Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2015 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2015 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2015 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. Produkt test Brelett vs Soft Flora Lett og Vita hjertego’ Lett 13 Feb 2015 Project: 14-085261 Responsible Ipsos MMI: Anne Sørbråten, e-post: anne.sorbraten@ipsos.com, tlf: 0047 90 77 02 80anne.sorbraten@ipsos.com Responsible Fjordland: Ellen Molstad Dale, e-post: ellen.molstad.dale@fjordland.no, Tlf: 941 39 002ellen.molstad.dale@fjordland.no

2 MetodeMetode Gjennomført som en blindtest in-hall (Karl Johans gate i Oslo). MålgruppeMålgruppe Utvalg av kvinner og menn 20-45 år. Alle bruker som oftest smørbrødmargarin og de har minst en av lettmargarinene i repertoaret (bruker Brelett og/eller Soft Flora Lett og/eller Vita hjertego’ Lett og/eller Vita hjertego’ Myk og/eller Vita hjertego’ Proaktiv minst av og til). Felt periode Januar 2015. UtvalgUtvalg 2 utvalg, hvert med ca 200 intervju Utvalg 1 – Brelett mot Vita hjertego’ Lett Utvalg 2 – Brelett mot Soft Flora Lett Metode og gjennomføring RapporteringRapportering Alle hovedresultatene er illustrert I rapporten. Signifikante forskjeller er vist slik. Merk at utvalget ikke er representativt for befolkningen som helhet, men for den målgruppen vi har definert for undersøkelsen, nemlig brukere av lettmargariner.  2

3 Mer om gjennomføringen StimuliStimuli Produktprøver testet uten merkereferanse, respondentene har kun fått vite at de skal teste smørbrødmargarin. Produktene er testet på en skive loff. Respondentene har selv smurt på ønsket mengde av begge produktprøver. SpørreskjemaSpørreskjema Begge produktene er smakt på før respondentene er spurt om alt i alt preferanse og hvilken margarin de foretrekker på en rekke produktegenskaper. Deretter ble Brelett evaluert på noen egenskaper. Smaksrekkefølge ble rotert for å eliminere rekkefølgeeffekter. Hver respondent smakte 2 smørbrødmargariner. RekrutteringRekruttering Gaterekruttering av respondenter I Oslo. Gavekort på 100 kroner ble gitt til de som deltok. 3

4 4 Nøkkelinnsikt og anbefalinger

5 Brelett er den beste lettmargarinen! I sammenlignende blindtest mot de to største konkurrentene i lettmargarinmarkedet foretrekkes Brelett totalt sett Brelett er den beste lettmargarinen! I sammenlignende blindtest mot de to største konkurrentene i lettmargarinmarkedet foretrekkes Brelett totalt sett Sammenlignet med Vita hjertego’ Lett er Brelett alt i alt preferert, og oppleves også å være bedre på salt- og smørsmak, samt å ha et bedre utseende Brelett er klart bedre enn Soft Flora Lett på alle egenskaper vi har spurt om (utsende, smak og konsistens), og foretrekkes også klart totalt sett 5 Produkttest blant kategoribrukere januar 2015. 202 respondenter per utvalg

6 Brelett er den beste lettmargarinen! I sammenlignende blindtest mot de to største konkurrentene i lettmargarinmarkedet foretrekkes Brelett totalt sett Brelett er den beste lettmargarinen! I sammenlignende blindtest mot de to største konkurrentene i lettmargarinmarkedet foretrekkes Brelett totalt sett Sammenlignet med Vita hjertego’ Lett er Brelett alt i alt preferert med 58% vs 42% Brelett er klart bedre enn Soft Flora Lett på alle egenskaper vi har spurt om. 6 NØKKELINNSIKT Brelett har et potensiale i forhold til Soft Flora Lett da forbrukerne forventer at Soft Flora Lett smaker like godt som Brelett #1 #2 #3 Regelmessige Brelettbrukere har en klar preferanse for Brelett sammenlignet mot Vita hjertego’ Lett (67% preferanse). Også menn og den eldre målgruppen (33-45) foretrekker klart Brelett. Viktig fordel for Brelett er at den har noe mer smørsmak. At den er mild, favoriserer Vita hjertego’ Lett. Dette ser vi også ved at Brelett klart favoriseres på smør- og saltsmak. Fargen til Brelett er også klart bedre enn Vita hjertego’ sin. Alt i alt preferanse er klart i Brelett sin favør (61% vs 39%), og Brelett er også preferert på samtlige enkeltegenskaper vi har spurt om. Regelmessige Brelettbrukere er klart i favør av Brelett sammenlignet med Soft Flora Lett (65% preferanse). Kvinner og den eldste aldergruppen er også klart i favør av Brelett. Motivene for valg er relative like for de to merkene, men for de som vil ha en mild smørbrødmargarin, har Soft Flora Lett et fortrinn. Totalt sett forventer et flertall at Brelett smaker bedre enn Vita hjertego’ Lett når pakken vises frem, mens det ikke er forskjell mellom Brelett og Soft Flora Lett. Den positive forskjellen på smak Brelett sin favør som produkttesten avdekker, er ikke nødvendigvis noe forbrukerne ville forventet Skummelt at 32% av regelmessige Brelettbrukere tror Vita hjertego’ smaker bedre enn Brelett, og 43% tror at Soft Flora Lett smaker bedre.

