Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte. Stavangerbarnehagen  kompetanse heving av alle ansatte i stavanger kommune sine barnehager.  En felles kompetanse plattform.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte. Stavangerbarnehagen  kompetanse heving av alle ansatte i stavanger kommune sine barnehager.  En felles kompetanse plattform."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte

2 Stavangerbarnehagen  kompetanse heving av alle ansatte i stavanger kommune sine barnehager.  En felles kompetanse plattform som sikrer en flyt i oppnådd kunnskap mellom barnehagene  Bygger på 4 kompetanse søyler: relasjons kompetanse, Inter kulturell kompetanse, språk kompetanse, tidlig innsats kompetanse  Vår barnehage har jobbet med språk kompetanse siden 2011 og skal fortsette med det fremover  Barnehagen skal i løpet av 2015/2016 jobbe med tidlig innsats kompetanse

3

4 Opp bygning av prosjektet  Bygger på programmet av Øyvind Kvello som heter «rett hjelp tidlig».  Forelesninger og teori av Øyvind Kvello  Lesesirkler i barnehagen som bygger på Øyvind Kvello sin teori.  Observasjons uke i barnehagen  Stormøte med veiledningskorps og barnehagen  Oppfølgingsmøte med tilbakemelding på system  Tett samarbeid med foreldregruppen  Informasjon på SU møte

5 Tidlig innsats kompetanse Barnegruppen  Tidlig innsats skal sikre at barnet får rett hjelp tidlig  Et barnehage tilbud som er tilpasset barnets behov  Kompetente voksne gir barnet et godt barnehagetilbud  Barnet sin rett i forhold til taushets regulerende plikt er i varetatt.  Foreldre skal ha informasjon dersom deres barn blir anbefalt eksterne hjelpetiltak. Personalet  Øker sin kompetanse  Sikre at vi tilbyr alle barn et godt barnehage tilbud  Får veiledning av fagpersoner og tilbakemelding på system for å bidra til videre utvikling av barnehagen.

6 «Hva tenker du på?» 2015-2018  Felles prosjekt mellom alle barnehagene i Hundvåg bydel  13 barnehager, 290 ansatte, 950 barn  Pedagogisk dokumentasjon i barnehagen  Refleksjon som metode

7 Natur og friluftsliv 2015-2017 Vi ønsker at barna skal oppnå:  Glede og inspirasjon ved å leke ute i naturen og opparbeide seg interesse for å verne denne.  Gode erfaringer med frilufts- og uteliv, oppleve uterommet som en god arena for lek, aktivitet og samvær  Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grov- og fin motorikk, rytme og motoriske følsomhet  Få kunnskap om ulike prosesser i naturen  Få erfare og lære om de syv fagområdene i rammeplanen med uteområdet som pedagogisk arena.

8 FAU(foreldre samarbeids utvalget) og SU (samarbeids utvalget)  FAU består av 2 representanter fra hver avdeling(en er vara). Det velges en leder for FAU.  SU består av 2 valgte representanter fra FAU, 2 representanter fra de ansatte og virksomhetsleder som representerer eier(Stavanger kommune).  FAU skal fremme barn og foreldres fellesinteresse og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Her kan dere melde opp saker dere ønsker FAU skal ta opp med barnehagen eller forslag til barnehagen. FAU pleier å arrangere sammenkomster for alle barn og foreldre.  SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU er blant annet med på å godkjenne årsplan, konstituering av personal, og er rådgivende i saker av viktighet.


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte. Stavangerbarnehagen  kompetanse heving av alle ansatte i stavanger kommune sine barnehager.  En felles kompetanse plattform."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google