Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.08. 20031. halvår 20031 Regnskap 1. Halvår 2003 Presentasjon 14. august 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.08. 20031. halvår 20031 Regnskap 1. Halvår 2003 Presentasjon 14. august 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 14.08. 20031. halvår 20031 Regnskap 1. Halvår 2003 Presentasjon 14. august 2003

2 14.08. 20031. halvår 20032 1. Halvår 2003 i korte trekk Kjøpesentrene har vist seg å være relativt upåvirket av makroøkonomisk usikkerhet. Konsernets kjøpesenterportefølje utvikler seg fortsatt positivt, med vekst både i omsetning og leieinntekter. Regnskapet for 1. halvår 2003 preges av negativ resultateffekt som følge av salget av Løkketangen Torv. Konsernets utviklingsprosjekter går i hovedsak som planlagt. Fieldsprosjektet i København har hatt høyere kostnader enn planlagt. Målrettede tiltak er iverksatt, og har bragt prosjektet under kontroll. vvvvvvvv

3 14.08. 20031. halvår 20033 Detaljhandelen utvikler seg positivt Norge – fortsatt vekst 5,1% vekst i detaljhandelen i 2002 sammenlignet med foregående år. I første halvår 2003 har økningen utgjort 3,5%. Etter en noe svak utvikling i årets første måneder, har detaljhandelen tatt seg opp, og fortsatt den positive utviklingen i sommer. Sverige – sterk vekst 6,0% vekst i detaljhandelen i 2002 sammenlignet med foregående år. Første halvår 2003 utgjorde veksten 7,2%. Danmark – uendret nivå 3,0% vekst i deltaljhandelen i fjor. Uendret nivå i deltaljhandelsomsetningen hittil i år. vvvvvv

4 14.08. 20031. halvår 20034 Omsetningsvekst i kjøpesentrene - kjøpesentre eiet og administrert av Steen & Strøm – 1. halvår 2003 %

5 14.08. 20031. halvår 20035 Regnskap 1. halvår 2003 Driftsinntekter for 1. Halvår 2002 inkluderer inntekter ved salg av Bryggerikvartalet og A6 (10%). Salget av Løkketangen Torv har gitt en negativ resultateffekt på NOK 11,7 mill.

6 14.08. 20031. halvår 20036 Fremgang innen kjernevirksomhetsomheten

7 14.08. 20031. halvår 20037 Brutto leieinntekter Engangsinntekter i 2002 Reforhandling til lavere leie Nytt ledig kontorareal

8 14.08. 20031. halvår 20038 Periodetall

9 14.08. 20031. halvår 20039 Balanse pr. 30. 06. 2003 Bokført EK-andel utgjorde pr. 30.06.2003 20,4%

10 14.08. 20031. halvår 200310 Brutto investeringer: NOK 671 mill. 1.halvår 2003

11 14.08. 20031. halvår 200311 Finansielle forhold Storebrand ASA Antall aksjer17.500.000 (6,3%) Kostpris51,25 Bokført verdi35,00 Børskurs 10.0835,00 Gresvig ASA Antall aksjer 6.903.867 (35,0%) Kostpris 43,37 Bokført verdi 15,50 Børskurs 07.0824,90 Netto rentebærende gjeld utgjorde pr. 30.06.2003 NOK 6.391,5 mill. Ca. 1/3 av låneporteføljen er knyttet opp med langsiktige fastrenteavtaler. Konsernets fri likviditet utgjorde pr. 30.06.2003 NOK 155,0 mill.

12 14.08. 20031. halvår 200312 Prosjektpresentasjon Bruun’s Galleri, Field’s & Överby

13 14.08. 20031. halvår 200313 Bruun’s Galleri – åpner som planlagt 12.oktober 2003

14 14.08. 20031. halvår 200314 Bruun’s fakta 35.000 m2 shoppingsenter i knutepunktet av Århus 91 butikker 8-sals multiplex kino 1.000 P-plasser for biler, 900 for sykler Kafeer og restauranter 100 % eid av SST

15 14.08. 20031. halvår 200315 Bruun’s prosjektutvikling VedtakPrognose Investering 974 mill. 932 mill. Netto leieinntekter 83 mill. 84,8 mill. Direkte avkastning8,6 %9,1 % Byggestart Mars 2001 Ferdigstillelse Oktober 2003 12. oktober 2003 Aktuell Utleiegrad, areal84,3 % Utleiegrad, leie78,5 %

16 14.08. 20031. halvår 200316 Field’s Copenhagen en shoppingattraksjon av internasjonalt format ( byggetrinn 1 innenfor rød begrensning) KLP Eiendom

17 14.08. 20031. halvår 200317

18 14.08. 20031. halvår 200318 Fields’s fakta (trinn 1) 87.000 m2 shoppingsenter i skandinavias mest sentrale beliggenhet 145 butikker 3.000 P-plasser 7.800 m2 kontor Eierandel 50% (50% TK Development)

19 14.08. 20031. halvår 200319 Field’s prosjektutvikling VedtakPrognose Investering 2513 mill. 2954 mill. Netto leieinntekter 205 mill. 198 mill Direkte avkastning8,1 %6,7 % Byggestart Oktober 2000 September 2000 Ferdigstillelse Mars 2003 8. mars 2004 Aktuell Utleiegrad, areal72,8% Utleiegrad, leie72,6%

20 14.08. 20031. halvår 200320 Tiltak Field’s Gjennomført risikovurdering av prosjektet Ny felles prosjektorganisasjon Reviderte/nye styringsmål for tid, økonomi, innflytting og utleie Tydeliggjøring av alle grensesnitt (entreprenør, leietaker, byggherre) Fokus på ikke kontraherte arbeider Fokus på ferdigstillelse av totalentreprise Innføring/ implementering av nye rutiner for kvalitetssikring

21 14.08. 20031. halvår 200321 Överby åpner 01.04.2004

22 14.08. 20031. halvår 200322

23 14.08. 20031. halvår 200323 Överby fakta 16.000 m2 shoppingsenter 25 butikker 400 P-plasser 130.000 innbyggere i primær og sekundærområdet Eierandel 100 %

24 14.08. 20031. halvår 200324 Överby prosjektutvikling VedtakPrognose Investering 207mill. Netto leieinntekter20mill. 20 mill Direkte avkastning9,7 % Byggestart Oktober 2002 FerdigstillelseApril 20041. april 2004 Aktuell Utleiegrad, areal75,0% Utleiegrad, leie68,0%

25 14.08. 20031. halvår 200325 Oppsummering Steen & Strøm’s kjøpesenterportefølje utvikler seg positivt med vekst i både omsetning og leieinntekter. Prosjektene Bruun’s Galleri og Överby Köpcentrum går i hht. plan. Field’s er under kontroll, men har hatt en ikke tilfredsstillende kostnadsutvikling. Utleiegrad på Fields ligger noe etter plan. Fokus på rendyrking av konsernets kjernevirksomhet. (Løkketangen solgt, det er inngått intensjonsavtale om salg av Havnelageret)


Laste ned ppt "14.08. 20031. halvår 20031 Regnskap 1. Halvår 2003 Presentasjon 14. august 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google