Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Moderniseringedepartementet Holdninger til IT-sikkerhet TNS Gallup april 2005 Internettavdelingen TNS Gallup.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Moderniseringedepartementet Holdninger til IT-sikkerhet TNS Gallup april 2005 Internettavdelingen TNS Gallup."— Utskrift av presentasjonen:

1 Moderniseringedepartementet Holdninger til IT-sikkerhet TNS Gallup april 2005 Internettavdelingen TNS Gallup

2 2 Fakta om undersøkelsen  Denne undersøkelsen har tema Holdning til IT-Sikkerhet. Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med lanseringen av et nytt nettsted om datasikkerhet.  Undersøkelsen er gjennomført på Internettpanel blant personer som har tilgang på Internett. Panelet består av personer som har sagt seg villig til å delta i undersøkelser for TNS Gallup.  Panelet er representativt utvalgt og sammensatt for den norske befolkningen over 15 år med tilgang til Internett. TNS Gallup gjennomfører jevnlig ”establishment surveys” for å påse at utvalget er riktig.  Gallup rekrutterer til panelet og det er således ikke et selvrekrutteringspanel. Sammensetningen og hvilke faktorer som bestemmer denne vurderes i forhold til de løpende etableringsundersøkelsene.  Det er intervjuet totalt 1005 personer.  Intervjuene er gjennomført 18-28 mars.  Rapporten bruker noe materiale fra Gallup Interbuss som er Norges største undersøkelse om tilgang og bruk av Internett.  Ansvarlig hos TNS Gallup er Tor Skaugerud.

3 3 Ansvarlig for datasikkerhet i husstanden  55 prosent oppgir at de selv har ansvaret for datasikkerheten i husstanden.  De fleste husstander ser ut til å ha en ansvarlig og bare 11 prosent oppgir at alle har ansvar.  1 prosent oppgir at ingen har ansvar.

4 4 Gjort noe for å heve datasikkerheten hjemme Spørsmål: har du gjort noe for å heve datasikkerheten hjemme?  76 prosent har gjort noe for å heve datasikkerheten hjemme.  Flere menn enn kvinner oppgir at de har gjort noe. Det ser også ut til at aldersgruppen 45-59 gjør mest, og personer med bredbånd gjør mer enn personer med analog oppkobling. Base: tilgang på Internett hjemme

5 5 Forhold til sikkerhet Små eller ingen demografiske forskjeller Demografiske forskjeller (se neste side) Små eller ingen demografiske forskjeller Demografiske forskjeller (se neste side) Base: tilgang på Internett hjemme

6 6 Oppdaterer sikkerhetsprodukter jevnlig Bredbånds- brukere oppdaterer oftere Menn oppdaterer oftere enn kvinner Store husstander oppdaterer oftere enn små husstander. Resultatene viser at bredbåndsbrukere er mer opptatt av å oppdatere sikkerhetsproduktene sammenlignet med de som bruker analog oppkobling hjemme. Vi ser også at menn er mer opptatt av å oppdatere sikkerhetsprodukter enn kvinner. Endelig ser det ut til å være en positiv sammenheng mellom husstandstørrelse og sansynnligheten for å oppdatere sikkerhetsproduktene.

7 7 Jeg har god nok kunnskap om datasikkerhet til mitt bruk Oppkobling har noe betydning Menn er tryggere enn kvinner De yngste mener selv de har god kunnskap

8 8 Holdning fordelt på tekniske problemer  Resultatene tyder på at de som har opplevd tekniske problemer med IT sikkerhet er litt mer usikre på egen kunnskap sammenlignet med de som ikke har opplevd tekniske problemer.  Ellers ser det ikke ut til at opplevelse av tekniske problemer har noe å si for holdningen til IT sikkerhet.

9 9 Installert sikkerhetsprodukter Jeg/min husstand har… Base: tilgang til Internett i husstanden 48% blant de som har trådløst nettverk  97 prosent av husstanden oppgir at de har installert antivirusprogram. Dette synes uavhengig av bakgrunnsvariabler.  69 prosent har installert brannmur. Her har bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, tilkobling en stor betydning.  45 prosent har installert Spam-filter. Her har kjønn og alder mindre betydning.  Halvparten av de som har trådløst nettverk oppgir at de bruker kryptering.

10 10 Installert sikkerhetsprodukter fordelt på bakgrunn Installert antivirus program Installert brannmur Installert anti- spyware Installert andre sikkerhetsprodukter Installert spam-filter Bruker kryptering i trådløse nettverk Mann977855324720 Kvinne976132244312 15-29 år967257344617 30-44 år977447304822 45-59 år986835234114 60 +98573321455 Analog oppkobling94462620304 Bredbånd987850305020

11 11 Opplevd tekniske problemer etter Internettbruk Spørsmål: Har du opplevd tekniske problemer med ditt datautstyr som følge av Internettbruk? Base: Tilgang på Internett hjemme  52 prosent har opplevd problemer med teknisk utstyr som følge av Internett-bruk.  Type oppkobling har tilnærmet ingen betydning om man har opplevd tekniske problemer.

