Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Med et nyfødt barn i våre hender. • Dåp som trospraksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Med et nyfødt barn i våre hender. • Dåp som trospraksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Med et nyfødt barn i våre hender

2 • Dåp som trospraksis

3 Med et nyfødt barn i våre hender • Dåp som trospraksis • Fødsel som krisehendelse

4 Med et nyfødt barn i våre hender • Dåp som trospraksis • Fødsel som krisehendelse • Dåp som ritualisering

5 Med et nyfødt barn i våre hender • Dåp som trospraksis • Fødsel som krisehendelse • Dåp som ritualisering • Dåpsarbeid som trosopplæring

6 Med et nyfødt barn i våre hender • Dåp som trospraksis • Fødsel som krisehendelse • Dåp som ritualisering • Dåpsarbeid som trosopplæring • Dåpen som portal til menigheten

7 Dåp som trospraksis • Trospraksiser: Hva gjør egentlig de kristne?

8 Dåp som trospraksis • Trospraksiser: Hva gjør egentlig de kristne? 1.Multireligiøs kontekst 2.Erfaringsorientert generasjon 3.Kirken viktigste erfaringsarena for tro 4.Kirken er i en misjonssituasjon.

9 Dåp som trospraksis • Trospraksiser: Hva gjør egentlig de kristne? • Alasdair McIntyre: ”En praksis er en sammenhengende og felles menneskeleg aktivitet som gir de som praktiserer praksisen del i praksisens ”interne goder”. Gjennom å få del i praksisens ”interne goder” blir de deltakendes kapasitet, evne og forståelse systematisk styrket”.

10 Dåp som trospraksis • Trospraksiser: Hva gjør egentlig de kristne? Hvorfor fokus på praksiser? 1.Hva vil det si å leve sant og trofast som kristen i vår tid? 2.Hvordan kan vi hjelpe andre til det same?

11 Dåp som trospraksis • Trospraksiser: Hva gjør egentlig de kristne? Hvorfor fokus på praksiser? - Practice makes perfect……

12 Dåp som trospraksis • Trospraksiser: Hva gjør egentlig de kristne? Hvorfor fokus på praksiser? - Practice makes perfect…… …….øvelse gjør mester

13 Dåp som trospraksis • Trospraksiser: Hva gjør egentlig de kristne? Eksempler på kristne praksiser: Lovsang, Katekese, Forbønn, Takk, Tilgivelse, Skriftemål, Åndelig veiledning, Å leve enkelt, Å gi almisse, Gjestfrihet og omsorg, Lectio Divina, Jesusbønnen, Tidebønner, Å be med ikon, Å utøve god dømmekraft, Vennskap, Kreativitet, Medarbeidarskap, Mat og måltid, Å holde hviledagen hellig, Dåp og nattverd, Helbredelse, Den gode død, Stillhet, Pilegrimsvandring.

14 Dåp som trospraksis • Trospraksiser: Hva gjør egentlig de kristne? VI DØPER BARN

15 Dåp som trospraksis • Trospraksiser: Hva gjør egentlig de kristne? VI DØPER BARN Gjennom deltakelse i trospraksisen dåp, får de som praktiserer praksisen del i praksisens ”interne goder”. Gjennom å få del i praksisens ”interne goder” blir de deltakendes kapasitet, evne og forståelse systematisk styrket.

16 Fødsel som krisehendelse

17 • ”Kasualia dreier seg om biografisk viktige hendelser knyttet til livets terskelsituasjoner” (O.Skjevesland i Våre tider i Guds hånd s.12)

18 Fødsel som krisehendelse • Alle avgjørende ”innsnitt” i livssyklusen markerer en overgang til noe nytt, og vil derfor ha noe av krisens kjennetegn. Ambivalens, uro og kryssende følelser er normale krise-kjennetegn. Disse kjennetegnene på krise spiller seg ikke bare ut der den primære foranledning er negativt ladet (sorg, død, ulykke, samlivsbrudd etc) Også barnefødsel og bryllup gir foranledning til liknende reaksjoner.