7 7 Sammenlignet med Vita hjertego’ Lett er Brelett alt i alt preferert med 58% vs 42%

8 Brelett foretrekkes alt i alt fremfor Vita hjertego’ Lett Base: Alle (N=202) Hvilket av de to smørbrødmargarinene foretrekker du alt I alt?  = signifikant forskjell 8 PREFERANSE 

9 Menn, den eldste aldersgruppen og regelmessige Brelettbrukere har en klar preferanse til Brelett Base: Alle (N=202) Hvilket av de to smørbrødmargarinene foretrekker du alt i alt?  = signifikant forskjell 9 PREFERANSE  ALDER (N=102/100) KVINNER (N=100) MENN (N=102) 61% Brelett / 39% Vita hjertego’ Lett 56% Brelett / 44% Vita hjertego’ Lett 67% Brelett / 33% Vita hjertego’ Lett REGELMESSIGE BRELETTBRUKERE (N=92) REGELMESSIGE BRUKERE VITA (N=39*) PREFERANSE UNDERGRUPPER PREFERANSE UNDERGRUPPER 20-32 år: 53% Brelett / 47% Vita hjertego’ Lett 33-45 år: 64% Brelett / 36% Vita hjertego’ Lett 51% Brelett / 49% Vita hjertego’ Lett * Liten base, resultatene må kun ses som indikasjoner

10 At man liker smaken generelt og saltsmaken spesielt er viktigste årsak til preferanse, uavhengig av produkt 10 Base: Foretrekker Brelett (118)) / Vita hjertego Lett (84) Hvorfor foretrekker du denne smørbrødmargarinen? (åpent) FORETREKKER BRELETT FORDI FORETREKKER VITA HJERTEGO’ LETT FORDI Assosiasjoner til smør er et mer viktig motiv for Brelett, og at den er mild for Vita hjertego’ Lett Aller mest de yngste (20-32) som oppgir «mild» som årsak til å like denne (33%).

11 Brelett kan ha litt mye salt og smake litt mye 11 NEGATIVT VED BRELETT NEGATIVT VED VITA HJERTEGO’ LETT Base: Ikke liker ved Brelett (84) / Ikke liker ved Vita Hjertego Lett (118) Er det noe konkret du ikke liker med den andre smørbrødmargarinen? (Åpent) Først og fremst kvinner som synes denne smaker lite (25%). For mye salt en større barriere for kvinner enn menn (27% vs 8%).

12 Brelett er best på farge, smør- og saltsmak Base: Alle (N=202) Hvilken av disse synes du er best når det gjelder…?     12 BEST PÅ  = signifikant forskjell

13 Egne brukere opplever Brelett som bedre enn Vita hjertego’ Lett på alt bortsett fra konsistensen Base: Regelmessige Brelettbrukere (N=92) Hvilken av disse synes du er best når det gjelder…?     13 BEST PÅ  = signifikant forskjell BLANT BRELETTBRUKERE 

14 14 Brelett er klart bedre enn Soft Flora Lett på alle egenskaper vi har spurt om

15 Brelett foretrekkes klart fremfor Soft Flora Lett Base: Alle (N=202) Hvilket av de to smørbrødmargarinene foretrekker du alt i alt?  = signifikant forskjell 15 PREFERANSE 

16 Kvinner, den eldste utvalgsgruppen og regelmessige Brelettbrukere i klart i favør av Brelett Base: Alle (N=202) Hvilket av de to smørbrødmargarinene foretrekker du alt i alt?  = signifikant forskjell 16 PREFERANSE  ALDER (N=101/101) KVINNER (N=101) MENN (N=101) 55% Brelett / 45% Soft Flora Lett 65% Brelett / 34% Soft Flora Lett 65% Brelett / 33% Soft Flora Lett REGELMESSIGE BRELETTBRUKERE (N=75) REGELMESSIGE BRUKERE SOFT FLORA LETT (N=53) PREFERANSE UNDERGRUPPER PREFERANSE UNDERGRUPPER 20-32 år: 58% Brelett / 42% Soft Flora Lett 33-45 år: 62% Brelett / 37% Soft Flora Lett 59% Brelett / 40% Soft Flora Lett

