksjon av produktet.

23 23 www.ntnu.no/eit Eksempel: Landsbytema: Alternativ oppvarming i Norge Tips 1: Ikke vurder landsbytemaene ved å kun se på overskriftene Landsbyen samarbeider med Alternativ Varme AS (ekstern samarbeidspartner), og de ønsker forslag fra studentgruppene på utforming av en ny varmepumpe, pelletskamin eller varme pumpe som er spesielt tilpasset mindre private boliger i Norge. Oppdragsgiveren ønsker også forslag til hvordan det nye produktet kan markedsføres, og en redegjørelse for de økonomiske og juridiske aspektene knyttet til produksjon av produktet.

24 24 www.ntnu.no/eit Tips 2: Husk at hvert fagmiljø har sitt eget språk Eksempel: Landsbytema: Distribuerte system i større bedrifter Denne landsbyen tar sikte på å finne ut om distribuerte system (f. eks. intranett) gjør bedrifter mer effektive. Vi samarbeider med Organisasjonen AS som har tatt i bruk en intranettløsning som ikke fungerer optimalt, og de ønsker en evaluering av dagens ordning og forslag til forbedring.

25 25 www.ntnu.no/eit Tips 2: Husk at hvert fagmiljø har sitt eget språk Eksempel: Landsbytema: Distribuerte system i større bedrifter Denne landsbyen tar sikte på å finne ut om distribuerte system (f. eks. intranett) gjør bedrifter mer effektive. Vi samarbeider med Organisasjonen AS som har tatt i bruk en intranettløsning som ikke fungerer optimalt, og de ønsker en evaluering av dagens ordning og forslag til forbedring.

26 26 www.ntnu.no/eit Oppmøte Husk! Obligatorisk oppmøte hver landsbydag Studenter som ikke møter verken første eller andre landsbydag blir utelukket fra emnet Fravær uansett grunn ut over fire landsbydager medfører ikke deltatt / strykkarakter

27 27 www.ntnu.no/eit Søknadsfrist for avvikssøknader er 1. oktober Bytte av landsbytype (f. eks. intensiv istedenfor langsgående) Forsinket oppstart (gjelder kun langsgående landsby) Fritak Søknad sendes eget fakultet. Dersom du søker om fritak eller bytte av landsbytype må du likevel gjennomføre det obligatoriske landsbyvalget innen 1. november. Spørsmål rettes til EiTs kontaktpersoner på fakultetene. Oversikt over kontaktpersoner finnes på EiTs nettsider og i brosjyren. Avvikssøknader

28 28 www.ntnu.no/eit Viktige datoer 1. oktober 2011: Frist for å søke om bytte av landsbytype, utsatt oppstart eller fritak 1. november 2011: Frist for obligatorisk landsbyvalg (legge inn prioritering for fem landsbyer) 09. januar 2012: Første landsbydag for intensiv landsby 11. januar 2012: Første landsbydag for langsgående landsby


Laste ned ppt "1 Eksperter i team våren 2012 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Bjørn Sortland og Helle Rånes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google