Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsaker til omdanning fra ytelses- til innskuddsordninger Jan Otto Risebrobakken Pensjonsforum 17.9.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsaker til omdanning fra ytelses- til innskuddsordninger Jan Otto Risebrobakken Pensjonsforum 17.9.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsaker til omdanning fra ytelses- til innskuddsordninger Jan Otto Risebrobakken Pensjonsforum 17.9.2007

2 Disposisjon  Fremveksten av innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger  Økende omdanningstakt  Hva legger bedriftene vekt på?  Regelverksendringer som drivkraft for omdanning  Konsekvenser for bedrifter og ansatte  Har ytelsesordningene en fremtid?

3 Lov om innskuddspensjon  Trådte i kraft i 2001  Før 2001: Tjenestepensjon = ytelsespensjon  Politikerne mente: -Viktig bidrag til å bygge ned klasseskillet mellom de som har og de som ikke har tjenestepensjon -Innskuddspensjon økonomisk overkommelige og forutsigbare for små- mellomstore bedrifter -Enklere å få til pensjonsordninger i flere bedrifter -En seier for de arbeidstakerne som i dag ikke har tjenestepensjon

4 Frem til 2005: Ytelsesordningene dominerer fortsatt  2002-2004: 310 ytelsesordninger ble omdannet til innskuddsordninger  2005: 207 ordninger ble omdannet  Innskuddsordningene utgjør fortsatt bare en liten andel av markedet Kilde: FAFO-rapport nr 529 De nye tjenestepensjonene

5 2006: OTP og økt omdanningstakt  Over 700 000 arbeidstakere får OTP som innskuddspensjon (FNH)  Økt omdanningstakt: 774 bedrifter går fra ytelses- til innskuddsbasert pensjonsordning i 2006, over en tredobling fra 207 omdanninger i 2005  Ved utgangen av 2006: Flertallet av arbeidstakerne er medlemmer i en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning

6 Tjenestepensjonsmarkedet mot 2010 Kilde: FAFO, Pensjonskassekonferansen april 2007

7 Årsaker til omdanning FAFO-rapport nr 529-2006 Bedrifter i Norsk Industri som har omdannet Perduco NNU Q2 2007 Bedrifter som sier de planlegger omdanning i løpet av de neste 12 mnd Ønske om mer forutsigbare pensjonsutgifter 86 %63 % Sterk økning i pensjonsutgiftene 40 %6,1 % Innskuddsordning er bedre for de ansatte 26 %16 % Tilpasning til konserordning 15 %1,9 % Krav fra eierne14 %2,3 % Mulig å gi flere svarViktigste grunn

8 1 av 4 vurderer omdanning Har bedriften planer om å omdanne dagens ytelsesbaserte ordning til en innskuddsbasert ordning i løpet av de neste 12 månedene? Kilde: Perduco NNU Q2 2007 Spørsmålet er stilt bedrifter med ytelsesbasert pensjonsordning

9 Omdanning - den stille pensjonsreformen  Pensjonssystemet er i endring  Endring som resultat av politiske prosesser - Ny alderspensjon i folketrygden - Ny uførepensjon  Partene i arbeidslivet - Obligatorisk tjenestepensjon - Ny AFP  Markedsendringer - Omdanning fra ytelse til innskudd

10 Regelverksendringer  Flere endringer i rammevilkårene som gjør ytelsespensjon mindre attraktivt for bedriftene  Økonomiske faktorer Regnskapsregler Nye dødelighetstariffer Generell kompleksitet i Lov om foretakspensjon Ny forsikringslov – nye prisingsregler og årlig faktura for pensjonistene Overgang til linearitet Finansmarkedskrisen – lavere avkastning og høyere premier Mulighet for reduserte kostnader ved å fjerne risikodekninger Stadige endringer i regelverket som det er krevende for bedriftene å forholde seg til Tilpasning til ny folketrygd

11 Ansatte  Ytelsesordning: Forutsigbar ytelse for arbeidstaker – uforutsigbare kostnader for arbeidsgiver  Innskuddsordning: Forutsigbare kostnader for bedriftene, risiko for ytelse ligger hos arbeidstaker  Mange arbeidstakere ser positivt på muligheten til å kunne følge med på egen pensjonssparing  Men også stor usikkerhet om pensjonsordningene og innholdet i disse  Lave innskuddsgrenser i lov om innskuddspensjon

12 Risikodekninger  Ytelsesordningene har uførepensjon med fripoliseoppbygging  De fleste som omdanner til innskudd beholder en uføredekning, men tar vekk fripoliseoppbyggingen  5 pst av OTP-kundene har uførepensjon tilknyttet ordningen, så godt som alle uten fripoliseoppbygging  Likevel tror 6 av 10 ansatte med OTP at de har uførepensjondekning. Det tror arbeidsgiverne også.

13 Et todelt pensjonssystem? Privat sektorOffentlig sektor Innskuddsbaserte ordninger dominerer Ytelsesordninger med bruttogaranti Pensjon = sparing + avkastning Garantert ytelse 10 års utbetalingstidLivsvarig utbetaling Varierende uføredekningerUførepensjon Full utbetaling først som ufør, bare folketrygd under attføring og rehabilitering Full utbetaling under attføring og rehabilitering Svekker mobiliteten i arbeidsmarkedet

14 Fremtid for ytelsesordningene? Solnedgang… eller ny vår?


Laste ned ppt "Årsaker til omdanning fra ytelses- til innskuddsordninger Jan Otto Risebrobakken Pensjonsforum 17.9.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google