19 Fødsel som krisehendelse • En fødsel kan gi en overveldende følelse av – glede

20 Fødsel som krisehendelse • En fødsel kan gi en overveldende følelse av – glede – takknemlighet

21 Fødsel som krisehendelse • En fødsel kan gi en overveldende følelse av – glede – takknemlighet – utmattelse

22 Fødsel som krisehendelse • En fødsel kan gi en overveldende følelse av – glede – takknemlighet – utmattelse – ansvarsbyrde

23 Fødsel som krisehendelse • En fødsel kan gi en overveldende følelse av – glede – takknemlighet – utmattelse – ansvarsbyrde – konflikt

24 Fødsel som krisehendelse - En psykisk krisetilstand kan oppstå dersom man har havnet i en livssituasjon der tidligere erfaringer og innlærte reaksjonsmåter ikke er tilstrekkelig for å mestre den aktuelle situasjonen. Vanligvis skjelner man mellom to slags kriser som ikke er skarpt avgrenset fra hverandre: Den traumatiske krise og utviklingskrisen. (Johan Cullberg, professor i psykiatri)

25 Fødsel som krisehendelse • Sjelesørgerisk bevissthet

26 Fødsel som krisehendelse • Sjelesørgerisk bevissthet - for å etablere nødvendig tillitt

27 Fødsel som krisehendelse • Sjelesørgerisk bevissthet - for å etablere nødvendig tillitt - i alle ledd

28 Fødsel som krisehendelse • Sjelesørgerisk bevissthet - for å etablere nødvendig tillitt - i alle ledd - fordi de fortjener det

29 Fødsel som krisehendelse • Sjelesørgerisk bevissthet - for å etablere nødvendig tillitt - i alle ledd - fordi de fortjener det - for å forberede ritualisering

30 Dåp som ritualisering

31 • Med bedre ritualisering mener jeg at dåpsforeldrenes følelsesmessige engasjement i forberedelse til dåpshandlingen vil bidra til en opplevelse av ritualet som mer personlig meningsfylt.

32 Dåp som ritualisering • To måter å gå inn i en rite på:

33 Dåp som ritualisering • To måter å gå inn i en rite på: - utførelse av rituale, der man nærmer seg dette som noe som er gitt og skal utføres i troskap mot en opprinnelig bestemmelse (essensialistisk)

34 Dåp som ritualisering • To måter å gå inn i en rite på: - utførelse av rituale, der man nærmer seg dette som noe som er gitt og skal utføres i troskap mot en opprinnelig bestemmelse (essensialistisk) - ritualisering, der man nærmer seg ritualet som et hvordan, en måte å handle på som kan læres, en måte å uttrykke seg på i likhet med et språk (konstruktivistisk) (H.Stifoss-Hanssen)

35 Dåp som ritualisering - Skape trygghet

36 Dåp som ritualisering - Skape trygghet - Gi barnet betydning

37 Dåp som ritualisering - Skape trygghet - Gi barnet betydning - Skape deltakelse

38 Dåp som ritualisering - Skape trygghet - Gi barnet betydning - Skape deltakelse - Gi sakramentet betydning

39 Dåpsarbeid som trosopplæring

40 • Dåp som oppdragelsesvalg

41 Dåpsarbeid som trosopplæring • Dåp som oppdragelsesvalg - partnerskap i oppdrageransvaret

42 Dåpsarbeid som trosopplæring • Dåp som oppdragelsesvalg - partnerskap i oppdrageransvaret - myndiggjøre foreldre og faddere

43 Dåpsarbeid som trosopplæring • Dåp som oppdragelsesvalg - partnerskap i oppdrageransvaret - myndiggjøre foreldre og faddere - motivere for menighetens trosopplæring

44 Dåp som portal til menigheten

45 • Menighetens eierskap til dåpen i gudstjenesten

46 Dåp som portal til menigheten • Menighetens eierskap til dåpen i gudstjenesten • Dåpens plass i den enkelte gudstjeneste

47 Dåp som portal til menigheten • Menighetens eierskap til dåpen i gudstjenesten • Dåpens plass i den enkelte gudstjeneste • Dåpens plass i semesterplanleggingen


Laste ned ppt "Med et nyfødt barn i våre hender. • Dåp som trospraksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google