Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereformen – KS sin rolle i reformen Tom Mikalsen 18.06.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereformen – KS sin rolle i reformen Tom Mikalsen 18.06.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereformen – KS sin rolle i reformen Tom Mikalsen 18.06.2014

2 2 «….Fylkesmannen vil få ansvar for å igangsette disse prosessene. Det er ønskelig at de regionale prosessene gjennomføres i et samarbeid mellom fylkesmenn og KS regionalt.» (meldingsdel til kommuneprop. 2015) Fylkesstyret i KS Troms behandler sak i sitt møte 30. juni. 8 mill kr er foreslått gjort søkbar for KS for å bidra inn i prosessene.

3 3 Noen rammer for KS sitt arbeid … Landsstyreuttalelse februar 2012: KS utgangspunkt er at kommunegrenser kan endres ved gode lokale prosesser, at oppgavene må være avgjørende for kommunestrukturen og at kommunene selv må ha styrende innvirkning på prosessen. Hovedstyret i KS uttalte i juni 2013 at: «en mulig endring av kommunestrukturen forutsetter et tydelig initiativ fra Stortinget, med en klar begrunnelse, et klart formål, tydelige rammer for prosessen og en overordnet tidsplan» Landsstyrets uttalelse 28.5: Landsstyret anbefalte at fylkesstyrene ber kommunene gjennom lokale politiske vedtak om å gi fylkesstyrene mandat til et slikt samarbeid om tilrettelegging om tilrettelegging av lokale prosesser.

4 4 Fremdriftsplan og milepæler Landsstyret 28.5: Uttalelse om kommunereformen Stortinget 12.6: Innstilling kommuneproposisjonen Høst 2014: Regionale/lokale prosesser startes opp Vår 2015: Stortingsmelding om oppgaver Høst 2015: Kommunale vedtak (kgl res 2016, iverksettes 1.1.2018) Innen sommer 2016: Kommunale vedtak Høst 2016: Regionale/lokale prosesser avsluttes – FM oppsummerer Våren 2017: Proposisjon til Stortinget om helhetlig kommunestruktur Høst 2019: Valg til nye kommunestyrer 1.1.2020: Sammenslåingene iverksettes

5 5 Lokale prosesser – kommunene må styre Prosesser innenfor de rammer som er bestemt av Stortinget, utformet av kommunene lokalt Fylkesmenn er veiledere – kommunene skal ha styrende innvirkning på selve prosessen, KS bistår

6 6 I tillegg til prosessen som legges opp Bruke av etablerte arenaer (eks. fylkesmøte, høstkonferansen, evt egne temadager) KS rapporter/FoU Kommunenes rolle som arbeidsgiver KS har utviklet en enkel beregningsmodell Eksempler på bidrag fra KS til de lokale prosessene

7 7 http://www.ks.no/tema/Okonomi1/Kommuneokonomi1/Inntektssystemet/Okonomiske-utslag-ved-kommunesammenslaing/

8 8 Beregningsmodellen

9 9 (Inntil 6 kommuner kan slås sammen) Komm une- numm er Folketall per 1.1.2014 Arbeidsgiveravgif t i pst nytt nivå juli 2014 kostnad- nøkkel IS Tillegg/fradrag utgifts-utjevning, 1000 kr Samlet IS 2014 ekskl inntektsutj, mill kr Tast inn kommunenummer0602 DRAMMEN 66 21414,1 % 0,9772 -69 8031 434,8 Tast inn kommunenummer0626 LIER 25 17514,1 % 0,9694 -35 708541,7 Tast inn kommunenummer0627 RØYKEN 20 62114,1 % 0,9705 -27 973434,6 Tast inn kommunenummer0628 HURUM 9 33014,1 % 1,0054 2 353213,5 Tast inn kommunenummer0711 SVELVIK 6 58014,1 % 0,9807 -5 927146,6 Tast inn kommunenummer0713 SANDE 9 03614,1 % 1,0225 9 320213,8 Tast inn kommunenummer0000 00,0 % 0,0000 00,0 Sum: 136 956 -127 7382 985,1 Hvis aktuelle kommuner har Distriktstilskudd Sør-Norge, må "ny" kommune evnt gis verdi på distriktsindeks: - Hvis aktuelle kommuner har Nord-Norgetilskudd (Namdalen), må "ny" kommune evnt gis rett sats kr per innb: - Beregning for 2015


Laste ned ppt "Kommunereformen – KS sin rolle i reformen Tom Mikalsen 18.06.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google