Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturen er trua! Natur og Ungdom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturen er trua! Natur og Ungdom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturen er trua! Natur og Ungdom

2 Naturen er trua Naturen er verdifull og uerstattelig
Naturen ødelegges i et rasende tempo 3785 arter er truet eller sjeldne Hvert tiende minutt forsvinner en art Hvert år forsvinner mellom og arter Dette er mellom 1000 og ganger raskere enn normalt 2

3 Vi har et ansvar! Vi har et ansvar for å ta vare på naturen
Ved siden av klimakrisa er tapet av natur den største utfordringa vi står ovenfor i dag En tredel av verdens arter kan dø ut på grunn av klimaendringer

4 Naturen er verdifull Vi er avhengige av naturen
ulike planter brukes i medisin ulike steder i verden av disse er truet av utryddelse Har vi en rett til å utrydde naturen?

5 Den norske rødlista Norsk rødliste for arter 2010
84 arter utdødd siden år 1800 2395 arter er truet For 269 av artene er utdøingsfaren ekstremt stor Tallene er kanskje enda høyere

6 Hva er naturmangfoldloven?
Regulerer forvalting av arter Områdevern fremmede organismer utvalgte naturtyper og tar vare på leveområder for prioriterte arter Kunnskapsgrunnlag Føre-var prinsippet

7 Områdevern Bevarer hele økosystemer
tidsperspektivet: mange prosesser tar flere hundre år Flere typer områdevern i Norge: Landskapsvern Nasjonalpark Naturreservat naturminne, biotopvern, artsvern

8 Hvordan ligger Norge an?
Vi har vernet 12,5% av arealet på fastlandet Kun 2,7% av skogen er vernet Forskerne sier at minst 4,6% av skogen må vernes for å redde artene Finland og Sverige: over 5% skogvern hver

9 Vårt hovedfokus nå Skape oppmerksomhet og vise konsekvensene av tap av norsk natur Engasjere og aktivisere ungdom til å jobbe mot tap av biologisk mangfold Hindre at norske fjorder brukes som avfallsplass 9

10 Vi kan redde resten! Halvparten av de truede artene lever i skogen
Bare 2,7% av disse områdene er vernet Minst 4,6% må vernes Stopp forurensning! Ikke bruk fjordene som avfallsplass! 10

11 Stopp ødeleggelsene av naturmangfold!
11


Laste ned ppt "Naturen er trua! Natur og Ungdom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google