Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEMA: VALG, ANSVAR, UTFORDRINGER LÆRINGSMÅL: -REFLEKTERE OVER ETISKE SPØRSMÅL KNYTTET TIL MELLOMMENNESKELIGE RELASJONER, FAMILIE OG VENNER -VITE HVA KONSEKVENSETIKK,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEMA: VALG, ANSVAR, UTFORDRINGER LÆRINGSMÅL: -REFLEKTERE OVER ETISKE SPØRSMÅL KNYTTET TIL MELLOMMENNESKELIGE RELASJONER, FAMILIE OG VENNER -VITE HVA KONSEKVENSETIKK,"— Utskrift av presentasjonen:

1 TEMA: VALG, ANSVAR, UTFORDRINGER LÆRINGSMÅL: -REFLEKTERE OVER ETISKE SPØRSMÅL KNYTTET TIL MELLOMMENNESKELIGE RELASJONER, FAMILIE OG VENNER -VITE HVA KONSEKVENSETIKK, PLIKTETIKK OG ANSVARSETIKK ER -DRØFTE ETISKE SPØRSMÅL KNYTTET TIL MENNESKEVERD OG MENNESKERETTIGHETER, LIKEVERD OG LIKESTILLING, BLANT ANNET VED Å TA UTGANGSPUNKT I KJENTE FORBILDER

2 LES DIKTET PÅ S. 7 Hva er budskapet på diktet? Snakk sammen og del i plenum

3 HJEMME-ALENE-FEST Snakk sammen to og to. Hvordan dere hadde løst Eriks problem? Hva mener dere kan gi det beste resultatet? Hva er konsekvensene for Erik, Line, Kristian?

4 TENKEMÅTER I ETIKKEN Koneskvensetikk (nyteetikk) Riktige handlinger er de som gir et godt resultat/lykke for flest mulige – ideer til John Stuart Mill, s.16 Dilemma for Erik: - Hva skal ha gjøre for å oppnå et godt resultat? Skal han tenke mest på vennskap til Kristian? Hva kan han gjøre for å få til lykke for alle som er innblandet? Pliktetikk (gode normer) Du skal\skal ikke… Den gylne regel. "Gjør mot andre det du vil ha dem til å gjøre dere» (Matteus 7:12) Menneskerettigheter=pliktetikk Immanuel Kant (gode og dårlige handlinger, regel, etikk), s. 16 Er det greit å lyve?

5 KANT OG MILLS TENKEMÅTE I ERIKS DILEMMA LES SP. PÅ S.12

6 MORALSKE HOLDNINGER OG FRISTELSER LES UNDERSKRIFTSAKSJONEN S.13 Dyder (positive egenskaper) Visdom Måtehold Mot Rettferdighet Laster (negative egenskaper) Tankeløshet Grådighet Feighet Urettferdighet

7 HVA SLAGS PERSON VIL JEG VÆRE? HVEM ER MIN FORBILDE? HVILKE MORALSKE HOLDNINGER VIKTIG Å HA?

8 ANSVARSETIKK (FRAMTIDSETIKK) LES PELIKANENE PÅ S. 14 Hva tenker dere om denne hendelsen? Hva tror dere er poenget med ansvarsetikk? Hans Jonas (tysk-amerikansk filosof) om ansvarsetikk. Hvordan jordkloden skal se etter oss? Forbrukersgrådighet Hva slags miljøproblemer har vi nå I verden, I Norge? Ta stilling (enig, uenig, usikker, ikke interessert) til slike påstander: Selv om det er fare for klimaendringer, er det likevel ingenting vi kan gjøre med det. Dyrene har like stor rett til å leve som vi mennesker har.

9 NATURENS ØKOSYSTEM OG ØKOLOGISK FOOTAVTRYKK

10 MITT ØKOLOGISK FOOTAVTRYKK. Økologisk footavtrykk og E. Kant (s.16) Tenk om din økologisk footavtrykk på jordkloden. Tegn det i arbeidsboka. 10 minuter. 4 elever for presentere det til klassen Ved siden av det kan du tegne en annen footavtrykk hvor du skriver hvordan kan du redusere din økologisk footavtrykk på jordkloden.

11 FN KLIMAPANEL Klimapanelet (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) ble opprettet av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO) i 1987.FNs miljøprogram (UNEP)Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO) Det består av eksperter og forskere fra hele verden. Klimapanelet gir ut rapport omtrent hvert femte år. Disse rapportene danner grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken. Hele rapporten kan vi lese på: http://www.fn.no/Tema/Klima/Hva-er-FNs- klimapanel

12 KLIMATOPPMØTE I PARIS NOVEMBER 2015 På FNs klimatoppmøte i Paris ble 195 land enige om en avtale om kutt i CO2- utslipp som skal begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader. Det som vi har akkurat nå: Isen smelter på Svalbard og rundt om i verden Hav nivået stiger Vi allerede opplever mildere vintrer og regnfulle somrer

13 OM KLIMAENDRINGENE PÅ NRK https://www.nrk.no/klima/

14 KINA OG KLIMAENDRINGER

15 ØKOSOFI OG ARNE NÆSS (1912-2009) ØKOLOGI OG FILOSOFI Prinsippene i den Den Dypøkologiske(Deep Ecology) Platformen av Arne Næss er: At alt liv har en verdi i seg selv. At rikdom og mangfold av livsformer realiserer disse verdier, og at dette også har verdi i seg selv. At mennesket ikke har rett til å redusere mangfoldet av livsformer unntatt for å tilfredsstille vitale behov. At befolkningsveksten må begrenses. At dagens menneskelige inngripen i naturen er overdreven og destruktiv. At fokus på livskvalitet bør erstatte dagens overdrevne fokus på levestandard.

16 GREENPEACE OG MAHATMA GANDHI (S.27)

17 DISKUSJON Vi deler oss i grupper og diskuterer: 1. Har alt som lever like stor rett til å utfolde seg? Eller er mennesket viktigere enn annet liv på jordkloden? 2. Gandhi og Arne Næss var tilhengere av ikkevoldelige måter å kjempe på. Drøft det.

18 TAKK FOR I DAG!


Laste ned ppt "TEMA: VALG, ANSVAR, UTFORDRINGER LÆRINGSMÅL: -REFLEKTERE OVER ETISKE SPØRSMÅL KNYTTET TIL MELLOMMENNESKELIGE RELASJONER, FAMILIE OG VENNER -VITE HVA KONSEKVENSETIKK,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google