Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Moderniseringedepartementet Holdninger til IT-sikkerhet TNS Gallup april 2005 Internettavdelingen TNS Gallup.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Moderniseringedepartementet Holdninger til IT-sikkerhet TNS Gallup april 2005 Internettavdelingen TNS Gallup."— Utskrift av presentasjonen:

1 Moderniseringedepartementet Holdninger til IT-sikkerhet TNS Gallup april 2005 Internettavdelingen TNS Gallup

2 2 Fakta om undersøkelsen  Denne undersøkelsen har tema Holdning til IT-Sikkerhet. Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med lanseringen av et nytt nettsted om datasikkerhet.  Undersøkelsen er gjennomført på Internettpanel blant personer som har tilgang på Internett. Panelet består av personer som har sagt seg villig til å delta i undersøkelser for TNS Gallup.  Panelet er representativt utvalgt og sammensatt for den norske befolkningen over 15 år med tilgang til Internett. TNS Gallup gjennomfører jevnlig ”establishment surveys” for å påse at utvalget er riktig.  Gallup rekrutterer til panelet og det er således ikke et selvrekrutteringspanel. Sammensetningen og hvilke faktorer som bestemmer denne vurderes i forhold til de løpende etableringsundersøkelsene.  Det er intervjuet totalt 1005 personer.  Intervjuene er gjennomført mars.  Rapporten bruker noe materiale fra Gallup Interbuss som er Norges største undersøkelse om tilgang og bruk av Internett.  Ansvarlig hos TNS Gallup er Tor Skaugerud.

3 3 Ansvarlig for datasikkerhet i husstanden  55 prosent oppgir at de selv har ansvaret for datasikkerheten i husstanden.  De fleste husstander ser ut til å ha en ansvarlig og bare 11 prosent oppgir at alle har ansvar.  1 prosent oppgir at ingen har ansvar.

4 4 Gjort noe for å heve datasikkerheten hjemme Spørsmål: har du gjort noe for å heve datasikkerheten hjemme?  76 prosent har gjort noe for å heve datasikkerheten hjemme.  Flere menn enn kvinner oppgir at de har gjort noe. Det ser også ut til at aldersgruppen gjør mest, og personer med bredbånd gjør mer enn personer med analog oppkobling. Base: tilgang på Internett hjemme

5 5 Forhold til sikkerhet Små eller ingen demografiske forskjeller Demografiske forskjeller (se neste side) Små eller ingen demografiske forskjeller Demografiske forskjeller (se neste side) Base: tilgang på Internett hjemme

6 6 Oppdaterer sikkerhetsprodukter jevnlig Bredbånds- brukere oppdaterer oftere Menn oppdaterer oftere enn kvinner Store husstander oppdaterer oftere enn små husstander. Resultatene viser at bredbåndsbrukere er mer opptatt av å oppdatere sikkerhetsproduktene sammenlignet med de som bruker analog oppkobling hjemme. Vi ser også at menn er mer opptatt av å oppdatere sikkerhetsprodukter enn kvinner. Endelig ser det ut til å være en positiv sammenheng mellom husstandstørrelse og sansynnligheten for å oppdatere sikkerhetsproduktene.

7 7 Jeg har god nok kunnskap om datasikkerhet til mitt bruk Oppkobling har noe betydning Menn er tryggere enn kvinner De yngste mener selv de har god kunnskap

8 8 Holdning fordelt på tekniske problemer  Resultatene tyder på at de som har opplevd tekniske problemer med IT sikkerhet er litt mer usikre på egen kunnskap sammenlignet med de som ikke har opplevd tekniske problemer.  Ellers ser det ikke ut til at opplevelse av tekniske problemer har noe å si for holdningen til IT sikkerhet.

9 9 Installert sikkerhetsprodukter Jeg/min husstand har… Base: tilgang til Internett i husstanden 48% blant de som har trådløst nettverk  97 prosent av husstanden oppgir at de har installert antivirusprogram. Dette synes uavhengig av bakgrunnsvariabler.  69 prosent har installert brannmur. Her har bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, tilkobling en stor betydning.  45 prosent har installert Spam-filter. Her har kjønn og alder mindre betydning.  Halvparten av de som har trådløst nettverk oppgir at de bruker kryptering.

