Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

– På lag med framtiden i 100 år!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "– På lag med framtiden i 100 år!"— Utskrift av presentasjonen:

1 1914 - 2014 – På lag med framtiden i 100 år!
18 februar 1914 Vedtok å starte sitt arbeid når tre kretsforeninger var på plass 29 april kom Østlandske kretsforening for naturfredning 21 mai kom Nord Norges kretsforening 2 november 1915 kom Trøndelagens kretsforening Oktober 1916 ble landsforeningens første styre konstituert Hjalmar Broch, foreningens første leder, zoolog og professor ved universitetet i Oslo

2 Vettisfossen – fredet i 1924 etter påtrykk fra Vestlandske Naturfrednings-forening
Vestlandske hadde i lengre tid vært i kontakt med grunneieren for å få kjøpt utbyggingsrettighetene

3 1921 fremmet vi forslag om nasjonalpark i Jotunheimen, jobbet nå mer med vern av større områder. Men det var Rondane som ble vår første nasjonalpark i 1962

4 Forbruk av natur

5

6 Alt henger sammen med alt

7 Verdier går tapt Globalt taper vi årlig natur som kan være verdt opp mot 30 norske statsbudsjett. Tap på grunn av ødelagte marine økosystemer kommer i tillegg. Et korallrev på størrelse med en fotballbane skaper verdier for inntil 7 millioner kroner årlig.

8 Tap av mangfold 2398 truede arter i Norge
Internasjonalt 25% av alle pattedyr utrydningstruet (IUCN) Hvert år forsvinner rundt km2 tropisk skog. 75 % av genetisk mangfold i viktige matplanter gikk tapt i siste århundre Vi taper biter av naturen hver eneste dag. I Norge finnes nesten 2500 truede arter, og halvparten av de undersøkte naturtypene står også I fare for å forsvinne. Nylig kom det en ny internasjonal rødliste fra International Union for Conservation of Nature. De er flinke til å vise at det finnes positive historier om arter som har blitt reddet, men det store bildet viser at det går nedover. For eksempel er hvert fjerde pattedyr utrydningstruet. Og omtrent 2000 nye planter beskrives hvert år. Forskere regner automatisk med at 1/5 risikerer å dø ut, selv før man regner inn klimaendringene som trussel (Dr Tim Entwisle, Director, Conservation, Living Collections and Estates, the Royal Botanic Gardens, Kew. Iucn.com) Ødeleggelse av regnskog er noe av det som gjør at vi taper mest naturmangfold. I regnskogene lever minst halvparten av verdens dyre- og plantearter. Allikevel forsvinner runst kvadratkilometer tropisk skog hvert år. Det tilsvarer arealet av Norge fra og med Finnmark og sørover til og med Nord-Trøndelag. Slik mister vi dyr og planter vi ikke kjenner enda og som vi ikke kjenner betydningen til. Vi vet ikke når vi mister uvurderlige deler. Planteforedling har laget et stort mangfold av mat for verdens befolkning gjennom et stort genetisk mangfold. Men nå er også dette I ferd med å gå tapt: 75 % av mangfoldet innenfor viktige matplanter har gått tapt det siste århundret

9 Arealbruk og natur Av 2399 truede arter i Norge påvirkes 90% av endringer i leveområder 86% av alle vedtak om arealendringer skjer i kommunene.

10 For 100 år siden

11 Siste tiår Flere uavhengige analyser viser samme langtidsendring av global og regional temperatur Bidrag fra solen er nedjustert Sannsynlig styrket konklusjon om menneskeskapt bidrag til oppvarmingen de siste 50 år Styrket kunnskap om lagring av varme i havet

12 Klimatilpasning Et rikt og robust naturmangfold er derfor viktig for klimatilpasning…Samtidig kan velfungerende økosystemer redusere virkningene av klimaendringer på samfunnet. For eksempel kan skog hindre skred og erosjon, og vegetasjon langs vann og vassdrag kan redusere oversvømmelser ved mindre flommer. Stortingsmelding om Klimatilpasning i Norge 2013


Laste ned ppt "– På lag med framtiden i 100 år!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google