Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsaker til omdanning fra ytelses- til innskuddsordninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsaker til omdanning fra ytelses- til innskuddsordninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsaker til omdanning fra ytelses- til innskuddsordninger
Jan Otto Risebrobakken Pensjonsforum

2 Disposisjon Fremveksten av innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger
Økende omdanningstakt Hva legger bedriftene vekt på? Regelverksendringer som drivkraft for omdanning Konsekvenser for bedrifter og ansatte Har ytelsesordningene en fremtid?

3 Lov om innskuddspensjon
Trådte i kraft i 2001 Før 2001: Tjenestepensjon = ytelsespensjon Politikerne mente: Viktig bidrag til å bygge ned klasseskillet mellom de som har og de som ikke har tjenestepensjon Innskuddspensjon økonomisk overkommelige og forutsigbare for små- mellomstore bedrifter Enklere å få til pensjonsordninger i flere bedrifter En seier for de arbeidstakerne som i dag ikke har tjenestepensjon

4 Frem til 2005: Ytelsesordningene dominerer fortsatt
: 310 ytelsesordninger ble omdannet til innskuddsordninger 2005: 207 ordninger ble omdannet Innskuddsordningene utgjør fortsatt bare en liten andel av markedet Kilde: FAFO-rapport nr 529 De nye tjenestepensjonene

5 2006: OTP og økt omdanningstakt
Over arbeidstakere får OTP som innskuddspensjon (FNH) Økt omdanningstakt: 774 bedrifter går fra ytelses- til innskuddsbasert pensjonsordning i 2006, over en tredobling fra 207 omdanninger i 2005 Ved utgangen av 2006: Flertallet av arbeidstakerne er medlemmer i en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning

6 Tjenestepensjonsmarkedet mot 2010
Kilde: FAFO, Pensjonskassekonferansen april 2007

7 Årsaker til omdanning FAFO-rapport nr 529-2006 Perduco NNU Q2 2007
Bedrifter i Norsk Industri som har omdannet Perduco NNU Q2 2007 Bedrifter som sier de planlegger omdanning i løpet av de neste 12 mnd Ønske om mer forutsigbare pensjonsutgifter 86 % 63 % Sterk økning i pensjonsutgiftene 40 % 6,1 % Innskuddsordning er bedre for de ansatte 26 % 16 % Tilpasning til konserordning 15 % 1,9 % Krav fra eierne 14 % 2,3 % Mulig å gi flere svar Viktigste grunn

8 1 av 4 vurderer omdanning Har bedriften planer om å omdanne dagens ytelsesbaserte ordning til en innskuddsbasert ordning i løpet av de neste 12 månedene? Kilde: Perduco NNU Q2 2007 Spørsmålet er stilt bedrifter med ytelsesbasert pensjonsordning

9 Omdanning - den stille pensjonsreformen
Pensjonssystemet er i endring Endring som resultat av politiske prosesser - Ny alderspensjon i folketrygden - Ny uførepensjon Partene i arbeidslivet - Obligatorisk tjenestepensjon - Ny AFP Markedsendringer - Omdanning fra ytelse til innskudd

10 Regelverksendringer Flere endringer i rammevilkårene som gjør ytelsespensjon mindre attraktivt for bedriftene Økonomiske faktorer Generell kompleksitet i Lov om foretakspensjon Regnskapsregler Nye dødelighetstariffer Mulighet for reduserte kostnader ved å fjerne risikodekninger Ny forsikringslov – nye prisingsregler og årlig faktura for pensjonistene Overgang til linearitet Finansmarkedskrisen – lavere avkastning og høyere premier Tilpasning til ny folketrygd Stadige endringer i regelverket som det er krevende for bedriftene å forholde seg til

11 Ansatte Ytelsesordning: Forutsigbar ytelse for arbeidstaker – uforutsigbare kostnader for arbeidsgiver Innskuddsordning: Forutsigbare kostnader for bedriftene, risiko for ytelse ligger hos arbeidstaker Mange arbeidstakere ser positivt på muligheten til å kunne følge med på egen pensjonssparing Men også stor usikkerhet om pensjonsordningene og innholdet i disse Lave innskuddsgrenser i lov om innskuddspensjon

12 Risikodekninger Ytelsesordningene har uførepensjon med fripoliseoppbygging De fleste som omdanner til innskudd beholder en uføredekning, men tar vekk fripoliseoppbyggingen 5 pst av OTP-kundene har uførepensjon tilknyttet ordningen, så godt som alle uten fripoliseoppbygging Likevel tror 6 av 10 ansatte med OTP at de har uførepensjondekning. Det tror arbeidsgiverne også.

13 Et todelt pensjonssystem?
Privat sektor Offentlig sektor Innskuddsbaserte ordninger dominerer Ytelsesordninger med bruttogaranti Pensjon = sparing + avkastning Garantert ytelse 10 års utbetalingstid Livsvarig utbetaling Varierende uføredekninger Uførepensjon Full utbetaling først som ufør, bare folketrygd under attføring og rehabilitering Full utbetaling under attføring og rehabilitering Svekker mobiliteten i arbeidsmarkedet

14 Fremtid for ytelsesordningene?
Solnedgang… eller ny vår?


Laste ned ppt "Årsaker til omdanning fra ytelses- til innskuddsordninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google