Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE."— Utskrift av presentasjonen:

1 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Lokalavisas styrker som annonsekanal En undersøkelse blant lokalavisenes annonsører For bruk i salgsarbeidet til LLA-avisene, mai 2016.

2 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Lokalavisas styrker 2 72 % annonserer for å tiltrekke seg kunder/øke omsetningen (salgsutløsende) 43 % annonserer for å bygge/bevare kjennskap til virksomheten (profilerende) 66 % mener lokalavisa er annonsekanalen som er best på å nå ut til flest mulig i lokalsamfunnet. Mye bedre enn Facebook, brosjyrer/DM og andre kanaler 60 % mener annonser i lokalavisa gir eksponering i en troverdig sammenheng Langt bedre enn Facebook, brosjyrer i postkassa/DM og andre kanaler 88 % mener lokalavisa leses grundigere enn andre aviser 60 % tror folk leser lokalavisa når de har god tid 94% synes det er enkelt å kjøpe annonse i lokalavisa 85 % er fornøyd med oppfølgingen i forbindelse med annonsekjøp.

3 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Tiltrekke seg kunder og øke omsetningen viktigste grunner til å annonsere i lokalavisa 3 Hvorfor har dere annonsert i lokalavisa? Base: De som har annonsert i lokalavisa (n=184)

4 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Lokalavisa oppleves som best på å nå ut til folk i lokalsamfunnet Hva mener du er den beste annonsekanalen for å...? – Nå ut til flest mulig i nærmiljøet vårt Base: Alle (n=207)

5 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Flest mener lokalavisa er best for å treffe leserne når de er åpne for budskapet Hva mener du er den beste annonsekanalen for å...? – Treffe leserne når de er åpne for budskapet vårt Base: Alle (n=207)

6 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Lokalavisa oppleves i størst grad som best for å annonsere i en troverdig kontekst/sammenheng 6 Hva mener du er den beste annonsekanalen for å...? – Gi eksponering i en troverdig sammenheng Base: Alle (n=207)

7 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS 88 % mener lokalavisa leses grundigere enn andre aviser 7 Hvor riktig eller feil mener du følgende påstander er...? - Folk leser lokalavisa grundigere enn andre aviser Base: Alle (n=207)

8 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS 60 % tror folk leser lokalavisa når de har god tid 8 Hvor riktig eller feil mener du følgende påstander er...? - Folk leser lokalavisa når de har god tid Base: Alle (n=207)

9 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS 94 % synes det er lett å kjøpe annonse i lokalavisa 9 Hvor lett eller vanskelig synes du det er å kjøpe annonse i lokalavisa di? Base: Alle (n=207)

10 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS 85 % er fornøyd med oppfølgingen fra lokalavisa i forbindelse med annonsekjøpet 10 Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oppfølgingen du fikk fra lokalavisa i forbindelse med ditt forrige annonsekjøp? Base: Alle (n=207)

11 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS Litt om undersøkelsen 11 OppdragsgiverLandslaget for lokalaviser (LLA) KontaktpersonGeir K. Hus, markeds- og informasjonssjef i LLA, geir@lla.no, dir. tlf. 452 89 333geir@lla.no FormålFå innsikt i hvilken styrker lokalavisa har som annonsekanal TidspunktFebruar-mars 2016 DatainnsamlingsmetodeWebintervjuer Antall intervjuer207 MålgruppeKjøpere av annonser i lokalavisene UtvalgAnnonsekjøpere i et representativt utvalg av avisene som er tilsluttet LLA. Avisene er valgt ut for å gjenspeile et mangfold av lokalaviser i Norge. Følgende aviser er inkludert i undersøkelsen: Bø blad, Dølen, Frostingen, Hardanger Folkeblad, Lokalavisa Nordsalten, Møre, Raumnes, Saltenposten, Strandbuen, Suldalsposten, Søgne og Songdalen Budstikke og Vestnesavisa. KonsulentNils Petter Strømmen, nils.petter.strommen@tns-gallup.no, dir. tlf. 928 10087nils.petter.strommen@tns-gallup.no

12 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE © TNS 12 Ta gjerne kontakt med Landslaget for lokalaviser (LLA) for mer informasjon om annonseundersøkelsen: Geir K. Hus, markeds- og informasjonssjef, geir@lla.no, dir. tlf. 452 89 333.geir@lla.no Se også www.lla.nowww.lla.no


Laste ned ppt "3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google