Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTS-KONSERNET Resultatpresentasjon pr 3. kvartal 2011 28. november 2011 kl 0800.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTS-KONSERNET Resultatpresentasjon pr 3. kvartal 2011 28. november 2011 kl 0800."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTS-KONSERNET Resultatpresentasjon pr 3. kvartal 2011 28. november 2011 kl 0800

2 NTS asa Styre og daglig leder NTS Ambulanse as 100 % Namdalske as 100 % Konsernstaber på økonomi, kvalitet og personal Strategiske eierposter Siva Namsos Eiendom as 33,3%, Norsk Fisketransport as 25,3% FosenNamsos Sjø as 34 % Konsernstruktur:

3 Omsetningsutvikling i mill. kroner

4 Resultat før skattekostnad i mill. kroner

5 Omsetning konsern – fordelt:

6 Resultat før skatt fordelt*: (* Gods eks. eiendom, inkl. nedskrivningseffekter på bilmateriell, d.v.s. 650’ i +-effekt på Q3/11 og –1700’ på 2010)

7

8

9

10 Noen kommentarer til Q-3 regnskapet: - omsetning på TNOK 146 616 hittil i år - resultat før skatt TNOK – 1402 hittil i år - reversering av nedskriving av bilmateriell på TNOK 650’ og nedskriving av eiendom på TNOK 1207’, netto TNOK - 557’ - netto gevinst ved avhendelse TNOK 500 basert på nedskrevne verdier - driften av TS har gitt et resultatbidrag på TNOK - 600 - svak likviditet som p.t. er løst med bruk av kassekreditt

11 Litt mer om ambulansedrifta: - kontrakter på til sammen ca 130 MNOK/år ut 2011 og for ca 109 MNOK i 2012 - kontrakt i Oppland avsluttes pr 01 01 2012 - kontrakter i Hedmark avsluttes pr 01 02 2013 - Helse Midt – Norge RHF har fattet en beslutning om egen overtagelse av ambulansedrifta fra 01 01 2013 - avviklingsposisjon gir ekstra utfordringer i drifta og ekstra arbeidsoppgaver bl.a. med salg av utstyr

12 Litt mer om godsområdet: - omfattende restrukturering gjennom 2009 og 2010 grunnet konjunkturnedgang og tap av kontrakter - ingen nye kontraktsmuligheter gjennom 2011 har opprettholdt utfordringene med retningsbalanse som vi har hatt siden omstruktureringen - nedskriving av biler og bygg på netto TNOK - 557 - fokus har vært på kvalitetsforbedringer, kompetanse og fornyelse av materiell - gode tilbakemeldinger fra kundene - Styret har åpnet opp for å finne allianser med andre ev. selge selskapet.

13 Egenkapital og investering i TS: - Egenkapital på 67 % eller 109,7 MNOK pr Q3/11 - Aksjepostene i tilknyttede selskaper er 119 MNOK - Totalbalansen er på 163,3 MNOK pr Q3/11

14 Framtidsutsikter: - ambulansemarkedet er borte fra 2013 - Namdalske as har en utfordrende driftssituasjon og er avhengig av nye kontrakter eller strategiske samarbeidsrelasjoner for å oppnå tilfredsstillende økonomiske resultater - to av tre tilknyttede selskaper leverer gode resultater - uten at ny virksomhet etableres vil framtidig aktivitet bli meget begrenset - en god løsning på likviditetssituasjonen er viktig


Laste ned ppt "NTS-KONSERNET Resultatpresentasjon pr 3. kvartal 2011 28. november 2011 kl 0800."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google