Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsledelse - En rapport fra felten…. Bjørn Stensaker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsledelse - En rapport fra felten…. Bjørn Stensaker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsledelse - En rapport fra felten…. Bjørn Stensaker

2 Lite kunnskap om organisering og ledelse av studieprogrammer Stor oppmerksomhet rundt emner og undervisning –Studiepoengsproduksjon (emne, ikke programfokus) –Studentevaluering av undervisning –Egne eksamener knyttet til emnene Mindre oppmerksomhet rundt studieprogramkoordinering og ledelse –Antydninger om fragmentering og manglende sammenheng –Vi vet lite om «studieprogramlederrollen» –Vi vet lite om hva som oppleves som problemer og utfordringer på programnivå

3 Studieprogram – en kompleks aktivitet Svært mange og ulike aktører involvert; studenter, administrasjon, vitenskapelig ansatte, eksterne sensorer, ledelse, etc… Et studieprogram er en møteplass for håndtering av ulike lover og reglement, personalspm., samarbeid administrasjon – vitenskapelig ansatte, økonomi, etc… Hvem koordinerer denne aktiviteten, og hva er prioriteringene hos de har et programansvar?

4 Prosjektet: Quality in Norwegian higher education (NIFU/IPED) Fokus på programmer og utvikling av programmer (Survey: 534 personer med programlederansvar har svart) - vansker med å identifisere personer med «ansvar» - de vi fant var ikke alltid sikker på om de «hadde ansvar»

5 Studieprogramlederen - noen kjennetegn Enorm variasjon i tittelbruk og formelt ansvar («annet» er den dominerende tittelen…) Koordinatorne/lederne er som oftest «ansatt» eller «oppnevnt» Rundt 1/3 del har en formell arbeidsbeskrivelse, 2/5 deler har en delvis beskrivelse, mens 1/5 del ikke har en formell arbeidsbeskrivelse

6 Hvem er de viktigste aktørene programlederne samarbeider med? Gammelt universitet Nytt universitet Statlig høyskole Totalt Prodekan utd15%11%13% Instituttleder39%46%51%46% Programråd38%9%8%18% Emneansvarlige37%43%51%44% Lærerne29%40%50%41% Studentene35%40%44%40% Studieadm34%18%22%26%

7 Studieprogramledelsens frihet til å ta avgjørelser…etter lærested Andel som svarer… Gammelt universitet Nytt universitet Statlig høgskole UndervisningsformerI stor grad17 %33 %42 % VurderingsformerI stor grad16 %34 %30 % LitteraturlisterI stor grad18 %26 %34 % EmnebeskrivelserI stor grad22 %32 %36 % Læringsutbytte- beskrivelser I stor grad28 %38 % BemanningI stor grad20 %9 %24 %

8 Studieprogramledelsens frihet til å ta avgjørelser…etter programnivå Andel som svarer Bachelor nivå Master nivå UndervisningsformerI stor grad40 %24 % VurderingsformerI stor grad27 %22 % LitteraturlisterI stor grad32 %23 % EmnebeskrivelserI stor grad32 %29 % Læringsutbytte- beskrivelser I stor grad36 %30 % BemanningI stor grad16 %10 %

9 Hva er viktigste drivkrefter for endring og utvikling av studieprogrammet? Andel som har svart «I stor grad» Gammelt universitet Nytt universitet Statlig høyskole Totalt Tilbakemelding fra studentene 70%63%66% Fagutvikling66%56%74%68% Arbeidsmarkedet27%29%40%33% NOKUT27% 46%35% Eget K-system37%30%45%39%

10 Hva jobber du/dere spesielt med for å opprettholde/forbedre kvaliteten i studieprogrammet? NB! FLERE AVKRYSNINGSMULIGHETER Gammelt universitet Nytt universitet Statlig høgskole Styrke helhet og sammenheng i studieprogrammet/ studieretningen 78 %67 %69 % Fornye faginnholdet for å følge utviklingen i faget64 %63 %68 % Forbedre kontakt med arbeidslivet40 %35 %44 % Redusere frafall45 %44 %39 % Forbedre oppfølgingen av studentene51 %48 %50 % Fremme studentaktive arbeidsformer56 %51 %61 % Bedre rekrutteringen til studieprogrammet/studieretn.46 %42 %39 % Skape en god undervisningskultur blant faglig ansatte46 %38 %37 % Styrke administrativ støtte for studieprogrammet19 %10 %14 % Øke antall faglig ansatte med høy vitenskapelig kompetanse 28 %37 %38 % Styrke forskningsbaseringen av undervisningen31 %33 %42 % Utvikle/fremme pedagogisk bruk av digital teknologi37 %35 %43 %

11 Studieprogramledelse: problem eller løsning? Er studieprogramlederne ledere eller mer faglig/administrative koordinatorer? Studieprogramledere synes å ha faglige ambisjoner (helhet, sammenheng, faglig fornyelse), men hvor strategiske får de egentlig lov å være? Er det mer utdanningsledelse lærestedene trenger eller sterkere organisatorisk forankring av studieprogrammene?


Laste ned ppt "Utdanningsledelse - En rapport fra felten…. Bjørn Stensaker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google