Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ofres offentlig tjenestepensjon på kommisjonens alter? 12. Januar 2004 Pensjonskonferanse KLP Forsikring og Fagforbundet Jon M. Hippe, Fafo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ofres offentlig tjenestepensjon på kommisjonens alter? 12. Januar 2004 Pensjonskonferanse KLP Forsikring og Fagforbundet Jon M. Hippe, Fafo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ofres offentlig tjenestepensjon på kommisjonens alter? 12. Januar 2004 Pensjonskonferanse KLP Forsikring og Fagforbundet Jon M. Hippe, Fafo

2 Nei, men tja? Ståsted og erkjennelser Hva vil skje – noen gjetninger om framtidens folketrygd De problematiske tjenestepensjonene –innskuddsordning i privat sektor –ytelsesordninger bryter med logikken –bruttogarantien trumfer reformen? Resultat: Et svært sammensatt system Derfor: Press på de offentlige tjenestepensjonene

3 Ståsted og erkjennelser Ja, det er en utfordring (skatteutfordring!) Pensjonsspillet er komplisert – rettferdighetstenkning står sterkt Historisk perspektiv – vi har bygd velferdssamfunnet Pensjonsreformer er knyttet til økonomisk kriseforståelse New Zealand, Sverige, Italia, Finland Den doble dialogen!

4 Ja, det er en utfordring (skatteutfordring !) Europas lave fødselshyppighet Ståsted og erkjennelser

5 Ja, det er en utfordring (skatteutfordring!) Ståsted og erkjennelser Antall 20–64 år gamle personer per person over 65 år

6 Ståsted og erkjennelser Ja, det er en utfordring! Gjenstående levetid antall år

7 Pensjonsspillet er komplisert – rettferdighetstenkning står sterkt Ståsted og erkjennelser

8 Historisk perspektiv: - vi har alltid etablert nye rettigheter - vi har systematisk økt grunnsikkerheten og omfordelinger Ståsted og erkjennelser

9 Pensjonsreformer er knyttet til økonomisk kriseforståelse New Zealand, Sverige, Italia, Finland Den doble dialogen! Ja, det er en utfordring (skatteutfordring!) Pensjonsspillet er komplisert – rettferdighetstenkning står sterkt Historisk perspektiv – vi har bygd velferdssamfunnet

10 Hva vil skje? Noen gjetninger om folketrygdens fremtid Fondering av tilleggspensjoner i en eller annen form – en unik mulighet for Norge - oljefondet utgjør bare en liten del av kapitalbehovet (800 av 3700 mrd) Livsløpsbasering – en klassisk høyre-venstrekonflikt? - farvel til sluttlønnsgarantier - verdisikring - individualisering

11 Hva vil skje? Noen gjetninger om folketrygdens fremtid Lenger forventet levealder – finansieres ved lavere årlig pensjon? Livsløpsbasering kolliderer med særaldersgrenser og AFP – insentiv vs rettighetstenkning - krever bytte og overgangsordning

12 De problematiske tjenestepensjonene Lovfestet innskuddspensjon på 2% privat sektor? På vei mot et svensk system?

13 De problematiske tjenestepensjonene Redusert tak fra 12 til 8 G vil øke kostnadene i ytelsesordninger Økt opptjening for høyere inntekter vil redusere kostnadene Hvordan skal økt forventet levealder håndteres? Ytelsesordninger bryter med logikken i livsløpsbasering og innskuddsordninger

14 Forholdet mellom lønnsinntekt og pensjon

15 Grunnlovsvern for statspensjoner? Bruttogarantien trumfer alle endringer i folketrygden Reformen vil kunne øke verdien av bruttograntiten for den enkelte - 12 G - Sluttlønnsgaranti - 30 års opptjening og 85-årsregel m.m.

16 Forholdet mellom lønnsinntekt og pensjon

17 Resultat: Det nye pensjonssystemet

18 Derfor: Nei, men... 1 Dyrt å finansiere for arbeidsgiver – i dag 14–18% av lønn 2 Finansmarkedene fil neppe levere en løsning 3 Kan presse fram strukturendringer 4 Svekkede makroøkonomiske effekter og økte kostnader skaper politisk press – Storting, NAVO, KS, HSH. 5 Ideen om forenkling og demokratisering og ingen historisk dekning for å etablere et bytte mellom de som har og de som ikke har uten vekst

19 Kan vi bytte oss til en løsning? Ansatte betaler mer – fra 2–4%? Øke antall opptjeninger – 30–35–40? «Svensk løsning» – bedre pensjoner mot modellendring? Reformere særaldersgrenser KS pensjonutredningsutvalg foreslo en trappetrinnsmodell som erstatter AFP før Penssjonskommisjonen Lukke ordninger – trekke opp stigen Arbeidslinja reelt inn i personalpolitikken Kommisjonen ønsker en omlegging av offentlig ordninger til nettotillegg til folketrygden Utforming og finansiering må drøftes med partene i arbeidslivet. Opparbeidede pensjonsrettigheter ivaretas ved overgangsordning


Laste ned ppt "Ofres offentlig tjenestepensjon på kommisjonens alter? 12. Januar 2004 Pensjonskonferanse KLP Forsikring og Fagforbundet Jon M. Hippe, Fafo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google