17 Opplevelsen av best (salt)smak er avgjørende for hvilken man foretrekker 17 Base: Foretrekker Brelett (122) / Soft Flora Lett (79) Hvorfor foretrekker du denne smørbrødmargarinen? (åpent) FORETREKKER BRELETT FORDI FORETREKKER SOFT FLORA LETT FORDI

18 Brelett kan for noen smake for mye / for mye salt 18 Base: Ikke liker ved Brelett (79) / Ikke liker ved Soft Flora Lett (122) Er det noe konkret du ikke liker med den andre smørbrødmargarinen? (Åpent) NEGATIVT VED BRELETT NEGATIVT VED SOFT FLORA LETT

19 Brelett oppleves som bedre enn Soft Flora Lett på alle egenskaper Base: Alle (N=202) Hvilken av disse synes du er best når det gjelder…?     19 BEST PÅ  = signifikant forskjell   

20 Blant egne brukere er Brelett klart bedre enn Soft Flora Lett Base: Regelmessige Brelettbrukere (N=75) Hvilken av disse synes du er best når det gjelder…?     20 BEST PÅ  = signifikant forskjell    BLANT BRELETTBRUKERE

21 21 Brelett har et potensiale i forhold til Soft Flora Lett da forbrukerne forventer at Soft Flora Lett smaker like godt som Brelett

22 Brukerne forventer at Brelett skal smake bedre enn Vita hjertego’ Lett Base: Alle (N=202) Se nå på disse to produktene, hvilken forventer du har den beste smaken?  = signifikant forskjell 22 FORVENTNINGER OM BEST SMAK  Menn, de yngre og regelmessige Brelettbrukere har klare forventninger til bedre smak på Brelett Menn: 68% forventer bedre smak på Brelett 20-32 år: 63% forventer bedre smak på Brelett Regelmessige Brelettbrukere: 65% forventer bedre smak på Brelett NB! 32% av regelmessige Brelettbrukere forventer at Vita hjertego’ Lett smaker bedre enn Brelett!!

23 Brukerne forventer ikke at Brelett skal smake bedre enn Soft Flora Lett Base: Alle (N=202) Se nå på disse to produktene, hvilken forventer du har den beste smaken?  = signifikant forskjell 23 FORVENTNINGER OM BEST SMAK Regelmessige Brelettbrukere: 56% forventer bedre smak på Brelett og 43% forventer bedre smak på Soft Flora Lett. Ingen signifikant forskjell i Brelett sin favør! Smaksforventningene er delt i alle grupper vi har sett på

24 24 Egenskaper Brelett

25 Brelett er kanskje litt myk, men har en balansert smak 25 Base: Alle (n=202/202) Og synes du denne smørbrødmargarinen har/er…..Saltsmak/Smørsmak/Hard eller myk og smøre med…. BRELETT (SAMMENLIGNET MED VITA HJERTEGO LETT) BRELETT (SAMMENLIGNET MED VITA HJERTEGO LETT) BRELETT (SAMMENLIGNET MED SOFT FLORA LETT) BRELETT (SAMMENLIGNET MED SOFT FLORA LETT)

26 26 Informasjon om utvalget

27 Om utvalget - merkebruk 27 Base: Alle (n=202/202) Hvilke av følgende merker av smørbrøsmargarin har du brukt siste 12 måneder / bruker du av og til / bruker du regelmessig? MERKEBRUK UTVALG 2 MERKEBRUK UTVALG 1

28 Om utvalget - Demografi 28 UTVALG 1 (202) % UTVALG 2 (202) % KJØNN Menn50 Kvinner50 AGE 20-3250 35-5050 PERSONER I HUSSTANDEN 1 person17 2 personer2827 3-4 personer44 5 eller flere1112 UTDANNELSE Videregående4641 Univ/høyskole 1-3 år2928 Univ/høyskole 4+ år2531 UTVALG 1 (202) % UTVALG 2 (202) % HUSHOLDNINGSINNTEKT Under 200’1113 200’-399’2112 400’-599’1517 600’-999’2026 Over 1.000’1821 Ønsker ikke å oppgi1510 JOBBSTATUS Heltidsansatt4853 Deltidsansatt89 Selvstendig næringsdrivende65 Student25 Hjemmeværende20 Arbeidsledig / trygdet106

29 © 2015 Ipsos. All rights reserved. This document constitutes the sole and exclusive property of Ipsos. Ipsos retains all copyrights and other rights over, without limitation, Ipsos' trademarks, technologies, methodologies, analyses and know how included or arising out of this document. The addressee of this document undertakes to maintain it confidential and not to disclose all or part of its content to any third party without the prior written consent of Ipsos. The addressee undertakes to use this document solely for its own needs (and the needs of its affiliated companies as the case may be), only for the purpose of evaluating the document for services of Ipsos. No other use is permitted. 29


Laste ned ppt "© 2015 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google