12 12 Opplevd tekniske problemer fordelt på holdning ” jeg tenker aldri på sikkerhet når jeg bruker Internett”  De som har opplevd dataproblemer tenker noe mer på datasikkerhet sammenlignet med de som ikke tenker på datasikkerhet.  Forskjellene er imidlertid ikke store og er primært synlig blant de som er helt uenig i utsagnet. Opplevd tekniske problemer

13 13 Kontaktpunkt for løsing av tekniske problemer Spørsmål: Sist du hadde tekniske problemer som følge av Internettbruk, hvordan løste du det? Base: Har hatt tekniske problemer som følge av Internettbruk  43 prosent av de som har hatt tekniske problemer oppgir at de løste dette selv sist gang de opplevde dette.  30 prosent fikk hjelp av venner/bekjente, og dette er den nest mest vanlige måten å løse problemer på. Dette er først og fremst en strategi for yngre.  Flertallet av menn løser sine problemer selv, mens flertallet av kvinner får hjelp av en annen.  De eldre kontakter oftere teknisk personell/datareperatør sammenlignet med yngre.

14 14 Kontaktpunkt for løsing av tekniske problemer fordelt på bakgrunnsvariabler Løste det selv En annen husstanden Fikk hjelp av venner/bekjente/ familie Kontaktet Internettleverandør Kontaktet en teknikker/ datareperatør Mann616261312 Kvinne2220361714 15-29 år461535137 30-44 år541029910 45-59 år3114301820 60 +248223225 Grunnskole3714381613 Videregående skole4411351612 Universitet/høyskole (1-3) 4112291215 Universitet/høyskole (4+) 4616221713 Se kommentarer på forrige side.

15 15 Informasjonskilde om datasikkerhet Spørsmål: Dersom du ønsker å innhente informasjon om datasikkerhet, hvor vil du helst henvende deg? Flere svar mulig Base: Har Internett i husstanden  56 prosent vil henvende seg til venner/bekjente for å innhente informasjon om datasikkerhet. Dette er det mest brukte kontaktpunktet som flest oppgir.  Yngre bruker venner/bekjente mer enn eldre.  37 prosent oppgir at de bruker ulike nett- resurser når de skal hente inn informasjon om datasikkerhet. Også dette er mer brukt blant yngre enn eldre, men vi ser her også en klar forskjell på menn og kvinner.  2 av 10 vil henvende seg til databutikken de kjøpte utstyret i.

16 16 Kontaktpunkt fordelt på ”jeg oppdaterer mine sikkerhetsprodukter jevnlig”  De som bruker Internettsider som resurs for å lære om IT sikkerhet er mer opptatt av å oppdatere sikkerhetsprodukter sammenlignet med de som ikke bruker Internett for dette formålet.  For øvrig er det små eller ingen variasjoner etter kontaktpunkt.

17 17 Opplevelse av problemer/trusler Spørsmål: Hva mener du er et problem eller trussel i forhold til bruk av Internett? Respondenten svarer på 4 punkts skala, diagrammet viser andel som svarer ganske- eller svært stort problem/trussel.  Virus er det som flest opplever som et problem/trussel i forhold til bruk av Internett. 78 prosent oppgir at dette er et ganske- eller svært stor trussel og resultatet synes uavhengig av bakgrunnsinformasjon.  Oppgi personopplysninger og legge igjen personopplysninger er to andre områder som mange opplever som et problem og trussel. Yngre opplever dette som et noe mindre problem sammenlignet med eldre.  Få (24%) mener svindel er noe stort problem/trussel. Base: alle

18 18 Misnøye mot ulike aktiviteter på Internett  Flest utrykker misnøye mot å legge igjen personopplysninger på Internett. Eldre er mer skeptiske enn yngre mot dette.  Svært mange er også misfornøyd med spam/e-post reklame. 55 prosent svarer at de er ganske- eller helt enig i at dette er et stort problem  Blant de utvalgte områdene er det minst skepsis til å betale med kredittkort. Kvinner er imidlertid mer skeptiske til dette enn menn. Base: alle Utsagn hvor respondenten svarer på en skala fra 1. Helt uenig til 6. Helt enig.


Laste ned ppt "Moderniseringedepartementet Holdninger til IT-sikkerhet TNS Gallup april 2005 Internettavdelingen TNS Gallup."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google