Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sett fra et survey-perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sett fra et survey-perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sett fra et survey-perspektiv
Prelegging – Sett fra et survey-perspektiv Elisabeth Sæther Fugro Survey AS Intro om meg selv. Skal snakke om Prelegging sett fra et survey perspektiv. Hvorfor prelegging - møte kravet til prøving av ankerholdekraft, spesielt i sand - Krav til dokumentasjon av ankerholdekraften. - Kompliserte oppankringer F.Eks Oppankring i områder med mye infrastruktur - Økonomisk aspekt - Kortere værvindu når en borerigg skal fortøyes på neste destinasjon. Dig in – ROV til å visuelt verifisere begravet anker.

2 Innhold Fordeler Utfordringer Eksempel på prelegging
Operasjonell erfaring Date:

3 Kommunikasjon mellom survey og klientrepresentant, ROV og bro.
Fordeler Kommunikasjon mellom survey og klientrepresentant, ROV og bro. Bedre oversikt over operasjonen Kjettinglengder Inserts og adaptere Posisjonen blir mer nøyaktig Monitorere når ankeret settes på bunn. Mer nøyaktige posisjonsfiks ved bruk av ROV. Bedre QC av posisjonene. Korte kommunikasjonslinjer og vi på surveybenken har mye bedre oversikt Mulighet for ansikt til ansikt, tegne og forklare... Monitorere Touch down - tryggere Oppankring nær rørledninger Oppankring med marginale marginer i linelengder Posisjonsfiks Forutsatt at vi ser ankersjakkelen. Bedre indikasjon av posisjonskvaliteten: er det fiks av en markeringsbøye eller av selve ankeret. Markeringsbøyer – hvor nøyaktig er disse satt på og om de er satt på.

4 Kort mobiliseringstid Mer komplisert type jobb Mer rapportering
Utfordringer Kort varsel Kort mobiliseringstid Mer komplisert type jobb Mer rapportering Ingen ekstra tid gitt for hverken mobilisering eller rapportering. Survey QC Posisjon på begravet anker Kort varsel: Gjerne båter på spot som er ukalibrert (gyro og USBL) Kort mobiliseringstid og mer komplisert type jobb: Nå AHV med posisjon, heading, bevegelsessensorer og posisjoneringssystem under vann (HiPAP) Pluss interfacing av ROV med USBL beacons, heading and bevegelsessensorer, kamera med video overlay. Ofte er det ikke krav til å ferdigstille kalibreringer/verifikasjoner- og det hender at det ikke er tid nok I mobiliseringsfasen til å interface bevegelsessensorer. Opp til klient I samråd med oss å avgjøre om effekten dette har er av avgjørende betydning for posisjoneringskvaliteten. Mer rapportering: Før var det en riggposisjon og et gitt antall ankerposisjoner i rapporten. Nå er det i tillegg til det gamle pick-up posisjoner, kjettingendeposisjoner, bøyeposisjoner etc QC –rep er han/hun ombord? Er mer kritisk å ha en navigasjonsrep ombord her enn ombord på en rigg der ankerspreddet er prelagt.

5 Eksempel på ankerinstallasjon
På navigasjonsskjermen ser dere - Beregnet ankerposisjon med sirkel med ønsket radius rundt for toleransegrenser og visuell hjelp. - En linje fra beregnet ankerposisjon til fairlead. -Når disse er aktivert vil dere se distanse og retning pluss hvor langt til sidenbåten er I forhold til planlagt ankerlinje - Posisjon for start låring av anker - Planlagt posisjon for hekkrullen ved 297 tonn tension I prosedyren ser vi: GRØNN boks: Informasjon om tension – Ikke viktig for survey. BLÅ boks: Distanse fra AHV til anker under tension test, info for å kalkulere posisjonen på enden av kjettingen. ORANGE: Input til våre kalkulasjoner Lengde på kjetting – kommer tilbake til det!

6 Start låring av anker - FIX
Når ankeret går av hekkrullen, tar vi et posisjonsfiks for en sjekk. Deretter flytter ankerhandereren seg rolig mot beregnet ankerposisjon samtidig med at kjetting kjøres ut.

