Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

2 Innledning

3 Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling –Undersøkelsen er gjennomført på telefon (CATI) Populasjon –Populasjonen for undersøkelsen er ordførere, rådmenn og stabs-/økonomisjefer etc. i norske kommuner Antall intervjuer –Det er gjennomført 600 intervjuer. Respondentene fordeler seg på 364 unike kommuner. Ca 85 prosent av alle kommunene er representert i undersøkelsen. Tidspunkt for datainnsamling –Datainnsamlingen er gjennomført av Perduco/Norstat i perioden 5. november - 2. desember 2010 Feilmarginer –Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,7 og 4,0 prosent for hovedfrekvensene (600 intervju) avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultater på 50%/50% og minst ved prosentresultater 5%/95%. Feilmarginene er større for undergruppene

4 Fordeling på landsdel

5 Fordeling på stilling

6 Fordeling på kommunestørrelse

7 Fordeling på sentralitet

8 Hovedfunn

9 Kjennskap til Distriktssenteret Har du hørt om Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling? Spm. 1 n=600

10 Kjennskap til Distriktssenteret. Fordelt på landsdel. Har du hørt om Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling? Spm. 1 n=600

11 Kjennskap til Distriktssenteret. Fordelt på respondentens stilling. Har du hørt om Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling? Spm. 1 n=600

12 Kjennskap til Distriktssenteret. Fordelt på kommunestørrelse. Har du hørt om Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling? Spm. 1 n=600

13 Kjennskap til Distriktssenteret. Fordelt på sentralitet. Har du hørt om Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling? Spm. 1 n=600

14 Bakgrunn for kjennskap til Distriktssenteret Hvor har du fått din kjennskap til Distriktssenteret fra? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret Spm. 2 n=350

15 Kjennskap til tjenestetilbudet I hvilken grad har du kjennskap til Distriktssenterets tjenestetilbud? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret Svarene gis på en skala fra 1 til 5 der 1 er ingen kjennskap og 5 er svært stor kjennskap Spm. 3 n=350 Snitt: 2,52

16 Kjennskap til tjenestetilbudet. Fordelt på landsdel. I hvilken grad har du kjennskap til Distriktssenterets tjenestetilbud? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret Svarene gis på en skala fra 1 til 5 der 1 er ingen kjennskap og 5 er svært stor kjennskap Spm. 3 n=350 Snitt: 1,71 2,24 2,07 2,45 2,49 3,21 2,59

17 Kjennskap til tjenestetilbudet. Fordelt på respondentens stilling. I hvilken grad har du kjennskap til Distriktssenterets tjenestetilbud? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret Svarene gis på en skala fra 1 til 5 der 1 er ingen kjennskap og 5 er svært stor kjennskap Spm. 3 n=350 Snitt: 2,55 2,60 2,18

18 Kjennskap til tjenestetilbudet. Fordelt på kommunestørrelse. I hvilken grad har du kjennskap til Distriktssenterets tjenestetilbud? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret Svarene gis på en skala fra 1 til 5 der 1 er ingen kjennskap og 5 er svært stor kjennskap Spm. 3 n=350 Snitt: 2,84 2,50 2,38 2,15 2,52

19 Kjennskap til tjenestetilbudet. Fordelt på sentralitet. I hvilken grad har du kjennskap til Distriktssenterets tjenestetilbud? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret Svarene gis på en skala fra 1 til 5 der 1 er ingen kjennskap og 5 er svært stor kjennskap Spm. 3 n=350 Snitt: 2,06 2,66

20 Hvilke tjenester kjenner respondentene til? Hvilke av Distriktssenterets tjenester kjenner du til? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret, samt de som i spørsmål 3 oppgir at de har kjennskap til Distriktssenterets tjenestetilbud (de som ikke har svart “1 – Ingen kjennskap” Spm. 4 n=270

21 Benyttet Distriktssenterets tjenester? Har din kommune benyttet Distriktssenterets tjenester? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret Spm. 5 n=350

22 Benyttet Distriktssenterets tjenester? Fordelt på landsdel. Har din kommune benyttet Distriktssenterets tjenester? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret Spm. 5 n=350

23 Benyttet Distriktssenterets tjenester? Fordelt på respondentens stilling. Har din kommune benyttet Distriktssenterets tjenester? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret Spm. 5 n=350

24 Benyttet Distriktssenterets tjenester? Fordelt på kommunestørrelse. Har din kommune benyttet Distriktssenterets tjenester? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret Spm. 5 n=350

25 Benyttet Distriktssenterets tjenester? Fordelt på sentralitet. Har din kommune benyttet Distriktssenterets tjenester? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret Spm. 5 n=350

26 Bruk av Distriktssenterets tjenester Har din kommune benyttet Distriktssenterets tjenester? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret Fordelt på i hvilken grad en har kjennskap til Distriktssenterets tjenestetilbud Spm. 5 n=350

27 Har Distriktssenteret vært til nytte for kommunen? I hvilken grad opplever du at Distriktssenteret tjenester har vært til nytte for din kommune? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret, samt de som i spørsmål 5 oppgir at kommunen har benyttet Distriktssenterets tjenester Svarene gis på en skala fra 1 til 5 der 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad 1 og 2 er slått sammen til “I liten grad” og 4 og 5 er slått sammen til “I stor grad”. Spm. 6 n=77 Snitt: 3,46

28 Holdning til Distriktssenteret I hvilken grad vil du si at følgende beskrivelser passer godt eller dårlig på Distriktssenteret? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret, samt de som i spørsmål 5 oppgir at kommunen har benyttet Distriktssenterets tjenester Svarene gis på en skala fra 1 til 5 der 1 er svært dårlig og 5 er svært godt 1 og 2 er slått sammen til “Dårlig” og 4 og 5 er slått sammen til “Godt”. Spm. 7 n=77 Snitt: 4,40 4,46 4,28 3.90 3,38

29 Holdninger til Distriktssenteret. Fordelt på respondentens stilling. I hvilken grad vil du si at følgende beskrivelser passer godt eller dårlig på Distriktssenteret? Kun stilt til de som i spørsmål 1 oppgir at de har hørt om Distriktssenteret, samt de som i spørsmål 5 oppgir at kommunen har benyttet Distriktssenterets tjenester Svarene gis på en skala fra 1 til 5 der 1 er svært dårlig og 5 er svært godt 1 og 2 er slått sammen til “Dårlig” og 4 og 5 er slått sammen til “Godt” Andelen som svarer “Godt” Spm. 7 n=77


Laste ned ppt "Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google