Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hands ASA Delårsrapport - 1. kvartal 2004 20. april, 2004 Arild Lund Adm. dir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hands ASA Delårsrapport - 1. kvartal 2004 20. april, 2004 Arild Lund Adm. dir."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hands ASA Delårsrapport - 1. kvartal 2004 20. april, 2004 Arild Lund Adm. dir.

2 Viktige hendelser i 1. kvartal Positivt driftsresultat (EBITA) for videreført virksomhet og totalt for Hands ASA Emisjoner gjennomført og innbetalt Netto emisjonsproveny innbetalt i 1. kvartal på 41,5 MNOK Restrukturering av balansen Konsernbalansen redusert med 36 MNOK til 101 MNOK (26 %) Gjeld til Ementor og SE-Banken nedbetalt Forfalt leverandørgjeld, offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld redusert betydelig Betydelig reduksjon i finanskostnader fra og med mars Samtlige aksjer i Columbus IT Partner solgt med gevinst Økt kundeaktivitet Flere prospects og tilbud som følge av økt markedsaktivitet og refinansiert selskap Enklere innsalgsprosess enn tidligere Hands leverer etter planen i 1. kvartal 2004

3 Nye kontrakter meldt til markedet Hands har inngått kontrakt med Verdipapirsentralen (VPS) om levering av faktureringssystem basert på MBS- Axapta. Kontrakten har en totalverdi på ca 2.5 millioner kroner.

4 Resultatet i 1. kvartal 2004 preget av utgangshastighet fra 4 kvartal 2003. Omsetning Dekningsbidrag EBITA Resultat f/skatt 36,4 30,5 1,0 0,9 1. kv. 2004 Note: Omsetning, dekningsbidrag og EBITA refererer seg kun til videreført virksomhet i Norge utenom konsernoverbygning. 41,8 35,7 0,8 - 4,5 1.kv. 2003 143,2 118,7 - 8,9 - 116,7 2003

5 Positivt resultat for driften i Hands Norge Omsetning MNOK EBITA MNOK Omsetning EBITA  Positivt driftsresultat (EBITA) på 1,0 MNOK  Bedret resultatgrad  Bedret drift som følge av  Betydelig lavere kostnadsbase  Fokus på kostnader  Ca 13% omsetningsreduksjon fra 1. kvartal 2003  Salg lisens og vedlikehold likt 1. kvartal 2003  Redusert konsulentomsetning på grunn av lavere hastighet inn i 2004 enn normalt  Reduksjon i antall konsulenter 41,8 36,4

6 Faste vedlikeholdsinntekter utgjorde 21% av omsetningen i 1. kvartal 2004. Konsulentandelen økte noe fra de tre foregående kvartaler Konsulent Annet Lisenssalg Vedlikehold 1% 64% 14% 21% Konsulent 59% 62% 63%69% Lisenssalg 16% 12% 16%13% Vedlikehold 21% 24% 18%18% Annet 4% 2% 2% 0% 4. kv.03 3. kv.032. kv.03 1. kv.03

7 Utvikling i enkelte balanseposter Egenkapital Netto rente- bærende gjeld Goodwill MNOK Økning i egenkapital til MNOK 24 og redusert netto rentebærende gjeld

8 Selskapet har en tilfredsstillende balanse pr 31.03.04 Eiendeler (MNOK) 31/3 Goodwill15 Andre anleggsmidler31 Kontanter13 Kundefordringer24 Andre omløpsmidler18 Sum 101 Gjeld og Egenkapital 31/3 Egenkapital24 Langsiktig gjeld17 Kassakreditt 0 Leverandørgjeld 5 Annen kortsiktig gjeld * ) 54 Sum 101 Egenkapital på 24 MNOK (24 %) og netto rentebærende gjeld på MNOK 9 eksklusive langsiktig fordring på MNOK 5 (TDC) *) Inkl. MNOK 12 i offentlige avgifter, MNOK 6,5 til PSL Holding, feriepengeavsetning og periodisert vedlikeholdsinntekter.

9 Netto rentebærende gjeld pr 31.03.04 Kontanter/bank 13 Langsiktig gjeld MBS 9 Langsiktig gjeld SEB 3 Langsiktig gjeld PSLH 2 Leasingforpliktelse 2 Netto rentebærende gjeld 9 Reduksjon i netto rentebærende gjeld som følge av emisjon II og innbetaling av vedlikeholdsforskudd

10 Hands har en sterk strategisk posisjon ERP-markedet over tid et stabilt og varig marked, forventet vekst etter lave investeringer siste 3 år Microsoft Business Solutions (MBS) en ledende global spiller innen ERP, økt markedsandel forventet Hands er MBS klart ledende partner i Norge (står for rundt 1/3 av kundebasen) Sterk bransjefokusering gjør Hands konkurransedyktig ift konkurrenter En av de få MBS partnerne som kan ta større prosjekter Kostnadstilpasset organisasjonen og historisk god lønnsomhet i den norske virksomheten Positive resultater 2004

11


Laste ned ppt "Hands ASA Delårsrapport - 1. kvartal 2004 20. april, 2004 Arild Lund Adm. dir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google