Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvartalsrapport per 3. kvartal 2004 Hovedtrekk 30.09.04 Solid resultatutvikling for Sandnes Sparebank 9,6% egenkapitalavkastning etter skatt (13,3% før.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvartalsrapport per 3. kvartal 2004 Hovedtrekk 30.09.04 Solid resultatutvikling for Sandnes Sparebank 9,6% egenkapitalavkastning etter skatt (13,3% før."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kvartalsrapport per 3. kvartal 2004

3 Hovedtrekk 30.09.04 Solid resultatutvikling for Sandnes Sparebank 9,6% egenkapitalavkastning etter skatt (13,3% før skatt) 109 millioner kroner i resultat før skatt God innskuddsvekst 32,3%, hittil i år 11% Utlånsvekst 22,1%, hittil i år 10% Økte renteinntekter, 6.8% nominelle kroner Sterk økning i andre driftsinntekter, 18% Kostnadseffektiv drift Stabilt lave tap

4 Dagens situasjon 94 årsverk (91 årsverk ink. Acta Bank) Forvaltningskapital – 16,9 milliarder (14,8 mrd) Aktivitetskapital – privatkunder 15,1 milliarder (11,7 mrd) Aktivitetskapital – bedriftskunder 9,6 milliarder (10,5 mrd) 50.000 kunder (45.000)

5 Resultattall per 3. kvartal

6 Solid resultatutvikling per 3. kvartal Resultatvekst på 12% i forhold til i fjor Veksten på 11,5 mill skyldes primært –lave tap –økning i netto provisjonsinntekter –oppgang i aksje- markedet –Kontrollert kostnadsutvikling Tilsvarer 0,90% av forvaltning,

7 Netto renteinntekter Økt volum –Økning på 12,3 mill i nominelle kroner, 6,8% Rentemargin –Rentemargin 1,59%, ned fra 1,67% i fjor. * Økende konkurranse i privatmarkedet * Acta Bank portefølje med lav risiko og lav margin * Lav forrentning av EK

8 Andre inntekter 18% økning i andre inntekter (9.3 millioner) –netto provisjons- inntekter 36,2 mill (28 mill) –god avkastning i aksjemarkedet 17 mill (13,6 mill) –lavere valuta inntekter 4,6 mill (7,2 mill)

9 Driftskostnader Kostnadseffektiv drift –1,08 % av forvaltning (1,02%) –Kostnadsprosent på 51,5% av inntekt (47,6%) –Kostnadsprosent korrigert for gevinst på aksjer: 54,8% (50,5%) Kostnadsøkning på 20 mill. i henhold til plan

10 Tap Lave tap på utlån –Total avsetning på 13,5 mill, som tilsvarer 0,11 % av forvaltningskapital –Uspesifiserte tapsavsetning utgjør 6 mill

11 Tap 1994-2004

12 Misligholdsutviklingen 2001-2004

13 Målsetting: 6% over risikofri rente, etter skatt SADG per 3. kv: Før skatt 13,3% Etter skatt 9,6% 3 år stat 2,9% Avkastningskrav 8,9% Høy og stabil egenkapitalavkastning

14 God og stabil soliditet Kapitaldekning 12,3% Kjernekapital 9,5% Tilleggskapital er tidsbegrenset ansvarlig lån og fondsobligasjonskapital Årets overskudd er ikke tillagt kjernekapitalen

15 Diversifisert utlånsportefølje - men spesialist på finansiering av eiendom

16 Spesialist på finansiering av næringseiendom, 4,4 milliarder kroner Næringseiendom –Sentral beliggenhet i Stavanger-regionen –Langsiktige kontrakter og solide leietakere –God balanse i markedet –Liten risiko i porteføljen

17 Privatmarked 8,7 milliarder kroner - meget god sikkerhet og lav risiko 71% i Stavanger -regionen 13% i Oslo-regionen 16% hovedsakelig i andre byer

18 God innskuddsdekning Innskudd 49,1% av utlån Egengenerert funding 57% Innskuddsvekst 0,9 milliarder siste år (+14%) Innskuddsvekst 0,7 milliarder siste 9 mnd. (+10,5%)

19


Laste ned ppt "Kvartalsrapport per 3. kvartal 2004 Hovedtrekk 30.09.04 Solid resultatutvikling for Sandnes Sparebank 9,6% egenkapitalavkastning etter skatt (13,3% før."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google