Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjonsbehov innen vannbransjen?. Oljebransjen: «Forandre deg eller dø!» Vannbransjen: «Finnes det et innovasjonsbehov?»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjonsbehov innen vannbransjen?. Oljebransjen: «Forandre deg eller dø!» Vannbransjen: «Finnes det et innovasjonsbehov?»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjonsbehov innen vannbransjen?

2 Oljebransjen: «Forandre deg eller dø!» Vannbransjen: «Finnes det et innovasjonsbehov?»

3 Hva er innovasjon? – Ekte innovasjon skiller seg fra «utvikling» ved at innovative løsninger bryter med den naturlige kjeden i utviklingen.

4 Hva er drivere for innovasjon? – Konkurranse (Darwin) – Fysiske eller økonomiske endringer, som krever nytekning (f.eks. lavere oljepris, funn på store dyp, osv.). – Endring av rammevilkår, f.eks. økte miljøkrav eller forventninger fra bruker/kunde. – Miljøer eller arenaer for innovasjon, og en oppegående leverandørindustri. – Finansielle virkemidler, f.eks. forskningsrådet, IN osv.

5 Hvorfor så lite fokus i vannbransjen? – Vi har ingen kriser eller konjunkturer, slik andre bransjer har. – Endringene i rammebetingelsene skjer sakte, og vi planlegger i laaaangt perspektiv. – Leverandørbransjen er liten, i stor grad basert på import fra utlandet. – FoU-arbeidet er fragmentert og ikke bruker styrt. – Eierne/oppdragsgiverne ønsker lav risiko. – Organisering av vannbransjen -> Små enheter. – Lite stimulering til innovasjon i selvkostforskriften…

6 MEN - Det står ikke på utfordringer for bransjen! – Vannbransjen forvalter store verdier. Gjenanskaffelseskostnaden for Norsk VA er >1000 milliarder! – Oppgraderingsbehovet mot 2030 er nesten 300 milliarder! – En bærekraftig Vannbransje. – Effektiv organisering og drift. – Rekrutteringen.

7 FoU er ikke noe bare for de store, men en dyd av nødvendighet for alle!

8 Noen sentrale spørsmål: – Hvordan komme fra «passiv deltaker» til «behovsstyrt» FoU? – Hvem skal «tale» bransjens FoU-behov? Den enkelte? Norsk Vann? Vannforsk? – Hvilke drivere trenger vi? – Hvordan etablere tettere samarbeid mellom bransjen og Utdannings-/FoU-miljøene? – Hvordan skal FoU-arbeidet finansieres?


Laste ned ppt "Innovasjonsbehov innen vannbransjen?. Oljebransjen: «Forandre deg eller dø!» Vannbransjen: «Finnes det et innovasjonsbehov?»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google