Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte (”Foreldreskolen”) 24. august, 2015 Velkommen til Kristianslyst skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte (”Foreldreskolen”) 24. august, 2015 Velkommen til Kristianslyst skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte (”Foreldreskolen”) 24. august, 2015 Velkommen til Kristianslyst skole

2 Agenda Skolens lærings- og dannelsesoppdrag Opplæringsloven §9a- Forebygge mobbing Vurdering for utvikling Skole-hjem-samarbeid, FAU, Natteravner Foreldrestøtte og foreldreansvar PPT om psykisk helse v. Elin Solli Helsesøster Tone R. Larsen Aktiviteter på 8. trinn Nasjonale prøver Valgfag og fremmedspråk Klassemøter med kontaktlærere

3 Vårt lærings- og dannelsesoppdrag Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen skal møte elevane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. (frå Lov om grunnskolen, kap. 1)

4 Opplæringsloven kapittel 9a – om elevens skolemiljø Et godt skolemiljø er viktig for å kunne lære, og kapittel 9a er det nærmeste elever kommer en "arbeidsmiljølov«; "alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring". Fravær av mobbing  arbeide forbyggende; bygge gode klassemiljø, trivselsledere i friminutt, revy, trinnsamlinger, dialogkonferanser, godt skole- hjemsamarbeid, FAU, m.m. Alle har et ansvar!

5 Vurdering Underveisvurdering Læringsstøttende vurdering er satsingsområde i Stavanger kommune Sluttvurdering. Kun valgfag på 8.trinn, men bare hvis man bytter fag Kompetansemålene i Kunnskapsløftet Grad av måloppnåelse: Høy – Middels - Lav Karakterene: 6-5 – 4-3 - 2-1

6 Vurdering Viktige prinsipper for underveisvurdering Det er særlig fire forskningsbaserte prinsipper som er sentrale i vurderingsprosesser som har til formål å fremme læring. Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: 1. Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. 2. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. 3. Får råd om hvordan de kan forbedre seg. 4. Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. (http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Om-vurdering-og-laring/Fire-prinsipper/)

7 Skole/hjem-samarbeid To foreldremøter pr/år; Dagens møte og Dialogkonferanse, miljøterapeut Lene Tveiten To utviklingssamtaler pr. år med egenevaluering og avtaler. Tilstede: elev-foresatte-lærer To elevsamtaler pr. år for oppfølging av avtaler. FAU: Leder Trond Winther Klassekontakter (skal velges) FAU-representanter (skal velges) Natteravner Driftsstyret

8 Foreldrestøtte Elevene møter forberedt for læring Elevene er MOTIVERT for skolearbeidet Foresatte viser at de er opptatt av at skole er viktig. Snakke positivt om skole Begrense bruk av permisjon Informasjonsflyt mellom skole og hjem er preget av tillit og respekt Balanse mellom støtte og krav Søvn og mat er foreldres ansvar

9 Husker dårlig uten søvn - Søvntyver http://forskning.nohttp://forskning.no - mange artikler om disse tema

10 Kosthold og læring. MATPAKKE!

11 PPT om psykisk helse 4X10 10 minutter ved Elin Solli

12 Skolehelsetjenesten Helsesøster Tone R. Larsen Velkommen til skolehelsetjenesten. Helsesøster Tone R. Larsen er på skolen hver mandag og onsdag fra kl. 08.00 - 15.20 Skolelege Arild Kaisen er å treffe første torsdag i mnd, etter avtale med helsesøster. Helsesøster kan treffes på tlf: Kristianslyst skole 51913038, eller ved Hillevåg helsestasjon: 51906420. E-mail adr: Tone.r.larsen@stavanger.kommune.noTone.r.larsen@stavanger.kommune.no Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Elever, foresatte og skolens personale er velkomne til å ta kontakt, dersom en har spørsmål vedr. helse, trivsel og utvikling.

13 Aktiviteter på 8. trinn Bli-kjent-uker (Nb! Språkbruk) Høsttur 2.september Dialogkonferanser etter høstferien Oljemuseet og Vitensenteret DKS- den kulturelle skolesekken Hei Verden - Solidaritetskveld ”Opptur” med Turistforeningen i mai Overnattingstur i juni Prosjekt ”Bydelen vår” FAU-arrangement: Juleball

14 Nasjonale prøver Prøve i lesing 15.september Engelsk (digital) - uke 38-40 Regning (digital) - uke 38-40 Viktig for kartlegging Strenge fritaksregler Resultater i des/jan. Tas opp i utviklingssamtalene i jan/feb.

15 Valgfag 2 timer pr.uke VALGFAG (av 141 elever har 19 ikke fått sitt førstevalg) Fysisk aktivitet og helse – 3 grupper: Erik Johannessen, Jørn Øvrebø og Elisabeth Norås Sal og scene: Hallgeir Bore Design og redesign: Marian Bjørøen Forskning i praksis: Heidi M. Lenes

16 Fremmedspråk 3 timer pr. uke FREMMEDSPRÅK (11 elever fikk ikke sitt førstevalg) Spansk: Hanne Bøyum og Asbjørn Halvorsen Tysk: Nina Osmundsen og Kjersti Dybvik Fransk: Tone Laland Arbeidslivsfag: Benjamin Waldejer – det er mulig å gå over til dette faget i løpet av høsten

17 Trinnets lærere  klassemøter 8A: Anett K. Nilsen og Asbjørn Halvorsen 8B: Kate Austbø og Erik Johannessen 8C: Iselin Høyvik og Hallgeir Bore 8D: Marianne Doublet 8E: Andreas Lagesen og Anders Røre Miljøterapeut Lene Tveiten


Laste ned ppt "Foreldremøte (”Foreldreskolen”) 24. august, 2015 Velkommen til Kristianslyst skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google