Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorg Med utgangspunkt i kommunebarometeret 2013 Besøksadresse: Strandgata 52 | Rådhuset, 8800 Sandnessjøen | Tlf. 75 07 50 00 |

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorg Med utgangspunkt i kommunebarometeret 2013 Besøksadresse: Strandgata 52 | Rådhuset, 8800 Sandnessjøen | Tlf. 75 07 50 00 |"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Helse- og omsorg Med utgangspunkt i kommunebarometeret 2013 Besøksadresse: Strandgata 52 | Rådhuset, 8800 Sandnessjøen | Tlf. 75 07 50 00 | www.alstahaug.kommune.no

3 Samlet plassering: SektorPlassering 2013 Plassering 2012 Plassering 2011 Plassering 2010 Plassering Kommune- gruppe Helse 953202663124 Pleie - omsorg 22025114917818 Pleie og omsorg i barometeret er en blanding av alle tre sektorene; problematiserer rapportering og tolkning av tallene

4 Helse- og omsorg ●Tre ”enheter” som forvalter samme lovverk: a)Pleie og omsorg ved Tania Walen – ca 160 ansatte b)Tjenesten for funksjonshemmede ved Truls Gripheim – ca 65 ansatte c)Helse ved Kirsten Toft – ca 60 ansatte ●Sektorene har til sammen ca 185 ansatte, eller tilnærmet 30 % av den samlede arbeidsstyrken i kommunen ●Til dels samme brukere i alle tre enheter, rapportering til KOSTRA på kryss og tvers

5 Pleie og omsorg Teller 20 % av det samlede barometeret

6 Befolkningsutvikling 80-89 år

7 Befolkningsutvikling 90 +

8 Kommunebarometeret ●Underbygger det som har vært rapportert fra enhetene over lengre tid: ●Liten kapasitet på dagens sykehjem medfører ulike vridningseffekter som synliggjøres ●Alstahaugs ”voksne befolkning” 80+ øker mer enn landsgjennomsnittet ●Størst økning i gruppen 90+, som beregnes å være den gruppen med størst hjelpebehov

9 Helse

10

11 Andre utfordringer: ●Kapasitet og arbeidsforhold på dagens sykehjem  Langtidsplasser og korttidsplasser  KAD og legetjenester  Rehabiliteringsenhet ●Behov for mer samordning og koordinering av de tre sektorene:  Tildeling  Saksbehandling og kvalitetssikring  Rapportering  Ledelse  Resursutnyttelse og rekruttering

12 Utfordringer forts: Samhandlingsreformen fortsetter å rulle Mer krav til kompetanse: økt kjøp av tjenester:  Rus  Psykiatri/atferdsproblematikk/utviklingsforstyrrelser  Vikartjenester  Advokatbistand Administrativ faglig oppfølging/tvisteløsning Kommunale boliger; alle sjangere Skolehelsetjeneste +++


Laste ned ppt "Helse- og omsorg Med utgangspunkt i kommunebarometeret 2013 Besøksadresse: Strandgata 52 | Rådhuset, 8800 Sandnessjøen | Tlf. 75 07 50 00 |"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google