Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturen er trua! Natur og Ungdom. Naturen er trua Naturen er verdifull og uerstattelig Naturen ødelegges i et rasende tempo 3785 arter er truet eller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturen er trua! Natur og Ungdom. Naturen er trua Naturen er verdifull og uerstattelig Naturen ødelegges i et rasende tempo 3785 arter er truet eller."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturen er trua! Natur og Ungdom

2 Naturen er trua Naturen er verdifull og uerstattelig Naturen ødelegges i et rasende tempo 3785 arter er truet eller sjeldne Hvert tiende minutt forsvinner en art Hvert år forsvinner mellom 20 000 og 50 000 arter Dette er mellom 1000 og 10 000 ganger raskere enn normalt

3 Vi har et ansvar! Vi har et ansvar for å ta vare på naturen Ved siden av klimakrisa er tapet av natur den største utfordringa vi står ovenfor i dag En tredel av verdens arter kan dø ut på grunn av klimaendringer

4 Naturen er verdifull Vi er avhengige av naturen 70 000 ulike planter brukes i medisin ulike steder i verden. 15 000 av disse er truet av utryddelse Har vi en rett til å utrydde naturen?

5 Den norske rødlista Norsk rødliste for arter 2010 84 arter utdødd siden år 1800 2395 arter er truet For 269 av artene er utdøingsfaren ekstremt stor Tallene er kanskje enda høyere

6 Hva er naturmangfoldloven? Regulerer forvalting av arter Områdevern fremmede organismer utvalgte naturtyper og tar vare på leveområder for prioriterte arter Kunnskapsgrunnlag Føre-var prinsippet

7 Områdevern Bevarer hele økosystemer tidsperspektivet: mange prosesser tar flere hundre år Flere typer områdevern i Norge: Landskapsvern Nasjonalpark Naturreservat naturminne, biotopvern, artsvern

8 Hvordan ligger Norge an? Vi har vernet 12,5% av arealet på fastlandet Kun 2,7% av skogen er vernet Forskerne sier at minst 4,6% av skogen må vernes for å redde artene Finland og Sverige: over 5% skogvern hver

9 Vårt hovedfokus nå Skape oppmerksomhet og vise konsekvensene av tap av norsk natur Engasjere og aktivisere ungdom til å jobbe mot tap av biologisk mangfold Hindre at norske fjorder brukes som avfallsplass

10 Vi kan redde resten! Halvparten av de truede artene lever i skogen Bare 2,7% av disse områdene er vernet Minst 4,6% må vernes Stopp forurensning! Ikke bruk fjordene som avfallsplass!

11 Stopp ødeleggelsene av naturmangfold!


Laste ned ppt "Naturen er trua! Natur og Ungdom. Naturen er trua Naturen er verdifull og uerstattelig Naturen ødelegges i et rasende tempo 3785 arter er truet eller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google