Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015. INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bakgrunn OppdragsgiverNHO KontaktpersonPer Øyvind Langeland HensiktFormålet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015. INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bakgrunn OppdragsgiverNHO KontaktpersonPer Øyvind Langeland HensiktFormålet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015

2 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bakgrunn OppdragsgiverNHO KontaktpersonPer Øyvind Langeland HensiktFormålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på forhold som konkurranseutsetting av tjenester og kommunesammenslåing MetodeWebundersøkelse MålgruppeOrdførere og rådmenn i landets kommuner Antall intervju248 GjennomføringMai/juni 2015 Ansvarlig hos OpinionReidar Dischler, tlf: 994 89 217 rd@opinion.no

3 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bakgrunn Formål Opinion har på oppdrag fra NHO gjennomført en undersøkelse blant landet ordførere og rådmenn. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på forhold som konkurranseutsetting av tjenester og kommunesammenslåing. Populasjon Populasjonen for denne undersøkelsen er den totale mengde ordførere og rådmenn i landets kommuner. Alle enheter i populasjonen er kontaktet og har hatt mulighet til å delta i undersøkelsen. Det er totalt 248 respondenter som har svart på undersøkelsen. Av disse er 156 ordførere og 92 rådmenn. Blant landets kommuner er 48 prosent representert i undersøkelsen. Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden mai/juni 2015. Feilmarginer Opinion gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved 248 respondenter eller intervjuer (n=248) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 2,7 og ± 6,2 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5%/95%.

4 Tilrettelegging for næringsliv

5 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Tilrettelegging for næringslivet n=248 Spørsmål 1 Hvor viktig eller uviktig er følgende kommunale oppgaver etter din oppfatning når det gjelder å tilrettelegge for vekst i lokalt næringsliv? Verdiene 1 og 2 er slått sammen til uviktig, verdiene 4 og 5 er slått sammen til viktig.

6 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Tilrettelegging for næringslivet n=248 Spørsmål 1 Hvor viktig eller uviktig er følgende kommunale oppgaver etter din oppfatning når det gjelder å tilrettelegge for vekst i lokalt næringsliv? Verdiene 1 og 2 er slått sammen til uviktig, verdiene 4 og 5 er slått sammen til viktig.

7 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Tilrettelegging for næringslivet n=248 Spørsmål 2 I hvilken grad oppfatter du din kommune som et attraktivt sted for lokalisering av næringslivet?

8 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Tilrettelegging for næringslivet n=41/49/35 Spørsmål 2 I hvilken grad oppfatter du din kommune som et attraktivt sted for lokalisering av næringslivet?

9 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Tilrettelegging for næringslivet n=248 Spørsmål 2 I hvilken grad oppfatter du din kommune som et attraktivt sted for lokalisering av næringslivet?

10 Kommunesammenslåing

11 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing n=248 Spørsmål 3 Regjeringen har som ambisjon om å gjennomføre en større kommunereform i løpet av stortingsperioden. Er det, etter din vurdering, noen fordeler ved kommunesammenslåing? I 2011 og 2013 var det hhv. 74 og 79 prosent som svarte ja Innledningen på spørsmålet er endret, andelen som ser fordeler ved kommunesammenslåing, er stabil fra 2011

12 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing Spørsmål 3 Regjeringen har som ambisjon om å gjennomføre en større kommunereform i løpet av stortingsperioden. Er det, etter din vurdering, noen fordeler ved kommunesammenslåing? n=41/49/35

13 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing n=248 Spørsmål 3 Regjeringen har som ambisjon om å gjennomføre en større kommunereform i løpet av stortingsperioden. Er det, etter din vurdering, noen fordeler ved kommunesammenslåing?

14 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing n=185 Spørsmål 4 I hvilken grad vurderer du forholdene nedenfor som viktige fordeler ved kommunesammenslåing? Verdiene 1 og 2 er slått sammen til uviktig og verdiene 4 og 5 er slått sammen til viktig.

15 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing n=248 Spørsmål 5 Er det, etter din vurdering, noen hindringer for kommunesammenslåing i din region?

16 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing Spørsmål 5 Er det, etter din vurdering, noen hindringer for kommunesammenslåing i din region? n=41/49/35

17 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing n=179 Spørsmål 6 I hvilken grad anser du forholdene nedenfor for å være viktige hindringer for kommunesammenslåing i din region? Verdiene 1 og 2 er slått sammen til uviktig og verdiene 4 og 5 er slått sammen til viktig.

18 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing n=179 Spørsmål 6 I hvilken grad anser du forholdene nedenfor for å være viktige hindringer for kommunesammenslåing i din region?

19 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing n=240 – 8 svar utelatt på grunn av feil under datainnsamling Spørsmål 7 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: "Det er nødvendig med endringer i dagens kommunestruktur»

20 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing Spørsmål 7 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: "Det er nødvendig med endringer i dagens kommunestruktur». n=41/49/35

21 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing n=240 – 8 svar utelatt på grunn av feil under datainnsamling Spørsmål 7 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: "Det er nødvendig med endringer i dagens kommunestruktur».

22 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing n=248 Spørsmål 8 Har din kommune dialog med andre kommuner med sikte på kommunesammenslåing?

23 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing Spørsmål 8 Har din kommune dialog med andre kommuner med sikte på kommunesammenslåing? n=41/49/35

24 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing n=248 Spørsmål 8 Har din kommune dialog med andre kommuner med sikte på kommunesammenslåing?

25 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing n=248 Spørsmål 9 I hvilken grad er det aktuelt for din kommune å slå seg sammen med andre kommuner i regionen?

26 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing Spørsmål 9 I hvilken grad er det aktuelt for din kommune å slå seg sammen med andre kommuner i regionen? n=41/49/35

27 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kommunesammenslåing n=248 Spørsmål 9 I hvilken grad er det aktuelt for din kommune å slå seg sammen med andre kommuner i regionen?

28 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: 21 300 400 E: post@opinion.no


Laste ned ppt "Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015. INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bakgrunn OppdragsgiverNHO KontaktpersonPer Øyvind Langeland HensiktFormålet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google