Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det Sentrale Pensjonistutvalget i Fagforbundet har avholdt en anonym spørreundersøkelse for uføretrygdede medlemmer i Fagforbundet. Spørreundersøkelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det Sentrale Pensjonistutvalget i Fagforbundet har avholdt en anonym spørreundersøkelse for uføretrygdede medlemmer i Fagforbundet. Spørreundersøkelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det Sentrale Pensjonistutvalget i Fagforbundet har avholdt en anonym spørreundersøkelse for uføretrygdede medlemmer i Fagforbundet. Spørreundersøkelse uføretrygdede

2 Spørreundersøkelsen gikk ut til 1000 tilfeldige valgte medlemmer. Vi fikk inn 154 svar. 117 svar var fra kvinner (76%) 37 svar var fra menn (24%). Spørreundersøkelse uføretrygdede

3 Representativet Deltakerne ble valgt blant alle medlemmer med U som kontingentårsakskode, og ble plukket i alle fylker. Medlemsregisteret velger da deltakere ut fra en rapport, og vil da velge forskjellige aldre og andelen pr kjønn vil gjenspeile medlemsmassen totalt blant denne gruppen. Spørreundersøkelse uføretrygdede

4 Svarprosenten kunne vært større, men ganger vi opp svarene vi fikk med antallet uføremedlemmer, ville det ha tilsvart en svarmengde på ca 3000 medlemmer. Ser vi for eksempel på undersøkelser ved valg, er svarene basert på ca. 1000, som representerer hele velgermassen. I denne sammenheng er derfor ca 160 svar et bra resultat. Spørreundersøkelse uføretrygdede

5 Vi ønsket selvfølgelig flere svar, men ut i fra de svar vi fikk, vil de prosentvis være representativ for kvinner og menn som er organisert i Fagforbundet. Spørreundersøkelse uføretrygdede

6 I tillegg vil det være slik at de som svarer på en slik henvendelse – vil enten være de som er interessert og fornøyd eller de som er misfornøyd. Spørreundersøkelse uføretrygdede

7 Vi må regne med at mange av våre uføremedlemmer IKKE er interessert i å delta i pensjonistarbeidet, akkurat som det er svært mange av våre yrkesaktive som ikke er interessert i å delta i den aktivitet som tilbys fra fagforeningene. Spørreundersøkelse uføretrygdede

8 Vi har her valgt å gi en oppsummering fra undersøkelsen Dette gjelder da de spørsmål som medlemmet kunne svare ja eller nei på. spørreundersøkelse uføretrygdede

9 SPØRSMÅL 1: Vet du hvilken fagforening du tilhører? Svar: 140 (92%) JA 12 (8%) NEI Spørreundersøkelse uføretrygdede

10 SPØRSMÅL 2: Da du var i arbeid, deltok du på møter, årsmøtet i regi av fagforeningen din? Svar: 94 (62%) JA 58 (38%) NEI Spørreundersøkelse uføretrygdede

11 SPØRSMÅL 3: Er du fornøyd med Fagforbundet? Svar: 93 (67%) JA 45 (33%) NEI Spørreundersøkelse uføretrygdede

12 SPØRSMÅL 4: Får du innkalling til medlemsmøter/årsmøtet fra din fagforening? Svar: 62 (41%) JA 88 (59%) NEI Spørreundersøkelse uføretrygdede

13 SPØRSMÅL 5: Leser du Fagbladet og/eller Pensjonisten som kommer i posten ca. 11 ganger i løpet av året? Svar: 140 (92%) JA 13 (8%) NEI Spørreundersøkelse uføretrygdede

14 SPØRSMÅL 6: Vet du hvilke medlemsfordeler du har som organisert i Fagforbundet? Svar: 94 (63%) JA 56 (37%) NEI Spørreundersøkelse uføretrygdede

15 SPØRSMÅL 7: Kunne du tenke deg å arbeide igjen dersom arbeidet blir lagt til rette for deg? Svar: 44 (30%) JA 105 (70%) NEI Spørreundersøkelse uføretrygdede

16 SPØRSMÅL 8: Hvis JA, har du fått hjelp av Fagforbundet/din fagforening i spørsmål om å gå tilbake til arbeidet ditt? Svar: 5 (11%) JA 40 (89%) NEI Spørreundersøkelse uføretrygdede

