Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transporttjenesten for forflytningshemmede – i gamle spor eller på ny vei ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transporttjenesten for forflytningshemmede – i gamle spor eller på ny vei ?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Transporttjenesten for forflytningshemmede – i gamle spor eller på ny vei ?

3 Transporttjenesten for forflytningshemmede

4

5 TT – ordningen i dag Fleksiskyssordningen i dag - erfaringer Gamle tanker - nye grep Struktur – rutiner; veien videre

6 Transporttjenesten for forflytningshemmede Utfordringer: Stort behov for transport,- spesielt for eldre Begrenset økonomi Bedre samordning Flere eldre

7 Transporttjenesten for forflytningshemmede Formålet med TT ordningen: Transporttjenesten for forflytningshemmede er et tilbud til personer som på grunn av varig bevegelseshemming av fysiske eller psykiske årsaker har vesentlig vanskeligheter med å bruke det ordnære kollektive rutetilbudet på sitt hjemsted Benyttes til ” frie” reiser, fritid, sosiale aktiviteter, besøk med mer.

8 Oppland fylkeskomm une Reglement for transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland TT- ordningen Gjelder fra

9 Transporttjenesten for forflytningshemmede Brukergodkjenning: Må søkes om godkjenning. Godkjenning for 3 år om gangen IIkke krav om legeerklæring Legges vekt på at vedkommende ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. At det ikke eksisterer et kollektivtilbud er i seg selv ikke tilstrekkelig grunnlag for godkjenning. Naturlig alderdomssvekkelse er heller ikke tilstrekkelig grunnlag for godkjenning

10 Transporttjenesten for forflytningshemmede Problemstilling – godkjenning: Naturlig alderdomssvekkelse Bevegelseshemmed / funksjonshemmed

11 Transporttjenesten for forflytningshemmede KommuneFordeling av TT-hjemler til kommunene for perioden Lillehammer 454 Gausdal kr = 125 Øyer 102 Totalt i Oppland 3600

12 Transporttjenesten for forflytningshemmede 2010 Budsjett / Fordelt8,325mill Kalkulert forbruk6,1 mill Gr Gr Gr Gr Gr Skjønnsmidler Fordeling – ressurser 2010

13 Transporttjenesten for forflytningshemmede TT KID-regionen Sammenligning 2007 og 2009 Kostnad Turer Produksjon (km)* Hjemler Gausdal Lillehammer Øyer

14 Transporttjenesten for forflytningshemmede Brukerundersøkelse TT – brukere Gausdal mars 2010: 90 % reiser innen kommunen – handletur eller off. tjenester 55% reiser mellom kl – % reiser lørdag og søndag 36% benytter kollektivtilbudet 62% fornøyd med dagens ordning 73% ønsker flere reiser Stort informasjonsbehov ved omlegging Samordning ok for halvparten av dagebns TT - brukere

15 Fleksiskyss Gausdal 2009 April feb. 2010: passasjerer - Gj.sn. pr mnd (11 mnd): passasjerer turer

16 Statistikk fleksiskyss Gausdal

17

18 Fleksiskyss - Gausdal April 09 – feb 10: Total antall turer: Passasjer: Brutto kostnad kr Egenandel kr Pass /tur: 2,86 Fakt / pass kr: 180 Fakt / tur: 482

19 Transporttjenesten for forflytningshemmede Fleksiskyss Linjetrafikk TT – litt til mange Universell utforming

20 Transporttjenesten for forflytningshemmede Fleksiskyss Mer TT til færre ! Tidligere TT – brukere på fleksiskyss Mål: bedre dagens tilbud for TT – brukere både for dem som er avhengig av ” dør-til dør” –transport og for dem som kan benytte kollektive transportopplegg

21 Transporttjenesten for forflytningshemmede Endring bestillingsrutiner: Felles tlf. nr. – – Kundesenter Bestilling Mandag – fredag kl – Min 2 timer før henting Før kl. 10 neste dag bestilles dagen før lørdag – søndag, bestilling direkte til drosje, utlegg refunderes Problemstilling:Skille mellom fleksiskyss og TT bestilling

22 Transporttjenesten for forflytningshemmede Strategi for omlegging av dagens TT – ordning Mål: Bedre tilbud til dagens og fremtidens TT – brukere 1.Samarbeid med brukere og brukerorganisasjoner 2.Endre bestillingsrutinene *øke muligheter for samordning *redusere ” tomkjøring” *øke bruk av det ordinære kollektivtilbudet *opprette fleksible bestillingsopplegg 3.Endre betalingsrutiner 4.Endre brukerkriterier *redusere antall TT – brukere med 2/3? *redusere ” dør til dør”

23 Transporttjenesten for forflytningshemmede Tidsplan: Oppstart 9. juni Informasjon; Teaser om endring ut i begynnelsen av mai Detaljert informasjon i uke 22

24 Transporttjenesten for forflytningshemmede Svar på aktuelle spørsmål : De som i dag er godkjent som TT – bruker opprettholder godkjenningen ut Må da søke på nytt. Gjelder hele fylket TT- brukere vil få reisekonto,- utgangspkt saldo pr TT- turer trekkes fra konto. TT – brukere som benytter fleksiskyss betaler ordinær takst Bestilling av TT – turer utenom Kundesenterets åpningstid må betales av TT- bruker. Beløpet vil bli refundert. Fleksiskyss,- et åpent, lavterskel og brukervennlig tilbud

25


Laste ned ppt "Transporttjenesten for forflytningshemmede – i gamle spor eller på ny vei ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google