10 10 Installert sikkerhetsprodukter fordelt på bakgrunn Installert antivirus program Installert brannmur Installert anti- spyware Installert andre sikkerhetsprodukter Installert spam-filter Bruker kryptering i trådløse nettverk Mann Kvinne år år år Analog oppkobling Bredbånd

11 11 Opplevd tekniske problemer etter Internettbruk Spørsmål: Har du opplevd tekniske problemer med ditt datautstyr som følge av Internettbruk? Base: Tilgang på Internett hjemme  52 prosent har opplevd problemer med teknisk utstyr som følge av Internett-bruk.  Type oppkobling har tilnærmet ingen betydning om man har opplevd tekniske problemer.

12 12 Opplevd tekniske problemer fordelt på holdning ” jeg tenker aldri på sikkerhet når jeg bruker Internett”  De som har opplevd dataproblemer tenker noe mer på datasikkerhet sammenlignet med de som ikke tenker på datasikkerhet.  Forskjellene er imidlertid ikke store og er primært synlig blant de som er helt uenig i utsagnet. Opplevd tekniske problemer

13 13 Kontaktpunkt for løsing av tekniske problemer Spørsmål: Sist du hadde tekniske problemer som følge av Internettbruk, hvordan løste du det? Base: Har hatt tekniske problemer som følge av Internettbruk  43 prosent av de som har hatt tekniske problemer oppgir at de løste dette selv sist gang de opplevde dette.  30 prosent fikk hjelp av venner/bekjente, og dette er den nest mest vanlige måten å løse problemer på. Dette er først og fremst en strategi for yngre.  Flertallet av menn løser sine problemer selv, mens flertallet av kvinner får hjelp av en annen.  De eldre kontakter oftere teknisk personell/datareperatør sammenlignet med yngre.

14 14 Kontaktpunkt for løsing av tekniske problemer fordelt på bakgrunnsvariabler Løste det selv En annen husstanden Fikk hjelp av venner/bekjente/ familie Kontaktet Internettleverandør Kontaktet en teknikker/ datareperatør Mann Kvinne år år år Grunnskole Videregående skole Universitet/høyskole (1-3) Universitet/høyskole (4+) Se kommentarer på forrige side.

15 15 Informasjonskilde om datasikkerhet Spørsmål: Dersom du ønsker å innhente informasjon om datasikkerhet, hvor vil du helst henvende deg? Flere svar mulig Base: Har Internett i husstanden  56 prosent vil henvende seg til venner/bekjente for å innhente informasjon om datasikkerhet. Dette er det mest brukte kontaktpunktet som flest oppgir.  Yngre bruker venner/bekjente mer enn eldre.  37 prosent oppgir at de bruker ulike nett- resurser når de skal hente inn informasjon om datasikkerhet. Også dette er mer brukt blant yngre enn eldre, men vi ser her også en klar forskjell på menn og kvinner.  2 av 10 vil henvende seg til databutikken de kjøpte utstyret i.

16 16 Kontaktpunkt fordelt på ”jeg oppdaterer mine sikkerhetsprodukter jevnlig”  De som bruker Internettsider som resurs for å lære om IT sikkerhet er mer opptatt av å oppdatere sikkerhetsprodukter sammenlignet med de som ikke bruker Internett for dette formålet.  For øvrig er det små eller ingen variasjoner etter kontaktpunkt.

17 17 Opplevelse av problemer/trusler Spørsmål: Hva mener du er et problem eller trussel i forhold til bruk av Internett? Respondenten svarer på 4 punkts skala, diagrammet viser andel som svarer ganske- eller svært stort problem/trussel.  Virus er det som flest opplever som et problem/trussel i forhold til bruk av Internett. 78 prosent oppgir at dette er et ganske- eller svært stor trussel og resultatet synes uavhengig av bakgrunnsinformasjon.  Oppgi personopplysninger og legge igjen personopplysninger er to andre områder som mange opplever som et problem og trussel. Yngre opplever dette som et noe mindre problem sammenlignet med eldre.  Få (24%) mener svindel er noe stort problem/trussel. Base: alle

18 18 Misnøye mot ulike aktiviteter på Internett  Flest utrykker misnøye mot å legge igjen personopplysninger på Internett. Eldre er mer skeptiske enn yngre mot dette.  Svært mange er også misfornøyd med spam/e-post reklame. 55 prosent svarer at de er ganske- eller helt enig i at dette er et stort problem  Blant de utvalgte områdene er det minst skepsis til å betale med kredittkort. Kvinner er imidlertid mer skeptiske til dette enn menn. Base: alle Utsagn hvor respondenten svarer på en skala fra 1. Helt uenig til 6. Helt enig.


Laste ned ppt "Moderniseringedepartementet Holdninger til IT-sikkerhet TNS Gallup april 2005 Internettavdelingen TNS Gallup."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google