Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdatert 4. juli 2014 www.mineralklyngenord.no Mineralklynge Nord - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen i nord -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdatert 4. juli 2014 www.mineralklyngenord.no Mineralklynge Nord - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen i nord -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppdatert 4. juli 2014 www.mineralklyngenord.no Mineralklynge Nord - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen i nord -

2 Hva er Mineralklynge Nord? Et klyngesamarbeid bestående av partnere fra næringsliv, FoU og utdanning, som representerer hele verdikjeden i mineralnæringen Godkjent som Arena-prosjekt i 3 (+2) år, som det eneste nasjonale Arenaprosjektet med fokus på mineralnæringen Arena-status gis kun til de fremste og mest lovende klyngesamarbeidene i landet, og det er en viktig anerkjennelse for Mineralklynge Nord.

3 Visjon Utvikle en konkurransedyktig og verdiskapende mineralnæring basert på ressursene i nord

4 Hovedmål for Mineralklynge Nord Mineralklynge Nord skal øke aktiviteten, verdiskapingen og sysselsettingen i mineralnæringen gjennom økt samarbeid, satsing på kunnskap og internasjonal orientering. Samarbeidet skal føre til at man løser felles utfordringer, og samtidig representere en drivkraft for utvikling hos den enkelte partner. Samarbeidet skal være basert på gjensidig tillit mellom partene. 4 ExplorationSite set-upMiningProcessingMarketRemediate

5

6 Minimalisere næringens påvirkning på det ytre miljø Utvikle nye prosesser for bearbeiding av mineralressurser Legge til rette for utvikling av en konkurransedyktig og innovativ leverandørindustri Være en aktiv bidragsyter i utviklingen av næringens rammebetingelser Sikre tilgang til rett kompetanse gjennom tilpassede utdanningstilbud og rekruttering Fokusområder Optimalisering av gruvedrift

7 Aktiviteter Utvikling av egen virksomhet i samarbeid med andre Tidligfaseprosjekter delfinansiert av klyngen Utvikling av nye/mer tilpassede utdanning Samarbeid med tunge FoU- og kompetansemiljøer Deltakelse på felles møter og prosjekter i nettverket Kartlegginger (kompetansebehov, markedsmuligheter osv.) Internasjonalisering/ studieturer/ messedeltakelse Arbeid med omdømme, synlighet og kommunikasjon

8 Gjennom Mineralklynge Nord skal vi utvikle en konkurransedyktig og verdiskapende mineralnæring basert på ressursene i nord Visjon Hovedmål Mineralklynge Nord skal øke aktiviteten, verdiskapingen og sysselsettingen i mineralnæringen gjennom økt samarbeid, satsing på kunnskap og internasjonal orientering. Samarbeidet skal føre til at vi løser felles utfordringer, og samtidig representere en drivkraft for utvikling hos den enkelte partner. Samarbeidet skal være basert på gjensidig tillit mellom partene. MKN skal bygge et varig, solid og tillitsbasert samarbeid mellom partnerne MKN skal bidra til økt innovasjon, lønnsom- het og verdiskaping i mineralnæringen Bedriftene har mål å få økt kompetanse i og om mineral- næringen MKN har som mål å styrke omdømmet til mineralnæringen Delmål Samarbeid Innovasjon Internasjonalisering Kommunikasjon Omdømmebygging Gjennomgående strategier Kompetanse, utdanning og rekruttering Fokusområder Miljø- utfordringer Leverandør -utvikling Ramme- betingelser Gruvedrift Prosessering

9 Organisering Organisert som bedrift m/ styre, generalforsamling og egne vedtekter Styret Susanne Nævermo-Sand styreleder, HJH AS Frode Nilsen nestleder, Leonhard Nilsen & Sønner AS Øyvind Engan Elkem AS, Salten Verk Realf Hansen Støperi Nord AS Kristin Holmøy SINTEF Byggforsk Arne KirkfjellInnovasjon Norge Nordland Olav Dyrnes Innovasjon Norge Nordland Ola Torstensen Nordland fylkeskommune Eivind Sommerseth Norges forskningsråd Kunnskapsparken Bodø AS er formell prosjekteier og -leder på vegne av partnerskapet

10 Kontaktinfo: Rune Finsveen (prosjektleder) Kunnskapsparken Bodø mobil: 481 41 595 e-post: rf@kpb.norf@kpb.no Carl Erik Nyvold (prosjektmedarbeider) Kunnskapsparken Bodø mobil: 906 35 620 e-post: cen@kpb.nocen@kpb.no Susanne Nævermo-Sand (styreleder) HJH AS mobil: 476 39 884 e-post: susanne@hjh.nosusanne@hjh.no www.mineralklyngenord.no


Laste ned ppt "Oppdatert 4. juli 2014 www.mineralklyngenord.no Mineralklynge Nord - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen i nord -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google