Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiske kriser Med psykisk krise mener vi at en person er kommet i en livssituasjon der hun ikke er i stand til å forstå eller handle ved hjelp av de.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiske kriser Med psykisk krise mener vi at en person er kommet i en livssituasjon der hun ikke er i stand til å forstå eller handle ved hjelp av de."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiske kriser Med psykisk krise mener vi at en person er kommet i en livssituasjon der hun ikke er i stand til å forstå eller handle ved hjelp av de erfaringene eller reaksjonsmåtene hun tidligere har tilegnet seg Psykiske kriser deles gjerne inn i –Livskriser –Traumatiske kriser

2 Livskriser

3 Erik H. Eriksons teori om sosial utvikling deler menneskelivet inn i 8 faser. I hver fase møter vi noen utfordringer som kan gi menneskelig vekst eller nederlag Utfallet av disse utfordringene kan danne grunnlaget for utvikling av livskriser Livskriser oppstår gjerne i overgangen mellom faser i livet

4 Livsfaser Erikson delte livsløpet inn i 8 faser. Når vi snakker om livsfaser har vi ofte en litt grovere inndeling –Barndom –Pubertet –Ung voksen –Midtlivsfasen

5 Traumatiske kriser Kriser som skyldes ytre hendelser Gir en kraftig, ofte sjokkartet reaksjon hos dem som rammes Eksempler er ulykker, brann, overgrep og alvorlig sykdom Innebærer fare for å utvikle en langvarig psykisk lidelse Kan ta lang tid å bearbeide

6 Traumatiske kriser Tiden etter en traumatisk krise deles gjerne i fire faser –Sjokkfasen: er direkte preget av og knyttet til hendelsen personen har vært utsatt for. Fysiske symptomer som hurtig puls, unormalt åndedrett, skjelvinger, svetting, redsel, panikk, apati, redusert hukommelse mm –Reaksjonsfasen: Personen forstår hva som har skjedd, men kan ha problemer med å ta det inn over seg –Reparasjonsfasen: Bearbeiding av det som har skjedd, sorgarbeidet kan begynne, preges av mer ro –Nyorienteringsfasen: Akseptering av den nye situasjonen, personen forsøke å leve videre og gjenoppta aktiviteter og finne nye aktiviteter og verdier i livet

7 Hjelp og støtte i krise Viktige forutsetninger for at en person skal løse en krise på en god måte er –Den kriserammedes tidligere erfaringer med å løse egne problemer og vanskeligheter –Det sosiale nettverket omkring den kriserammede –Muligheten for faglig hjelp dersom det er nødvendig

8 Hjelp og støtte i krise Hva kan du gjøre for å støtte? –Ta kontakt –Vær en god lytter –Vis aksept for den kriserammedes væremåte og reaksjoner –Bidra med samtaler om muligheter og løsninger

9


Laste ned ppt "Psykiske kriser Med psykisk krise mener vi at en person er kommet i en livssituasjon der hun ikke er i stand til å forstå eller handle ved hjelp av de."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google