Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bilde 1 • partneringavtale er (ikke) inngått mellom BH og E • leietaker er valgt og bør inkluderes i prosessen • vi har tatt for oss et kontorbygg i et.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bilde 1 • partneringavtale er (ikke) inngått mellom BH og E • leietaker er valgt og bør inkluderes i prosessen • vi har tatt for oss et kontorbygg i et."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bilde 1 • partneringavtale er (ikke) inngått mellom BH og E • leietaker er valgt og bør inkluderes i prosessen • vi har tatt for oss et kontorbygg i et stramt leiemarked Forutsetninger

2 Bilde 2 Definer måltall og/eller mål • på lønnsomhet • på investering • krav til restverdi • krav til utleiepris Styrt prosjektutvikling

3 Bilde 3 • KALKYLE • USIKKERHET • LØNNSOMHET 3-trinns prosess til mål på grunnlag av en idé alle aktører bør være med i prosessen

4 Bilde 4 • areal – geometriske tall - mengdevariabler • sted - omgivelser • standard – kvalitet – omfang • fremdrift - gjennomføring • verifikasjon - kalkyleinnhold Kalkyle en disiplinert, metodisk og presis kalkyle er en god start

5 Bilde 5 • avdekke risikoer og muligheter • sjekklister i analysen Usikkerhet handlingsplan - tiltaksplan

6 Bilde 6 • overlevelsesevne • sensitivitet • diskonteringsrente • leieinntekter • restverdi • FDVU - kostnader Lønnsomhet incitamenter er inspirasjonen og incentiver er motiveringsfaktorer

7 Bilde 7 Dokumentasjon - output

8 Bilde 8 Hva får vi ? • trygghet for å nå mål • forståelse • kompetanseheving • sammenligningsgrunnlag • bedre virkningsgrad Resultat Hvordan gjør vi ? • systematikk • kontinuitet • felles plattform • integrasjon • bruker erfaringer Hva har vi oppnådd ? • profesjonelle og på ball • gode venner etter et vel gjennomført prosjekt

9 Bilde 9

10 Bilde 10


Laste ned ppt "Bilde 1 • partneringavtale er (ikke) inngått mellom BH og E • leietaker er valgt og bør inkluderes i prosessen • vi har tatt for oss et kontorbygg i et."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google