Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Aktuelle saker fra avløpskomitéen 30. mai 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Aktuelle saker fra avløpskomitéen 30. mai 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Aktuelle saker fra avløpskomitéen 30. mai 2012

2 2 Fokusområder Forurensning Påslipp, miljøgifter, transportsystem, rensing, utslipp, slam, avløp spredt bebyggelse Effektivitet Modellering, 3D-verktøy, BIM, energi, CO2- regnskap, benchmarking, koordinering gravearbeid Brukere, service, kunder Stikkledninger, lukt Eieransvar FoU, kompetanseutvikling, rekruttering, kvalitet/kvalitetssikring, HMS

3 3 Satsingsområder (1) Påslipp Hovedfokus på miljøgifter, miljøgifter skal stanses ved kilden, å rense miljøgifter er dårlig strategi og gir negative konsekvenser. Avløpstransport/fremmedvann Strengere krav fra Klif vil være positivt, virke mer helhetlig og innebære en bedre forvaltning. Økt fokus på motivasjonsarbeid viktig Avløpsrensing Analyseusikkerhet og lab.situasjonen (kartlegging, kontakt Klif og NA). Fornyelse/ombygging av eldre renseanlegg

4 4 Satsingsområder (2) Benchmarking/forurensningsregnskap Bør få inn forurensningsregnskap i benchmarkingen/ bedreVA. Etablering av pålitelige forurensningsregnskap vil ta tid. Lukt Oppdatering av eldre database om lukt, sjekke ut erfaringer fra Sverige, aktuelt tema på fagtreff Kvalitetssikring Gjelder spesielt kvalitet på nye ledningsanlegg, kvalitetskriterier og kontroll, ev. samarbeid med MEF

5 5 Satsingsområder (3) 3D-prosjektering /BIM / FDV Framtidig verktøy også for VA-anlegg, aktuelt tema på fagtreff Klimaendringer/retningslinjer Dimensjoneringsretningslinjer, nedbørsmengder, havnivå ROS-metodikk Prosjekt med veiledning på gang Overvann /grønne løsninger/ vann fra veger Mål å redusere overvannsmengdene som tilføres ledningsnettet Videre arbeid: Konkrete oppgaver innen hvert område er fordelt på komitéens medlemmer og sekretærer

6 6 Slam og fosfortilgjengelighet Bransjenorm slam - implementering Fosfortilgjengelighet i slam og avrenning sett forhold til vannforskriften

7 7 Akkreditering - innspill til Klif Antall akkrediterte organisasjoner øker sakte. 11 organisasjoner er nå akkreditert (dekker trolig drøyt 100 anlegg av over 300 i hele landet) Fortsatt dialog med Klif angående akkrediteringskravet Norsk Vann utfordret av Klif til å gi innspill til hva som kan forstås med begrepet «tilsvarende kvalitetssikringssystem for prøvetaking godkjent av en kvalifisert nøytral instans», jf. f-forskriften § 14-11. Tidligere har Klif avvist at det finnes alternativer til akkreditering, men virker nå å ha snudd Avløpskomitéen har gitt innspill på dette og Klif har lovet en tilbakemelding innen medio juni

8 8 Nye typer våtservietter for nedspyling i toalettet Engangskluter for rengjøring av toalett og bad – merket med at de kan kastes i toalettet kom på markedet i det siste (Jordan AS) Også påtrykk fra andre firmaer som vurderer liknende produkter (Lilleborg AS) Norsk Vann har prøvd å få stoppet produktet med bakgrunn i at dette strider mot kriteriene for spylbare produkter i regi av det europeiske bransjeorganet EDANA og hvor EUREAU har bidratt Likevel har Jordan AS fått godkjenning fra EDANA og mener at de har sitt på det tørre EDANAs kriterier viser seg ikke gode nok, og dette må tas opp på ny gjennom EUREAU Inntil videre må vi satse informasjon overfor forbrukerne om god do-kultur

9 9 Fagtreff 9. februar: Hvordan redusere forurensningstap og innlekking i avløpsnettet? Ca. 130 deltakere ! 25. oktober: Avløpsslam og påslipp Planer om fagdag primo desember om 3D- prosjektering/BIM og kvalitetssikring av nye ledningsanlegg. Samarbeid med Vannkomitéen.

10 10 Nordisk kontakt Arrangement av møte med avløpskomitéene i våre nordiske søsterorganisasjoner 13.-14. november i Norge – en videreføring av tidligere praksis

11 11 Aktuelle «satelitter» under avløpskomitéen Prosess avløp og slam Samarbeid med driftsassistansene Avløp i spredt bebyggelse Fagdager


Laste ned ppt "1 Aktuelle saker fra avløpskomitéen 30. mai 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google