Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljønytten ved fjernvarmesystemene i Trondheim Sissel Hunderi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljønytten ved fjernvarmesystemene i Trondheim Sissel Hunderi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljønytten ved fjernvarmesystemene i Trondheim Sissel Hunderi

2 Innhold Bakgrunn Metode Dokumentasjon Resultater

3 Bakgrunn Dokumentere miljøgevinst av: Avfallsforbrenning Fjernvarmesystemet i Trondheim Dokumentasjon kan benyttes overfor: Kunder Myndigheter Planlegging av ny produksjon, NTNU, Institutt for vann og miljøteknikk Helge Brattebø Marte Reenaas

4 LCA – Life cycle assessment Livsløpsvurdering er et verktøy og metode for å skaffe seg en helhetlig miljøanalyse av enkeltprodukter og tjenester Livsløpsvurdering innebærer å følge et særskilt produkt eller tjeneste fra vugge til grav

5 LCA – et globalt verktøy Styrke : Helhetlig miljøvurdering, vugge til grav Miljøbelastning gjennom hele livsløpet. Svakhet: Systemgrenser Tar ikke hensyn til geografiske forskjeller

6 Systemavgrensning Beregner miljøpåvirkning relatert til bruk av 8 energikilder for varmeproduksjon, både for fjernvarme og for direkte oppvarming Hele livsløpet til hver energikilde er inkludert For el-produksjon er det benyttet nordisk el-miks Ikke tatt med produksjon av anlegget og dets komponenter, Det er benyttet bedriftsspesifikke data der det er tilgjengelig

7 Usikkerhet i analysen Alle data som ikke er bedriftsspesifikke Transportdistanser Energisammensetning Fordeling mellom husholdning og næringsbygg Sensitiv på valg av energimiks på el

8 LCA – Life Cycle assessment

9 Målet med analysen er å evaluere en eventuell miljøgevinst ved Fjernvarmesystemet i Trondheim over de siste 22 årene, med fokus på CO2- ekvivalenter Systemet man sammenligner med må levere samme mengde energi til mottaker

10 Beregning av livsløpsinventar Forbruk av ressurser (energikilder, reaktanter, energi etc Utslipp Restprodukter Varme (produkt) Data kan hentes fra bedrifter, leverandører, miljørapporter, statistikker, tidligere LCA analyser, databaser Avgrensningene i analysen bestemmer hvilke prosesser og stressorer som skal inkluderes energikilder Utslipp

11 Vurdering av miljøpåvirkning

12 Resultater Fjernvarmesystemene i Trondheim bidrar til reduksjon i utslippene av CO2 Valg av topplast i fjernvarmesystemet er av betydning for miljøgevinst Resultat er avhengig av energimix for alternativ oppvarming Europeisk energimix vs Nordisk energimix

13 Fjernvarmesystemet i Trondheim

14

15 Resultater Fjernvarmesystemene i Trondheim bidrar til reduksjon i utslippene av CO2 Valg av topplast i fjernvarmesystemet er av betydning for miljøgevinst Resultat er avhengig av energimix for alternativ oppvarming Europeisk energimix vs Nordisk energimix

16 Unngått utslipp - energi input

17 Direkte – indirekte utslipp

18 Akkumulert direkte - indirekte

19 Resultater Fjernvarmesystemene i Trondheim bidrar til reduksjon i utslippene av CO2 Valg av topplast i fjernvarmesystemet er av betydning for miljøgevinst Resultat er avhengig av energimix for alternativ oppvarming Europeisk energimix vs Nordisk energimix

20 Europeisk energimiks

21

22 Norsk energimiks

23

24 Oppsummering Analysen viser at Fjernvarmesystemene i Trondheim har ført til en betydelig miljøgevinst med en besparelse på nærmere 900000 tonn CO2 siden anleggene startet Størrelsen på miljøgevinsten er avhengig av valg av energikilde Avgrensning og Basic scenario er av betydning for resultatet Analysen er sensitiv for valg av energimiks på el


Laste ned ppt "Miljønytten ved fjernvarmesystemene i Trondheim Sissel Hunderi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google