Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogass – Det må satses ! 8. mars 2011 Cato Kjølstad, Daglig leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogass – Det må satses ! 8. mars 2011 Cato Kjølstad, Daglig leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogass – Det må satses ! 8. mars 2011 Cato Kjølstad, Daglig leder

2 2 Norsk Bioenergiforening Organiserer over 300 medlemmer i hele bioenergiverdikjeden: Bønder og skogeiere Skogeierlag, skogeierandelslag Skogsindustri- og andre næringsaktører –Produsenter biobrensel (flis, briketter og pellets) Utstyrsleverandører til hele bioenergisektoren Biovarmeprodusenter og –distributører –Fjernvarme –Nærvarme / lokale energisentraler Biogassaktører Biodrivstoffaktører Konsulentselskaper og lignende med relasjon til bioenergi Vår arbeidsform Næringspolitisk påvirkning for bedre rammevilkår Informasjon og kommunikasjon (www.nobio.no)www.nobio.no Bransjenettverk Nordisk samarbeid med Svebio, Danbio, Finbio og medlem i AEBIOM (europeiske org) Hovedmål: Gjøre det lønnsomt å produsere, selge og anvende miljøvennlig bioenergi i Norge

3 3 BIOENERGI – KOMMERSIELL TILNÆRMING Biobrensel Biovarme Biokraft / CHP Biodrivstoff Biogass

4 4 Biobruk, Norge sammenliknet med Sverige

5 5 Et bioenergieksempel i forhold til vekst: 14 nye TWh fra biovarme årlig innen 2020 – en utfordring som krever aksjon !

6 6 STATUS – BIOGASS – 2011 (I) Potensialstudie 2008 (Enova, Østfoldforsk – 6 TWh) Økonomiske forhold – finansiell bistand Norsk Forskningsråd: –Støtter rene forskningsprosjekter –Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (noe forskning) SLF – program for klimatiltak i Landbruket –Støtter kompetanse, Informasjon Innovasjon Norge –Bioenergiprogrammet – investeringer i landbruksanlegg –Andre tjenester Enova –Investeringsstøtte til alle typer eiere.

7 7 STATUS – BIOGASS – 2011 (II) Innovasjon Norge –Virkemiddelpakke (målgruppe: Landbruket) –40% tilskudd og spesielle betingelser oppfylt Enova –Virkemiddelpakke (målgruppe; ”alle relevante”) –30% spesielle betingelser oppfylt (8%-diskonteringsfaktor)

8 8 Er virkemidlene bra nok ? Hovedkriteriet bør være at det kan utløses tilstrekkelig med biogassinvesteringer i årene fremover. Bærekraftige investeringer = utvikling av en tilstrekkelig robust verdikjede for biogass. En bærekraftig verdikjede vil bestå både av norske og utenlandske leverandører. Utvikling av norsk teknologi vil avhenge av FoU- innsatsen som gjøres og et tilstrekkelig antall med grundere og investorer som kan realisere prosjekter.

9 9 NOBIO: - JOBBER MÅLRETTET FOR AT DET SKAL BYGGES SOLIDE BIOENERGIBASERTE VERDIKJEDER.

10 10 Rammebetingelser - energimarkedet Økonomiske incentiver/subsidier –Enova og Innovasjon Norge Avgifter – fiskale og ”grønne skatter/avgifter” mv. –Alt for lite i bruk (lave satser på fossile energikilder og el.) FoU – helt sentralt for å lykkes i fremtiden –Det må satses sterkere (pilotanlegg) Markedsinstrumenter i fornybarmarkedet Grønne sertifikater –Kommer i el-markedet (1. januar 2012)

11 11 Norges Bondelag MENER: Skal målet om bruk av husdyrgjødsel til produksjon av biogass bli realitet, må det bli lønnsomt å produsere biogass. Det går fram av sluttrapporten "Småskala biogassproduksjon/samhandling landbruket og gassbransjen" som Norges Bondelag og Norsk Energigassforening står bak. Rapporten understreker at produksjonen av biogass bare kan bli lønnsomt dersom det gjøres: - forsknings- og utviklingsarbeid (stikkord: bedre og billigere teknologi) - etableres stimuleringstiltak som gjør at produksjonen blir lønnsom

12 12 NOBIO MENER Biobrensel – Det må satses Biovarme - Det må satses Biokraft / CHP - grønne sertifikater Biodrivstoff - Det må satses Biogass - Det må satses

13 13 OPPSUMMERING Hvis vi skal komme videre er vi – i utforming av energi-, forskning, klima, lamdbruks- og næringspolitikken - nødt til å utvikle en solid verdikjede innenfor alle ledd i bioenergiproduksjonen. FoU må lede til billigere og bedre teknologi Virkemidlene må gi lønnsomhet for grunder og investor. BIOENERGI MÅ BLI EN SENTRAL DEL AV ENERGIMELDINGEN SOM KOMMER I 2012 ……..!

14 14 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Biogass – Det må satses ! 8. mars 2011 Cato Kjølstad, Daglig leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google