17 SPØRSMÅL 9: Da du ble uføretrygdet – tok din fagforening kontakt med deg, for å høre om det var noe de kunne hjelpe deg med? SVAR: 13 (8%) JA 141 (92%) NEI Spørreundersøkelse uføretrygdede

18 ANTALL SVAR KVINNE - MANN Det var ingen svar i alderen 20 – 25 og 25 – 30 år. 1 svar kvinne 30 – 35 år og 1 svar kvinne 35 – 40 år 6 svar hvorav 4 kvinner og 2 menn i alderen 40 – 45 år. 11 svar hvorav 9 kvinner og 2 menn i alderen 45 – 50 år. 24 svar hvorav 18 kvinner og 5 menn i alderen 50 – 55 år. 29 svar hvorav 22 kvinner og 7 menn i alderen 55 – 60 år. 65 svar hvorav 48 kvinner og 17 menn i alderen 60 – 65 år. 14 svar hvorav 12 kvinner og 2 menn i alderen 65 – 70 år. Spørreundersøkelse uføretrygdede

19 Aldersfordeling Spørreundersøkelse uføretrygdede AlderAntall 20-25 år0 25-30 år0 30-35 år1 35-40 år1 40-45 år6 45-50 år11 50-55 år24 55-60 år29 60-65 år65 65-70 år14

20 Kjønnsfordeling Søylen til venstre viser fordelingen på svar fra menn og kvinner 76% kvinner og 24% menn Spørreundersøkelse uføretrygdede

21 Spørsmål som vi ønsket medlemmene skulle svare på Hva ville du at vi som sitter i Det Sentrale Pensjonistutvalg skal gjøre for DEG? Tilleggskommentarer som gjør at Det Sentrale Pensjonistutvalget i FAGFORBUNDET kan bli bedre. RIS og ROS Spørreundersøkelse uføretrygdede

22 Hva ville du at vi som sitter i Det Sentrale Pensjonistutvalg skal gjøre for DEG? Her kom det inn mange ulike svar. Mye gikk på mer trygdebetaling og bedre lønnsvekst for pensjonistene, lik lønn som lønnsmottakere, bedre økonomisk støtte for unge uføre med barn, billigere tann-helse, fysioterapi osv Spørreundersøkelse uføretrygdede

23 Her føler vi at dette blir godt og sikkert ivaretatt av Norsk Pensjonistforbund ( NPF) – og at dette i tilfelle er noe som Fagforbundets representanter i de ulike organer i NPF må bringe videre der. Spørreundersøkelse uføretrygdede

24 RIS til Det Sentrale Pensjonistutvalg Pensjonistenes interesser er i liten grad satt på agendaen, enten det er fylket eller regionsamlinger. INGENTING FOR DE UFØRE. Det dreier seg mest om pensjonistene og lite om uføretrygdede. Spørreundersøkelse uføretrygdede

25 RIS til Det Sentrale Pensjonistutvalg Mer info om hva dere driver med minst hvert halvår. Mer lokalt stoff i Fagbladet. Bli mer synlig i media. Spørreundersøkelse uføretrygdede

26 RIS til Det Sentrale Pensjonistutvalg Gjøre det mulig å legge arbeidet til rette når en blir syk. Ingen sa noe til meg hvor jeg kunne hente hjelp og inspirasjon. Dere kan bry dere mere. Spørreundersøkelse uføretrygdede

27 ROS til Det Sentrale Pensjonistutvalg Godt på vei å tale de svakeste sak. Synes at fagforeningen gjør en god jobb. Bra! At denne henvendelsen kom, kan vi få bedre kontakt. Spørreundersøkelse uføretrygdede

28 ROS til Det Sentrale Pensjonistutvalg Fint at dere kom ut med spørreskjemaet. Sikkert mye å rose, men siden utvalget er usynlig er det vanskelig å ha noen mening/oppfatning av det. Hvem er pensjonistutvalget, hva gjør dere og for hvem? Spørreundersøkelse uføretrygdede

29 SPØRSMÅL, FORSLAG, IDEER TIL DET SENTRALE PENSJONIST-UTVALGET I FAGFORBUNDET Spørreundersøkelse uføretrygdede

30 Her fikk vi inn flere forslag og ideer blant annet Hjelp meg til å bli kjent med pensjonistutvalget, så kan det hende jeg har mye på lager. Lag en gruppe for oss som ikke er pensjonister enda! Hjelp oss å få innholdsrike dager! Spørreundersøkelse uføretrygdede

