Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tigerfødsel Kristiansand Gjennomgang av tenking bak oppgavelaging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tigerfødsel Kristiansand Gjennomgang av tenking bak oppgavelaging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tigerfødsel Kristiansand Gjennomgang av tenking bak oppgavelaging

2 Innslaget oppsummert Det er født 4 tigerunger i Dyreparken i Kristiansand Den sibirske tigeren er utryddingstruet Fødselen er en del av bevaringsprogrammet for den sibirske tigeren Video: http://www.tv2.no/a/6934403 Video: http://www.tv2.no/a/6934403

3 Fakta har ulik kvalitet og verdi - hva er mest og minst viktig Vi er globale innbyggere med globalt ansvar Det er viktig med biologisk mangfold Hva vet du om tigeren Hvor er Sibir Hvorfor har vi dyreparker Mange arter er utryddet Eksempler på dyr som er utdødd Årsaker til at de er utdødd Bevaringsprogram Hva gjør vi i Norge Det viktigste Viktig Minst viktig

4 Tolket hovedhensikt Det er viktig å bevare artene på jorda Mange arter har blitt utryddet Biologisk mangfold er viktig fordi arter er gjensidig avhengig vi vet ikke hva konsekvensene vil være av at arter forsvinner artene kan i framtiden gi oss løsning på problemer, f.eks. hvordan vi kan kurere sykdommer – ting vi ikke vet i dag

5 Bilde fra sendingen for å skape en forbindelse mellom oppgave og innslag Overskrift antyder tematikk Ingress brukt for å gi faktakunnskap som skal brukes i spørsmål under Oppbygging - struktur Ingress for å oppsummere innslaget

6 Læringsmål (5-7) Forskerspiren: samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater Forskerspiren: trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon Forskerspiren: formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser Geografi: forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis Geografi: beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast Geografi: bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte temakart og digitale karttenester og plassere nabokommunane, fylka i Noreg, dei tradisjonelle samiske områda og dei største landa i verda på kart NaturfagSamfunnsfag

7 Formidle faktakunnskap om årsaker til at arter blir utryddet Refleksjon – finne sammenheng årsak-effekt Kobling mot tidligere kunnskap – f.eks. at dinosaurene er utdødd Dette gir faktakunnskap. Sier hvorfor tigerfødselen er viktig; bevare arter Innhold (5-7) Refleksjon rundt fakta Refleksjon om biologisk mangfold Formidle fakta Refleksjon – ikke bare vite at man lager en oversikt, men fundere på hvorfor den blir laget

8 Hva skal elevene sitte igjen med? Det er viktig å bevare biologisk mangfold og har gjort oss noen tanker om hvorfor det er viktig Et eksempel på et utrydningstruet dyr er den sibirske tigeren Vi har fått noen eksempler på arter som er utdødd Vi vet om noen årsaker til at arter blir utryddet Rødlista er en oversikt over utrydningstruede arter Mennesker jobber med å bevare utrydningstruede dyr gjennom ulike bevaringsprogram, f.eks. dyr født i fangenskap

9 Læringsmål (8-10) Forskerspiren: identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk Forskerspiren: forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen Forskerspiren: skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene Mangfold i naturen: undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene Geografi: undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling Geografi: undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt NaturfagSamfunnsfag

10 8-10 har i tillegg faktaspørsmål som man skal finne svar på gjennom oppslag i læreverk eller Internett Hva menes med naturmangfold (biologisk mangfold)? Det betyr alle livsformer, levesteder, biologiske prosesser og økologisk funksjon på alle nivåer (genetisk mangfold og mangfold av arter, leveområder og naturtyper) Naturen gir oss mat, klær, byggematerialer, medisiner og brensel – i tillegg til at intakte økosystemer gir oss rent vann og ren luft. Disse tjenestene tar vi som en selvfølge, men hva er verdien av naturens økosystemer beregnet til årlig? 33 000 milliarder US dollar – hvert år Hva er de viktigste årsakene til at biologisk mangfold går tapt (at arter blir utryddet)? Ødeleggelse av leveområder, forurensing, overhøsting, innføring av fremmede arter og klimaendringer Hvor mange arter har FNs miljøprogram estimert at forsvinner hver dag (på verdensbasis)? Mellom 150 og 200 arter forsvinner hver dag på verdensbasis Omtrent hvor mange arter på den norske rødelista (Rødelista 2010) er klassifisert som truet? Ca 2400 arter (av totalt ca 4600 arter på Rødlista 2010 – som gjelder norske forhold) Digital kompetanse; gjøre gode søk, orientere seg i tekstmengder, kritisk refleksjon og kildekritikk Denne kan med fordel brukes før diskusjon for å finne fakta som kan brukes i argumentasjon/diskusjon

11 Reflektere over hvorfor oversikter er viktige -> forvaltning Refleksjon – finne sammenheng årsak-effekt – bruke kunnskaper man har fra før Begrepsforståelse Dette gir faktakunnskap. Sier at dyr er utrydningstruet og at vi har bevaringsprogram Innhold (8-10) Refleksjon og trekke egne konklusjoner Refleksjon om biologisk mangfold og hvorfor det er viktig Formidle fakta - globalt Avdekking av kunnskap Formidle fakta - Hva gjør vi i Norge

12 Hva skal elevene sitte igjen med? Det er viktig å bevare biologisk mangfold fordi vi ikke vet hva som blir konsekvensene av at arter forsvinner Vi vet at naturmangfoldet gir oss mat, brensel, klær, byggematerialer, medisiner, ren luft og rent vann – og derfor er det viktig å bevare. Verdien er enorm. Vi kjenner til hovedårsakene til at arter er utrydningstruet og at arter forsvinner hver dag Vi har reflektert og gjort oss opp noen meninger selv om hvorfor biologisk mangfold er viktig og at alle arter har sin plass og funksjon Vi kjenner til begrepene biologisk mangfold/ naturmangfoldverneområde, fremmede arter og rødliste Vi vet at Norge har forpliktet seg til å bevare arter, og at vi har mange arter i Norge som er i faresonen Vi kjenner til noen bevaringsprogrammer, f.eks. dyr født i fangenskap, nasjonalparker, fredning av arter


Laste ned ppt "Tigerfødsel Kristiansand Gjennomgang av tenking bak oppgavelaging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google