Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål og virkemidler i den nasjonale skogpolitikken Skogarealene brukes til mange formål og det er mange ulike interesser Skogloven, 1965, rev 1993. Grunntanke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål og virkemidler i den nasjonale skogpolitikken Skogarealene brukes til mange formål og det er mange ulike interesser Skogloven, 1965, rev 1993. Grunntanke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål og virkemidler i den nasjonale skogpolitikken Skogarealene brukes til mange formål og det er mange ulike interesser Skogloven, 1965, rev 1993. Grunntanke – vern, jfr Norges skoger ca 1900 Formålsparagrafen: -fremme skogproduksjon, skoggreisning og skogvern -gi tilfredstillende resultat for næringens utøvere -sikre effektiv og jevn råstofftilførsel til industrien -rekreasjonskilde, -landskapsbilde, -livsmiljø for planter og dyr og områder for jakt og fiske

2 Ny stortingsmelding - St meld nr 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø - muligheter i skogsektoren (skogmeldingen) Siste årene - relativt lav aktivitet i skogbruket. Investeringene er redusert med 30% Oppmerksomheten omkring andre goder enn trevirke fra skogarealene er økende.

3 ÅRSAKENE TIL UTVIKLINGEN I SKOGBRUKET ER MANGE Investeringsnivået faller (lavere avvirkning, reduserte inntektsmarginer og usikkerhet om fremtidige inntekter) Skogsektoren generelt opplever økt konkurranse (importvirke). Miljøkravene har blitt større, krav om dokumentasjon på at skogproduktene kommer fra et bærekraftig skogbruk.

4 SKOGINDUSTRIEN HAR EN STERK DISTRIKTSFORANKRING. Små og mellomstore bedrifter, spesielt innen produksjon av trelast og trevarer, er viktige for verdiskapingen lokalt. Over 300 av landets kommuner har slike bedrifter.

5 Hovedmål og overordnede perspektiver på virkemiddelbruken -verdiskapingen fra skogbaserte næringer skal økes -skogsektoren skal bidra til å løse viktige miljøoppgaver. Virkemidler med en god balanse mellom økonomi, miljøvern og kulturelle og sosiale forhold. Statlig engasjement i forvaltning og utvikling av skogress. pga det langsiktige perspektivet i skogproduksjonen.

6 Fokus på mulighetene i skogsektoren - Verdiskaping Mer planmessig tilnærming til utfordringene. Skogkultur er grunnleggende i et bærekraftig skogbruk. Behov for en tilfredsstillende infrastruktur (nye veier). Transporten fra skog til industri. Økt verdiskaping gj bruk og foredling av trevirke. Satsingen på bioenergi.

7 Skogpolitikken må ha en sterk og tydelig miljøprofil som inngir tillit nasjonalt og internasjonalt. Bærekraftig produksjon og forbruk, klima- utfordringene og energibruken henger sammen. Bærekraftig skogbruk i Norge har positive klimaeffekter. Viktig å gjennomføre vedtatt barskogvern. Starte arbeidet med en ny skogbrukslov (inneholde klare bestemmelser om et bærekraftig skogbruk og en langsiktig ressursforvaltning).

8 Virkemidler i skogpolitikken Lovbestemmelser friluftslov, naturvernlov, viltlov Skatteregler direkte likning, 5 års gj snittslikning Skogavgiftsordningen Økonomiske overføringer til skogbruket Veiledning og forvaltning

9 Skatteregler direkte likning, 5 års gj snittslikning Skogavgift med skattefordel - delvis skattefrihet for skogavgift som brukes til bestemte investeringer Direkte utgiftsføring (bygging av skogsveger) - de føres direkte til fradrag i det året utgiften er påløpt

10 Skogavgift 5-25% av brutto salgspris på avvirket tømmer Skogoppsynet (kommune/stat) forvalter pengene Benyttes til å finansiere ulike skogbrukstiltak m/skattefordel -foryngelse og etablering, kvalitets- og produksjonsfremmede tiltak, skogsveger u/skattefordel -vegvedlikehold, skogbruksplaner, diverse

11 Økonomiske virkemidler Skogkultur Jordbruksarealer ute av drift Skogsveger Bratt terreng Førstegangstynning Skogbruksplanlegging


Laste ned ppt "Mål og virkemidler i den nasjonale skogpolitikken Skogarealene brukes til mange formål og det er mange ulike interesser Skogloven, 1965, rev 1993. Grunntanke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google