31 Ideer/forslag Sett ned en gruppe med spesielle temaer. Det kan gi avdelingene oppdrift å få være med på slike tiltak, både i forhold til kunnskap - men også kjennskap til ulike ledd i organisasjonen. Spørreundersøkelse uføretrygdede

32 Ideer/forslag Lag faglige kurs for oss unge pensjonister. Hvilke rettigheter uføre har i Fagforbundet og Hvem er kontaktperson? Spørreundersøkelse uføretrygdede

33 Hva må vi gjøre videre? Fylket Eget møte for uføre medlemmer minst en gang i året. Fagforeningene Informasjon og opplæring. Alle er like viktig i fagforeningen enten de er yrkesaktive - pensjonister eller uførepensjonister. Spørreundersøkelse uføretrygdede

34 FORDELING PR. FYLKE FYLKESFORDELING:UABUBPPRP+RP+R+U Uf ø re i % FAGFORBUNDET Akershus1041456 231917274046508720,46 % FAGFORBUNDET Aust Agder469120 5424771019148831,52 % FAGFORBUNDET Buskerud7533551 181315473360411418,30 % FAGFORBUNDET Finnmark579156 7625331295187430,90 % FAGFORBUNDET Hedmark1102336 171015423252435425,31 % FAGFORBUNDET Hordaland1605682 342731366563816819,65 % FAGFORBUNDET Nordland15024011 229818724170567326,48 % FAGFORBUNDET Nord-Tr ø ndelag 608221 11489872135274322,17 % FAGFORBUNDET Oppland832280 153513232858369022,55 % FAGFORBUNDET Rogaland1226350 223718264063528923,18 % FAGFORBUNDET Sogn og Fjordane342141 8677181585192717,75 % FAGFORBUNDET S ø r-Tr ø ndelag 125049311221119374149540023,15 %

35 FORDELING PR. FYLKE FYLKESFORDELING:UABUBPPRP+RP+R+U Uf ø re i % FAGFORBUNDET Telemark784293 137412502624340823,00 % FAGFORBUNDET Vest-Agder675193 9007591659233428,92 % FAGFORBUNDET Vestfold947261 138310582441338827,95 % FAGFORBUNDET Ø stfold 1296402 207316863759505525,64 % FAGFORBUNDET M ø re og Romsdal 942320 1178516943480442221,30 % FAGFORBUNDET OSLO22521037 1359336237217946923,78 % FAGFORBUNDET TROMS996275 122810062234323030,84 % Fylkeskrets for frittst å ende fagforeninger 2 02100,00 % Totalt192036772333320528701619098111523,67 % Forklaring: U = UF Ø RE A = ATTF Ø RE BU = BIMEDL. UF Ø RE BP = BIMEDL. PENSJONISTER P = PENSJONISTER R = PENSJONISTER OVER 75 Å R

36 OVERFØRING AV MIDLER FOR UFØRE Fylkene får overført kr. 1.400.000,00 pr. år Tar vi i snitt at det er 23,67% uføre – varierer fra fylke til fylke – vil det si at de uføre får overført til fylkene: Kr. 1.400.000,00 : 23,67% = Kr 59.146,60 DA MÅ VI OGSÅ GJØRE NOE SPESIELT FOR DE UFØRETRYGDEDE!!!!

37 FAGFORENINGENE: Fagforeningene får kr 35,00 pr medlem overført til sin gruppe. Som eksempel kan vi ta en Fagforening i Hordaland som har 293 pensjonister hvorav 85 av disse er uføretrygdede. Det vil si at av kr 10.255,00 som de får til gruppen sin utgjør kr 2.975,00 overføring av uførepensjonister.

38 Visjoner / Mål Å KOMME SAMMEN ER BEGYNNELSEN! Å SNAKKE SAMMEN ER FORSETTELSEN! Å HOLDE SAMMEN ER FREMSKRITT! Å ARBEIDE SAMMEN ER SUKSESS! Spørreundersøkelse uføretrygdede


Laste ned ppt "Det Sentrale Pensjonistutvalget i Fagforbundet har avholdt en anonym spørreundersøkelse for uføretrygdede medlemmer i Fagforbundet. Spørreundersøkelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google