Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereformen – KS sin rolle i reformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereformen – KS sin rolle i reformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereformen – KS sin rolle i reformen
Tom Mikalsen

2 «…. Fylkesmannen vil få ansvar for å igangsette disse prosessene
«… .Fylkesmannen vil få ansvar for å igangsette disse prosessene. Det er ønskelig at de regionale prosessene gjennomføres i et samarbeid mellom fylkesmenn og KS regionalt.» (meldingsdel til kommuneprop. 2015) Fylkesstyret i KS Troms behandler sak i sitt møte 30. juni. 8 mill kr er foreslått gjort søkbar for KS for å bidra inn i prosessene.

3 Noen rammer for KS sitt arbeid …
Landsstyreuttalelse februar 2012: KS utgangspunkt er at kommunegrenser kan endres ved gode lokale prosesser, at oppgavene må være avgjørende for kommunestrukturen og at kommunene selv må ha styrende innvirkning på prosessen. Hovedstyret i KS uttalte i juni 2013 at: «en mulig endring av kommunestrukturen forutsetter et tydelig initiativ fra Stortinget, med en klar begrunnelse, et klart formål, tydelige rammer for prosessen og en overordnet tidsplan» Landsstyrets uttalelse 28.5: Landsstyret anbefalte at fylkesstyrene ber kommunene gjennom lokale politiske vedtak om å gi fylkesstyrene mandat til et slikt samarbeid om tilrettelegging om tilrettelegging av lokale prosesser.

4 Fremdriftsplan og milepæler
Landsstyret 28.5: Uttalelse om kommunereformen Stortinget 12.6: Innstilling kommuneproposisjonen Høst 2014: Regionale/lokale prosesser startes opp Vår 2015: Stortingsmelding om oppgaver Høst 2015: Kommunale vedtak (kgl res 2016, iverksettes ) Innen sommer 2016: Kommunale vedtak Høst 2016: Regionale/lokale prosesser avsluttes – FM oppsummerer Våren 2017: Proposisjon til Stortinget om helhetlig kommunestruktur Høst 2019: Valg til nye kommunestyrer : Sammenslåingene iverksettes

5 Lokale prosesser – kommunene må styre
Prosesser innenfor de rammer som er bestemt av Stortinget, utformet av kommunene lokalt Fylkesmenn er veiledere – kommunene skal ha styrende innvirkning på selve prosessen, KS bistår

6 Eksempler på bidrag fra KS til de lokale prosessene
I tillegg til prosessen som legges opp Bruke av etablerte arenaer (eks. fylkesmøte, høstkonferansen, evt egne temadager) KS rapporter/FoU Kommunenes rolle som arbeidsgiver KS har utviklet en enkel beregningsmodell

7

8 Beregningsmodellen

9 Beregning for 2015 Kommune-nummer Tast inn kommunenummer 0602 DRAMMEN
(Inntil 6 kommuner kan slås sammen) Kommune-nummer Folketall per Arbeidsgiveravgift i pst nytt nivå juli 2014 kostnad-nøkkel IS Tillegg/fradrag utgifts-utjevning, 1000 kr Samlet IS 2014 ekskl inntektsutj, mill kr Tast inn kommunenummer 0602 DRAMMEN 66 214 14,1 % 0,9772 1 434,8 0626 LIER 25 175 0,9694 541,7 0627 RØYKEN 20 621 0,9705 434,6 0628 HURUM 9 330 1,0054 2 353 213,5 0711 SVELVIK 6 580 0,9807 -5 927 146,6 0713 SANDE 9 036 1,0225 9 320 213,8 0000 0,0 % 0,0000 0,0 Sum: 2 985,1 Hvis aktuelle kommuner har Distriktstilskudd Sør-Norge, må "ny" kommune evnt gis verdi på distriktsindeks: - Hvis aktuelle kommuner har Nord-Norgetilskudd (Namdalen), må "ny" kommune evnt gis rett sats kr per innb:


Laste ned ppt "Kommunereformen – KS sin rolle i reformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google