7 ROV kan monitorere mens ankeret settes på bunn.
Når ankeret er 10-20m over havbunnen kan ROV settes ut Båten flytter seg inn mot “landingsposisjon” mens ROV monitorerer “touchdown” Vi tar et posisjonsfiks ved TD punktet for QC. 50m kjetting kjøres ut og ROV går tilbake til landingsposisjon og setter seg på ankersjakkelen. POSISJONSFIKS. Når ROV er kommet ombord kjøres all kjetting ut til enden ligger på hekkrullen. Eller finne avvik etter at ankeret er satt ned

8 Posisjonsfiks på hekkrullen
Tension test Monitorerer Posisjon på hekk og sammenligner med beregnet posisjon. Om ankeret dras ut av toleransegrensene Posisjonsfiks på hekkrullen Posisjonsfiks når vi starter å dra på ankeret, siden dette er en glidende overgang er det fint om båt/vinsjekjører sier I fra. Grunnen er at WP legges på skjermen slik at vi kan visuelt se hvor langt ankeret dras. Hvis ankeret ikke har dragget, men hekkrullen er utenfor toleranse. Mulig at ankeret er lokalisert innenfor toleransegrensene, men kjettinglengden er oppgitt feil. Her er vi oppmerksomme på at det kan være posisjonen på kjettingenden som er viktig og ikke ankeret. Hvis ankeret virkelig flytter på seg ser gjerne vinsjekjøreren det på at tension bygger seg sakte opp og går raskt ned igjen når ankeret slipper.

9 Flop forward Når tension test er godkjent 3 muligheter:
Overflatebøye – Tar et posisjonsfiks når bøya går I vannet. Satt ned med ROV krok– Tar et posisjonsfiks av ROV Weak link – Posisjonsfiks på hekkrullen når weak linken ryker. Gir oss retningen på pennant. Fugro kalkulerer posisjonene på begge endene av pennanten ved at vi vet/får oppgitt lengden på det som legges ned. Forklare metoden vi verifiserer kjettinglengden: Flop Forward Differanse mellom lengden på kjettingen i vann og Horisontal distanse i vann: Her D-C Sammenligner våre tall med oppgitt lengde. Dette tallet er også påvirket av strekk i kjettingen ved høyt tension. Kjettinglengder – oppgitt og det som er målt på vinsjen samt det som er kalkulert av oss basert på posisjonene vi har på anker og kjettingende er normalt veldig ulike. (Spørsmål her: Får eier tilbakemelding fra kjettingbruker om forskjell I lengde slik at det neste gang kan bli mer riktig oppgitt?) Strekk og slitasje: Jeg har ikke regnet ut hvor mye 1 mm slitasje eller strekk på hver kjettinglink er, men du kan selv tenke deg at det blir noen meter på 1000m kjetting. Vår erfaring er at kjettingen alltid er lengre enn oppgitt/rapportert.

10 ROV-Posisjonering av ankeret
Når nedlegging av kjettingen og pennant er ferdig går AHV tilbake til ankerposisjon og setter ut ROV som tar et posisjonsfiks på ankersjakkelen. Om ankeret er begravet Markeringsbøye festet til ankerkjettingen I en gitt lengde fra sjakkelen. Anbefaling!! Nok avstand fra ankeret så den ikke også blir begravet Nøyaktig mål Kan falle av eller ikke bli montert. Har senest for et par uker siden observert at det ikke alltid blir satt på bøye selv om den er tatt med ombord. Deltaplate eller ROV pick-up bøye på utsiden av ankeret

11 ROV-Posisjonering av ankeret - utfordringer
Magnetisk kompass på ROV Visibilitet Markeringsbøye En velfungerende ROV Visibilitet Om ankeret er begravet, trenger vi bøyer for å beregne posisjonen på ankersjakkelen. Vi observerer at det ikke alltid er tilfelle at disse blir satt på selv om de er med ut. Vanskeliggjør vår dokumentering av posisjonene.

12 Operasjonell erfaring
9.april 2012. Prelegging for en semi-sub på 34/7 H Vigdis. Under tension testen ble kjettinglengden beregnet til ca 30 m for kort 30 m kjettingsegment var ikke installert på line 8 Segmentet ble installert før systemet ble bøyet av.

13 Thank You Problemområder: Tid til mobilisering
Markeringsbøyer faktisk blir installert All materials and content contained within this presentation remain the property of Fugro (© Fugro 2013) and may not be copied, reproduced, distributed or displayed without Fugro's express written permission. All third party information featured within the presentation remains the intellectual property of their respective originators.


Laste ned ppt "Sett fra et survey-perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google