Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvartalsrapport per 3. kvartal 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvartalsrapport per 3. kvartal 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvartalsrapport per 3. kvartal 2004

2 Hovedtrekk 30.09.04 Solid resultatutvikling for Sandnes Sparebank
9,6% egenkapitalavkastning etter skatt (13,3% før skatt) 109 millioner kroner i resultat før skatt God innskuddsvekst 32,3%, hittil i år 11% Utlånsvekst 22,1%, hittil i år 10% Økte renteinntekter, 6.8% nominelle kroner Sterk økning i andre driftsinntekter, 18% Kostnadseffektiv drift Stabilt lave tap

3 Dagens situasjon 94 årsverk (91 årsverk ink. Acta Bank)
Forvaltningskapital – 16,9 milliarder (14,8 mrd) Aktivitetskapital – privatkunder 15,1 milliarder (11,7 mrd) Aktivitetskapital – bedriftskunder 9,6 milliarder (10,5 mrd) kunder (45.000)

4 Resultattall per 3. kvartal

5 Solid resultatutvikling per 3. kvartal
Resultatvekst på 12% i forhold til i fjor Veksten på 11,5 mill skyldes primært lave tap økning i netto provisjonsinntekter oppgang i aksje-markedet Kontrollert kostnadsutvikling Tilsvarer 0,90% av forvaltning,

6 Netto renteinntekter Økt volum
Økning på 12,3 mill i nominelle kroner, 6,8% Rentemargin Rentemargin 1,59%, ned fra 1,67% i fjor. * Økende konkurranse i privatmarkedet * Acta Bank portefølje med lav risiko og lav margin * Lav forrentning av EK

7 Andre inntekter 18% økning i andre inntekter (9.3 millioner)
netto provisjons-inntekter 36,2 mill (28 mill) god avkastning i aksjemarkedet 17 mill (13,6 mill) lavere valuta inntekter 4,6 mill (7,2 mill)

8 Driftskostnader Kostnadseffektiv drift 1,08 % av forvaltning (1,02%)
Kostnadsprosent på 51,5% av inntekt (47,6%) Kostnadsprosent korrigert for gevinst på aksjer: 54,8% (50,5%) Kostnadsøkning på 20 mill. i henhold til plan

9 Tap Lave tap på utlån Total avsetning på 13,5 mill, som tilsvarer 0,11 % av forvaltningskapital Uspesifiserte tapsavsetning utgjør 6 mill

10 Tap

11 Misligholdsutviklingen 2001-2004

12 Høy og stabil egenkapitalavkastning
Målsetting: 6% over risikofri rente, etter skatt SADG per 3. kv: Før skatt 13,3% Etter skatt 9,6% 3 år stat 2,9% Avkastningskrav 8,9%

13 God og stabil soliditet
Kapitaldekning 12,3% Kjernekapital 9,5% Tilleggskapital er tidsbegrenset ansvarlig lån og fondsobligasjonskapital Årets overskudd er ikke tillagt kjernekapitalen

14 Diversifisert utlånsportefølje - men spesialist på finansiering av eiendom

15 Spesialist på finansiering av næringseiendom, 4,4 milliarder kroner
Sentral beliggenhet i Stavanger-regionen Langsiktige kontrakter og solide leietakere God balanse i markedet Liten risiko i porteføljen

16 Privatmarked 8,7 milliarder kroner - meget god sikkerhet og lav risiko
71% i Stavanger -regionen 13% i Oslo-regionen 16% hovedsakelig i andre byer

17 God innskuddsdekning Innskudd 49,1% av utlån Egengenerert funding 57%
Innskuddsvekst 0,9 milliarder siste år (+14%) Innskuddsvekst 0,7 milliarder siste 9 mnd. (+10,5%)

18


Laste ned ppt "Kvartalsrapport per 3. kvartal 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google