Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: Økologi 1NXV Tre økter i våres: Tre økter i våres: 9 mai: generell økologi 9 mai: generell økologi Modell: Jorden som et romskip Modell: Jorden som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: Økologi 1NXV Tre økter i våres: Tre økter i våres: 9 mai: generell økologi 9 mai: generell økologi Modell: Jorden som et romskip Modell: Jorden som."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: Økologi 1NXV Tre økter i våres: Tre økter i våres: 9 mai: generell økologi 9 mai: generell økologi Modell: Jorden som et romskip Modell: Jorden som et romskip Kort feltarbeid Kort feltarbeid Forelesning og øvelser Forelesning og øvelser 23 mai: Felt: Skog og myr: Adalstjern (mappe) 23 mai: Felt: Skog og myr: Adalstjern (mappe) 6-7 juni: Felt: Strand: Bolærne (mappe) 6-7 juni: Felt: Strand: Bolærne (mappe)

2 Læreplan i naturfag Årstrinn Hovedområder Årstrinn Hovedområder 1.–10: 1.–10: Forsker-spiren,Mangfold i naturen, Kropp og helse, Verdens-rommet, Fenomener og stoffer, Teknologi og design Forsker-spiren,Mangfold i naturen, Kropp og helse, Verdens-rommet, Fenomener og stoffer, Teknologi og design Vg1: Vg1: Forsker-spiren, Bærekraftig utvikling, Ernæring og helse, Stråling og radioaktivitet, Energi for framtiden, Bio-teknologi Forsker-spiren, Bærekraftig utvikling, Ernæring og helse, Stråling og radioaktivitet, Energi for framtiden, Bio-teknologi

3 Mangfold i naturen Sentralt i dette hovedområdet står utvikling av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. For å kunne snakke sammen om dette mangfoldet må man kunne navn på noen plante- og dyrearter og på de delene som inngår i samspillet i et økosystem. Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt. Sentralt i dette hovedområdet står utvikling av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. For å kunne snakke sammen om dette mangfoldet må man kunne navn på noen plante- og dyrearter og på de delene som inngår i samspillet i et økosystem. Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt. Feltarbeid legger et godt grunnlag for kunnskap om og holdninger på dette området. Feltarbeid legger et godt grunnlag for kunnskap om og holdninger på dette området.

4 VG 1 I Vg1 er dette hovedområdet kalt bærekraftig utvikling som uttrykk for vektlegging innenfor hovedområdet I Vg1 er dette hovedområdet kalt bærekraftig utvikling som uttrykk for vektlegging innenfor hovedområdet

5 Mangfold i naturen etter 2. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene ved å observere naturen beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene ved å observere naturen delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert

6 Mangfold i naturen etter 4. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter observere og notere hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid observere og notere hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er argumentere for forsvarlig framferd i naturen argumentere for forsvarlig framferd i naturen

7 Mangfold i naturen etter 7. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske

8 Mangfold i naturen etter 10. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom tidene og grunnlaget for disse teoriene forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom tidene og grunnlaget for disse teoriene gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen

9 VG1: Bærekraftig utvikling Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem undersøke et økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen undersøke et økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg og energibruk vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg og energibruk velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land

10 I tillegg kommer Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter i faget Enkeltelementer fra Enkeltelementer fra Forskerspiren Forskerspiren Fenomener og stoffer Fenomener og stoffer Eks: 4 årstrinn: gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning Eks: 4 årstrinn: gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning Eks. 7 årstrinn: gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og global Eks. 7 årstrinn: gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og global

11 Jorden som et romskip

12 Jordas historie som ett års film: http://www.skole.trondheim.kommune.no/rost en/fag/naturfag/utvikling/kalender.htm http://www.skole.trondheim.kommune.no/rost en/fag/naturfag/utvikling/kalender.htm http://www.skole.trondheim.kommune.no/rost en/fag/naturfag/utvikling/kalender.htm http://www.skole.trondheim.kommune.no/rost en/fag/naturfag/utvikling/kalender.htm

13 Økologi: Oikos: hus, hjem. Logi: læren om

14 Økologi: Læren om organismene, deres tilpasninger og samspill med hverandre og i forhold til miljøet der de lever Økologi: Læren om organismene, deres tilpasninger og samspill med hverandre og i forhold til miljøet der de lever

15 Samspill = harmoni? I naturen er det en intens kamp for å overleve, dvs. for å skaffe seg nok energi for å føre slekten videre. Dvs. samspill = organismenes innbyrdes avhengighets- forhold og deres tilpasning til miljøet. Dvs. samspill = organismenes innbyrdes avhengighets- forhold og deres tilpasning til miljøet.

16 Økologi Struktur: hvordan naturen er bygget opp Struktur: hvordan naturen er bygget opp Funksjon: hva slags prosesser som foregår Funksjon: hva slags prosesser som foregår

17 cellevev organ organsystem individ

18 individpopulasjon samfunn økosystem biom biosfære

19 Struktur Lov 1: Økosystemet består av 4 elementer: Lov 1: Økosystemet består av 4 elementer: Produsenter Produsenter Konsumenter Konsumenter Nedbrytere Nedbrytere Abiotisk miljø Abiotisk miljø

20 Prosesser Lov 2: I et økosystem forekommer tallrike næringskjeder som er bundet sammen til et næringsnett. Lov 2: I et økosystem forekommer tallrike næringskjeder som er bundet sammen til et næringsnett. Lov 3: I et økosystem foregår det en jevn strøm av energi som avtar for hvert nivå i næringskjeden Lov 3: I et økosystem foregår det en jevn strøm av energi som avtar for hvert nivå i næringskjeden Lov 4: I alle økosystem må viktige grunnstoffer sirkulere i mineralkretsløp Lov 4: I alle økosystem må viktige grunnstoffer sirkulere i mineralkretsløp Lov 5: I noen økosystemer skjer det en suksesjon, dvs. en kontinuerlig forandring av økosystemet over tid. Lov 5: I noen økosystemer skjer det en suksesjon, dvs. en kontinuerlig forandring av økosystemet over tid.

21 De viktigste økosystemene i Norge Marine Marine Hav, Kyst Hav, Kyst Ferskvann Ferskvann Innsjø, elv, myr, dam Innsjø, elv, myr, dam Landjorda Landjorda Barskog, løvskog, eng, myr, fjell Barskog, løvskog, eng, myr, fjell


Laste ned ppt "Tema: Økologi 1NXV Tre økter i våres: Tre økter i våres: 9 mai: generell økologi 9 mai: generell økologi Modell: Jorden som et romskip Modell: Jorden som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google